تجزيه و تحليل انبارداري كارخانه مشهد سرما 118ص

تجزيه و تحليل انبارداري كارخانه مشهد سرما 118ص
فرمت پروژه : Word
قیمت : 10000 تومان
 

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 10.000 تومان


معرفي كارخانه مشهد سرما :
فاز اول : جمع آوري و تجزيه و تحليل سيستمها
مصاحبه و مشاهده
پرسشنامه
« پرسشنامه و احد توليد و انبار»
روند نماي فرمها
نام فرم : برگ خروج (انبار محصول)
نام فرم : حواله انبار
نام فرم : گزارش توليد كالا
نام فرم : برگ خروج (انبار توليد)
نام فرم: پيش فاكتور
نام فرم : كارت انبار موجودي كالا
نام فرم : تحويل كالا به انبار
نمودار چهارگوشه اي
CD سيستم قديم
DFD سيستم قديم
DFD سطح يك
DFD سطح دو
DFD انبار
فاز دوم : طراحي كلي سيستم
اجزاء سيستم
ورودي ها :
پردازش ها :
خروجي ها :
كنترل ها
ديگشنري ساختار داده
ديگشنري اجزاء داده
DFD سيستم جديد
DFD توليد
DFD سطح يك
DFD سطح دو
DFD انبار
ERD توليد
ERD انبار
فاز سوم : امكان سنجي سيستم
امكان سنجي زماني سيستم
C.P.M
فاز چهارم : طراحي تفضيلي سيستم
طراحي فرم ها
شناسنامه فرم ها
D.F.D.E
P.D.E
P.S
فاز پنجم : پياده سازي، آموزش ، تست و نگهداري سيستم
روش پياده سازي سيستم :
آموزش :
ضمائم و پيوست ها
پرسشنامه و احد توليد و انبار»
بررسي فرم هاي سيستم
فرم بررسي نقاط قوت وضعف سيستم
كارت انبار
برگ خروج از انبار محصول
گزارش توليد كالا
برگ خروج
واحد تعميرات و خدمات پس از فروش

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 10.000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image