تجزیه تحلیل آژانس مسافرتی یا هواپیمایی 50ص

تجزیه تحلیل آژانس مسافرتی یا هواپیمایی 50ص
فرمت پروژه : Word
قیمت : 10000 تومان
 

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 10.000 تومان


مراحل يك ‌تعريف سيستم ‌
1-1-اهداف و وظايف سازمان
2-1- نيروي انساني و ساختار
3-1 تجهيزات و امكانات
نياز و نظرات كاركنان
5-1 – نيازها و نظرات مدير
6-1 – نيازها و نظرات مشتريان ‌
7-1 – جمع بندي نيازها ونظرات
8-1 – شرح و تعريف سيستم ‌
مرحله دوم ‌
ارائه طرحهاي پيشنهادي
1-2- دريافت نظرات صاحبان تجربه ‌
2-2- بازديد از سيستمهاي ديگران
3-2 – مطالعه مقالات و كتب
4-2- پيشنهاد طرحها و مقايسه امكانات
5-2- برآورد زمان اجراي طرحها ‌
6-2- برآورد هزينه اجراي طرحها ‌
1-6-2- تجهيزات لازم براي طرح
2-6-2- تجهيزات لازم براي طرح دو
3-6-2- تجهيزات لازم براي طرح سه ‌
7-2- انتخاب طرح نهايي با تائيد كارفرما
مرحله سوم
شناخت سيستم موجود
1-3- مطالعه مقررات و آئين نامه ها
1-1-3 – تعهدات ميهمان
2-1-3-انصراف
3-1-3- مسئوليتها ؛
4- رسم DFD فيزيكي سطح صفر ‌
رسم DFD فيزيكي سطح يك
6- رسم DFD فيزيكي سطح دو
رسم DFD  فيزيكي سطح سه
مرحله چهارم ‌تحليل و اركان سنجي سيستم
1-4 – مطالعه دقيق سيستمهاي ديگران
2-4- اهداف، امكانات و قابليتهاي سيستم كامپيوتري ‌
امكانات سيستم ‌
3-4- امكان سنجي عملياتي ‌
4-4- امكان سنجي تكنيكي
5-4- امكان سنجي اقتصادي
6-4- مقايسه با سيستم هاي قبلي موجود
7-4 – مقايسه با سيستم هاي ديگران
مرحله پنجم طراحي مفهومي
1-5- رسم DFD منطقي سطح صفر سيستم كامپيوتري
5-2- رسم DFD منطقي سطح يك سيستم كامپيوتري
3-5- رسم DFD منطقي سطح دو سيستم هاي كامپيوتري
4-5 – تعريف و شرح فرآيندهاي سيستم كامپيوتري
5-5- تعريف موجوديتها   ERD
5-6 طراحي تجيزات سخت افزاري و محل استقرار آنها ‌
مرحله ششم ‌طراحي سيستم جمع آوري اطلاعات
1-6- طراحي ،‌تدوين جداول كد گذاري
2-6- طراحي فرمهاي ورودي
3-6-طراحي شيوه جمع آوري اطلاعات
6-4- تهيه دستور العمل هاي تكميل فرمهاي ورودي
5-6- تهيه پيش نويس مستندات و ارائه آن جهت اظهار نام ‌
6-6- تشكيل جلسه اظهار نظر نهايي پيرامون و فرمهاي ورودي و چاپي ‌
7-6- اعمال نظرات اصلاحي و سفارشي فرمهاي چاپي
مرحله هفتم ‌طراحي گزارشهاي سيستم
7-1- طراحي گزارشهاي عمومي سيستم و تعيين زمان تهيه آنها .
4-7- طراحي گزاررشهاي مورد نياز مشتريان و تعيين زمان تهيه آنها
مرحله هشتم طراحي بانكهاي اطلاعاتي
1-8- طراحي بانكهاي اطلاعاتي سيستم
2-8- تعيين چگونگي ارتباط بين بانكها ‌
3-8- تعيين نحوه دسترسي به پرونده ها و تعيين ايندكس ( شاخص ها )
4-8- طراحي روشهاي حفاظت از اطلاعات پرونده ها
5-8- تعريف سطوح دسترسي به بانكها ‌
3-9- طراحي سطوح عمليات كاربر و ثبت وقايع عمليات
3-9- طراحي روش آزمايش سيستم ‌
4-9- طرح روش پياده سازي سيستم ‌
مرحله دهم طراحي ساختار نرم افزار
1-10- طراحي و تعيين روش نامگذاري بانكها ، متغيرها ،‌انديكسها و برنامه ها
1-1-10- روش نام گذاري بانكها
1-1-10- روش نام گذاري متغيرها
3-1-10- روش نامگذاري انديكسها ‌
4-1-10 – روش نام گذاري برنامه ها
2-10- تعريف برنامه هاي مورد نياز و نام گذاري آن
3-10- تهيه ساختار سلسله مراتبي و اجزاء‌برنامه ها، فراخواني برنامه ها

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 10.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image