پروژه تجزيه و تحليل سيستم ثبت نام و فروش ايران خودرو 90ص

پروژه تجزيه و تحليل سيستم ثبت نام و فروش ايران خودرو  90ص
 فرمت پروژه:     Word
قیمت : 10000 تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 10.000 تومان


فصل اول : پرسش و پاسخ
انجام جلسه ملاقات با مشتري به منظور مصاحبه
سوال : چه كسي اين نرم افزار را درخواست نموده است؟
سوال : هدف شما از داشتن اين نرم افزار چيست؟
سوال : داشتن اين سيستم چه مشكلاتي را از پيش پاي شما بر مي دارد؟
سوال : منافع كاربرد اين سيستم چيست؟
سوال : آيا غير از مكانيزه كردن اين سيستم راحل ديگري وجود دارد؟
سوال : سيستم مورد تقاضا به طور خلاصه چه كاري را بايد انجام دهد؟
سوال : افراد موجود در سيستم فعلي شركت را نام ببريد؟
سوال : در صورت مكانيزه كردن سيستم فروش ،آيا اين تعداد افراد هنوزبايد در سيستم وجود داشته باشند؟

فصل دوم : صورت جلسات FAST
شناسايي حوزه اطلاعات

فصل سوم : استخراج و جمع آوري نيازها
شناسايي حوزه اطلاعات،عملكرد و رفتار سيستم
واحد پذيرش
واحد گزارش گيري
واحد مالي
واحد ارائه خدمات
مشكلات و نيازمندي ها
بررسي درخواست خريدار
ثبت مشخصات خريدار
ثبت زمان نوبت براي خريدار
ارائه گزارشات مربوط به مشخصات خريدار
ثبت مشخصات مربوط به مشخصات مشتري
انجام امور مربوط به چك
انجام امور مربوط به رسيد وجه
انجام امور مربوط به رسيد چك
انجام امور مربوط به چك
مشخص نمودن تاريخ تحويل
نيازمند هاي طبقه بندي شده
مشخص كردن Actor ها و Use Case ها در سيستم فروش
كاربر
كاربر گزارش گيري
كاربر امور مالي
كاربر امور خدمات
كاربر آماده سازي
اطلاعات ورودي و خروجي در سيستم مكانيزه
چگونگي عملكرد و رفتار سيستم مكانيزه
معيار هاي اعتبار سنجي
خلاصه عملكرد سيستم مكانيزه
واحد آماده سازي
واحد پذيرش
واحد مالي
واحد گزارش گيری
واحد ارائه خدمات

فصل چهارم : مدل سازي تحليل
نمودار رابطه موجوديت ها
اشياء داده ، صفات
موجوديت : نمايندگي فروش ايران خودرو
موجوديت : كارخانه ايران خودرو
موجوديت : انبار خودرو
موجوديت : خريدار
موجوديت : بانك
موجوديت : شركت ليزينگ
اشياء داده ، صفات و روابط
شرح موجوديت ها و رابطه ها در ERD
نام موجوديت: نمايندگي فروش ايران خودرو
نام موجوديت : بانك
نام موجوديت : خريدار
نام موجوديت : انبار خودرو
نام موجوديت : شركت ليزينگ
نام موجوديت : كارخانه سازنده ايران خودرو
نمودار جريان داده ها DFD
نمودار DFD سطح 1-1
نمودار DFD سطح 1-1-2
نمودار DFD سطح 1-1-3
نمودار DFD سطح 1-1-4
نمودار DFD سطح 1-2
نمودار DFD سطح 1-3
نمودار DFD سطح 1-4-1
نمودار DFD سطح 1-4-2
نمودار DFD سطح 1-5
مشخصه فرآيند (PSPEC)
نام فرآيند : آماده سازي
نام فرآيند : پذيرش
نام فرآيند : مالي
نام فرآيند : گزارش گيري
نام فرآيند : خدمات
نام فرآيند : ثبت اطلاعات كاربران
نام فرآيند : ثبت تعرفه هاي فروش
نام فرآيند : ثبت انوع خودرو
نام فرآيند : ثبت انواع فروش
نام فرآيند : ثبت قيمت فروش
نام فرآيند : ثبت ميزان تخفيف
نام فرآيند : ثبت اطلاعات خودرو سمند
نام فرآيند : ثبت اطلاعات خودرو پژو
نام فرآيند : ثبت اطلاعات خودرو ويتارا
نام فرآيند : ثبت اطلاعات واگذاري اعتباري
نام فرآيند : ثبت اطلاعات واگذاري عادي
نام فرآيند : ثبت اطلاعات واگذاري فوري
نام فرآيند : ثبت اطلاعات واگذاري ليزينگي
نام فرآيند : ثبت اطلاعات واگذاري چند مرحله اي
نام فرآيند : ثبت مشخصات خريدار
نام فرآيند : ثبت وجه پرداختي خريدار
نام فرآيند : ثبت نوع واگذاري خريدار
نام فرآيند : تعيين زمان نوبت
نام فرآيند : ثبت ميزان چك
نام فرآيند : ثبت شماره چك
نام فرآيند : صادر كردن رسيد چك
نام فرآيند : تعيين نوع قيمت برحسب نوع واگذاري
نام فرآيند : انجام امور حسابداري
نام فرآيند : تهيه گزارشات مالي
نام فرآيند : تهيه گزارشات آماري
نام فرآيند : تهيه گزارشات روزانه
نام فرآيند : تهيه گزارشات هفتگي
نام فرآيند : تهيه گزارشات ماهانه
نام فرآيند : تهيه گزارشات سالانه
نام فرآيند : اعلام تاريخ تحويل به خريدار
نمودار STD
مشخصه كنترل [CSPEC]
فرهنگ داده ها
امور كاربران را انجام بده
1-2-1-1 قيمت فروش را ثبت كن
2-2-2-1 ميزان تخفيف را ثبت كن
1-3-1-1 اطلاعات مربوط به خودرو سمند را ثبت كن
2-3-1-1 اطلاعات مربوط به خودرو پژو را ثبت كن
3-3-1-1 اطلاعات مربوط به خودرو ويتارا را ثبت كن
1-4-1-1 اطلاعات واگذاري اعتباري را ثبت كن
2-4-1-1 اطلاعات واگذاري عادي را ثبت كن
3-4-1-1 اطلاعات واگذاري فوري را ثبت كن
4-4-1-1 اطلاعات واگذاري ليزينگي را ثبت كن
5-4-1-1 اطلاعات واگذاري چند مرحله اي را ثبت كن
1-2-1 مشخصات مشتري را ثبت كن
2-2-1 مشخصات مشتري جديد را ثبت كن
4-2-1 ميزان وجه و نوبت را باتوجه به نوع واگذاري تعيين كن
1-3-1 ميزان وجه چك را ثبت كن
2-3-1 شماره چك را ثبت كن
3-3-1 رسيد چك را صادر كن
4-3-1 قيمت را برحسب نوع واگذاري مشخص كن
5-3-1 امور حسابداري را انجام بده
1-4-1 گزارشات مالي را انجام بده
3-4-1 گزارشات مشتري را ثبت كن
1-2-4-1 گزارشات روزانه را تهيه كن
2-2-4-1 گزارشات هفتگي را تهيه كن
3-2-4-1 گزارشات ماهانه را تهيه كن
4-2-4-1 گزارشات سالانه را تهيه كن
1-5-1 تاريخ تحويل را به مشتري اعلام كن

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 10.000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image