پروژه تجزيه و تحليل سيستم رای گیری آنلاین 150ص

پروژه تجزيه و تحليل سيستم رای گیری آنلاین 150ص
فرمت پروژه:     Word + PDF
قیمت : 13000 تومان
 

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 13.000 تومان


1-مقدمه
1-1-هدف
1-2-قواعد به کار رفته در اين نوشته
1-3-مخاطبان اين نوشته
1-4-محدوده پروژه
2-توضيحات کلي
2-1-چشم انداز محصول
2-2-توابع محصول
2-3-طبقه بندي کاربران
2-4-محيط عملياتي
2-5-محدوديت طراحي و پياده سازي
2-6-مستندات کاربران
2-7-مفروضات و وابستگي ها
3-نيازمندي هاي واسط هاي خارجي
3-1-واسط کاربر
3-1-1-واسط کاربر در سمت مشتري
3-1-2-واسط کاربر در سمت سرويس دهنده
3-2-واسط سخت افزاري
3-3-واسط نرم افزاري
3-4-واسط ارتباطي
4-ديدگاه هاي سيستم
4-1-سيستم از ديد راي دهنده:
4-1-1-توضيحات و اولويت ها
4-1-2-دنباله عمل/عکس العمل
4-1-3-نيازمندي هاي تابعي
4-2-سيستم از ديدگاه مدير سيستم
4-2-1-توضيحات و اولويت ها
4-2-2-دنباله عمل/عکس العمل
4-2-3-نيازمندي هاي تابعي
5-نيازمندي هاي غير تابعي ديگر
5-1-نيازمندي هاي کارايي
5-2-نيازمندي هاي ايمني
5-3-نيازمندي هاي امنيتي
5-4-ويژگي هاي کيفيت نرم افزار
6-نيازمندي هاي ديگر
پيوست 1- واژه نامه
پيوست 2- مدلهاي تحليل

فصل دوم
طراحي معماري ، واسط و سطح مولّفه نرم افزار راي گيري الکترونيکي
طراحي معماري و ساختار پيمانه اي
طراحي معماري
مراحل انجام طراحي معماري
نگاشت تبديلها و تراکنشها
گزارش پيمانه ها
تعريف و  توضيح واسط هر پيمانه
ساختارهاي داده محلي و سراسري
محدوديتهاي طراحي معماري
مجموعه بازنگريها و اصلاح
DFD سطح 1 نرم افزار سرور رای گیری الکترونیکی
DFD سطح 1 نرم افزر کاربر
نمودار معرفی معماری اولیه نرم افزار مشتری رای گیری الکترونیکی
نمودار معمالی کلی و اولیه نرم افزار سرور رای گیری الکترونیکی
گزارش پيمانه ها
نرم افزار کارگزار راي گيري الکترونيکي
تنظيم ليست نامزدها و تنظيمات اوليه
احراز هويت کاربر
تمهيدات احراز هويت کاربر
ارسال نتيجه احراز هويت کاربر
عدم تاييد هويت کاربر
اثبات هويت سرور
تمهيدات اثبات هويت سرور
دريافت نتيجه تاييد هويت
اعلام بروز اشکال هويت
راي گيري
ارسال اسامي نامزدها
دريافت نتيجه انتخاب نامزد
معماری کلی و اولیه نرم افزار سرور رای گیری الکترونیکی
ثبت نتيجه راي گيري
ارائه آمار
تنظيمات و رفع اشکال
رمز گذاري و رمز گشايي داده هاي ارسالي و دريافتي
نرم افزار کاربر راي گيري الکترونيکي
معماری کلی نرم افزار مشتری رای گیری الکترونیکی
مشتري راي گيري الکترونيکي
برقراري ارتباط و Negotiation اوليه
احراز هويت کاربر و سرور
فرآيند راي گيري
دريافت آمار آرا و خاتمه نشست
رمز نگاري و رمز گشايي داده هاي ارسالي و دريافتي
بروز اشکال
تعريف واسط هر پيمانه
توضيحات واسطها
ساختمان داده ها ي محلي و سراسري
ليست  مشخصات کانديدا ها (نامزد انتخاباتي )
مشخصات سرور
ساختمان داده هاي برقراري ارتباط
راي دهنده
ساختمان داده هاي پيمانه احراز هويت
کليد عمومي و خصوصي
نتيجه احراز هويت
کليد نشست
راي
گزارش
کد خطا
5) محدوديت هاي طراحي معماري
باز نگريها و اصلاحات
تعريف مولفه اي پيمانه ها و طراحي سطح مولفه
مولفه راي گيري
مولفه رمز نگاري

فصل سوم
نمودارهاي مختلف قسمت‌هاي تحليل و طراحي و برخي مشخصه‌ها
اجزاي مختلف سيستم راي گيري الکترونيک
نمودار CFD
نمودارDFD
نمودار STD
نمودار ERD

فصل چهارم
امنيت در راي گيري الکترونيکي
مقدمه
زمينه تاريخي و فلسفي راي گيري و دموکراسي
مشکلات ذاتي موجود در هر نوع راي گيري
عدم امکان تامين همزمان بازبيني راي و محرمانگي
خريد و فروش راي
مشکلات ناشي از بستر انتخاب شده براي سيستم
مشکلات ناشي از اشکالات در طراحي
دلايل موافقين توسعه سيستم راي گيري الکترونيکي
نيازهاي کلي يک سيستم راي گيري الکترونيکي
تحليل موارد حساس ايمني
ارزيابيي گسترده پيرامون سيستم راي گيري اينترنتي
توصيه ما
آسيب پذيريهاي SERVE
عدم امکان بازبيني ( مميزي) راي بازخواني شده و حملات داخلي
محرمانگي
خريد و فروش آراء
عدم توان کنترل محيط ( بستر ) راي گيري
حمله هاي spoofing و man-in-the-middle
حمله عدم پذيرش سرويس (DoS )
نتيجه
دموکراسي
نيازهاي پايه براي يک سيستم راي گيري منصفانه
نيازها
References

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 13.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image