پروژه تجزيه و تحليل سيستم مخابرات 80ص

پروژه تجزيه و تحليل سيستم مخابرات 80ص
فرمت پروژه:     Word + PDF
قیمت : 10000 تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 10.000 تومان


مقدمه
پرسش و پاسخ Q&A
جلسه اول
جلسه دوم
نیازمندی های طبقه بندی شده براساس DFD
نیازهای معمولی  NORMAL
نیازهای موردانتظار  EXPECTED
نیاز های شگفت آور EXCITING
DATA DICTIONARY
موجودیت های موجود در سیستم
مراکز مخابرات مرکزی
کاربر
مشترک
بانک
بخش دوم فرهنگ داده ها
ثبت نام تلفن
تغييرنام تلفن
كشف مزاحمت
انسدادصفردوم
سرويس ويژه
حذف سرويس ويژه
DATA OBJECT DESCRIPTIO
نمودار ERD
نمودار هاي DFD (جريان داده)
سطح صفر  DFD
سطح یک DFD
سطح دو DFD
سطح دو DFD
PSPEC
شرح پردازنده ها
پردازنده ذخیره اطلاعات ثبت نام
پردازنده ذخیره اطلاعات انسداد دوم
پردازنده ذخیره اطلاعات تغییر نام
پردازنده ذخیره اطلاعات مزاحمت
پردازنده ذخیره اطلاعات مربوط به سرویس ویژه
نمودار هاي STD
صدور قبض STD
فرم تغییر نام STD
فرم سرویس ویژه STD
فرم انسداد صفر2 STD
فرم پیگیری مزاحم  STD
فرم ثبت نام تلفن  STD
CSPEC
شرح نمودار هاي STD
شرح نمودار STD انسداد صفر دوم
شرح نمودار STD پیگیری مزاحم
شرح نمودار دریافت قبض
شرح نمودار STD  تغییرنام
شرح نمودار  STDثبت نام تلفن
شرح نمودار STD  سرویس ویژه
طراحی پايگاه داده ها
مشترک
تعيين کلید اصلی
تعيين کلید های خارجی
مراکز مخابرات مرکزی
تعيين کلید اصلی
تعيين کلید های خارجی
دفتر خدمات ارتباطی
تعيين کلید اصلی
تعيين کلید های خارجی
ثبت نام
تعيين کلید اصلی
تعيين کلید های خارجی
تغییر نام
تعيين کلید اصلی
تعيين کلید های خارجی
سرویس ویژه
تعيين کلید اصلی
تعيين کلید های خارجی
پیگیری مزاحم
تعيين کلید اصلی
تعيين کلید های خارجی
انسداد صفر دوم
تعيين کلید اصلی
تعيين کلید های خارجی
مجوز
تعيين کلید اصلی
تعيين کلید های خارجی
فیش بانکی
تعيين کلید اصلی
تعيين کلید های خارجی
ساختار Structure
مشترک
مراکز مخابرات
دفتر خدمات ارتباطی
ثبت نام
تغییرنام
پیگیری مزاحم
انسداد صفر
مجوز
فیش
مرجع دوطرفه
رابط های خارجی
فرم مشترک
فرم فیش بانکی
فرم مجوز
فرم ثبت نام
فرم تغییر نام
پیگیری مزاحم
سرویس ویژه
انسداد صفر

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 10.000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image