پروژه تجزيه و تحليل سيستم هتل 83ص

پروژه تجزيه و تحليل سيستم هتل 83ص
فرمت پروژه:     Word + PDF
قیمت : 10000  تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 10.000 تومان


مقدمه1

فصل اول(تحلیل و روند پروژه)2
سيستم سنتي و معايب آن3
سیستم جدید3
1-1- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار هتل4
1-1-1-اطلاعات پايه در بخش ثبت و پذیرش مشتریان هتل4
1-1-2- عمليات مربوط به جستجو ، نگهداري اطلاعات4
1-1-3- گزارش‌ها4
1-1-4-  امنيت و حدود دسترسي4
1-2- روند سیستم4
1-2-1- پذیرش و رزرو اتاق4
1-2-2- نحوه ی استفاده از امکانات هتل5
1-2-3- نحوه ی گزارش گیری7
1-2-4- نحوه ی تسویه حساب در صندوق5
1-2-5- استفاده از امکانات نرم افزار برای کاربران6

فصل دوم(تجزیه وتحلیل سیستم)7
تجزیه وتحلیل سیستم8
نمودار سطح صفر8
نمودار سطح 19
نمودار های سطح 210

فصل سوم (ابزار شناسی)14
3-1- تاریخچه ویژوال بیسیک14
3-1-1- ویژوال بیسیک چیست؟16
3-1-2- شی گرایی16
3-2- SQL  Server 200017
3-2-1- پایگاه داده ها17
3-2-2- پایگاه داده‌ای رابطه‌ای17
3-2-3- معایب SQL17
3-2-4- محاسن SQL18
3-2-5-دلیل استفاده از sql در پروژه18
3-2-5-1- محیط اجرا18
3-2-4-2- مقایسه قابلیت ها18
3-2-5-3- مقایسه محدودیت ها19
3-2-5-4-  نتیجه گیری19

فصل چهارم(ارتباط جدول ها)20
ارتباط جدول ها21
4-1- ارتباط و هماهنگی بین جداول22
4-2- جدول مربوط به آژانس23
4-3-جدول مربوط به کافی نت23
4-4-جدول مربوط به کافی شاپ24
4-5- جدول مربوط به حساب مشتری24
4-6-جدول مربوط به اطلاعات هتل24
4-7-جدول مربوط به اطلاعات مشتری25
4-8-جدول مربوط به اطلاعات اتاق ها25
4-9-جدول مربوط به اطلاعات25
4-10-جدول مربوط به بخش رستوران26
4-11- جدول مربوط به اطلاعات رزرو اتاق26
4-12- جدول مربوط به بخش ورزش27

فصل پنجم( فرم های پروژه و پیشنهادهایی در جهت بهبود سیستم)28
نمایی از فرم های موجود در پروژه29
پیشنهادهایی در جهت بهبود سیستم49
ضمایم51
ضمیمه 1- آموزش نرم افزار  InstallShield52
ضمیمه 2- ایجاد شبکه63
طريقه شبكه كردن دو رايانه به صورت مستقيم63
تنظيمات در ويندوز63
ضمیمه 3- کدهای پروژه (Source Code)66
منابع81

فهرست شکل ها وجدول ها
شکل (2-1) نمودار سطح صفر8
شکل(2-2) نمودارسطح 1 9
شکل (2-3) نمودار سطح 2 عملیات رزرو و پذیرش10
شکل (2-4) نمودار سطح 2 عملیات رستوران11
شکل (2-5) نمودار سطح 2 کافی نت12
شکل (2-6) نمودار سطح 2 صندوق13
جدول (3-1) قابلیت های بانک اطلاعاتی SQL و Access18
جدول (3-2) مقایسه ی محدودیت های بانک اطلاعاتی SQL و Access19
شکل(4-1) لیست جدولهای موجود21
شکل (4-2) ارتباط بین جدول ها22
شکل (4-3) جدول مربوط به آژانس23
شکل(4-4) جدول مربوط به کافی نت23
شکل(4-5) جدول مربوط به کافی شاپ24
شکل(4-6) جدول مربوط به حساب مشتری24
شکل(4-7) جدول مربوط به اطلاعات هتل24
شکل(4-8) جدول مربوط به اطلاعات مشتری25
شکل(4-9) جدول مربوط به اطلاعات اتاق ها25
شکل(4-10) جدول مربوط به اطلاعات25
شکل(4-11) جدول مربوط به بخش رستوران26
شکل(4-12) جدول مربوط به اطلاعات رزرو اتاق26
شکل(4-13) جدول مربوط به اطلاعات صندوق26
شکل(4-14) جدول مربوط به اطلاعات صندوق227
شکل (4-15) جدول مربوط به بخش ورزش27
شکل (5-1) فرم اصلی29
شکل(5-2) فرم اصلی به هنگام ورود مدیر سیستم29
شکل(5-3) مشاهده رمزها30
شکل(5-4) تغییر مشخصات هتل30
شکل(5-5) تایید خروج مدیر از سیستم31
شکل(5-6) نمای اولیه در هنگام ورود به بخش ورزش31
شکل(5-7) ثبت اطلاعات جدید در بخش ورزش32
شکل(5-8) سایر عملیات در بخش ورزش32
شکل(5-9) فرم صندوق33
شکل(5-10)گزارش از بخش ورزش34
شکل(5-11) فرم مربوط به ورود به بخش رزرو اتاق34
شکل(5-12)ثبت اطلاعات جدید در بخش رزرو اتاق35
شکل(5-13) سایر عملیات در بخش رزرو اتاق35
شکل(5-14) تائید پذیرش اتاق36
شکل(5-15) فرم مربوط به بخش مشتری36
شکل(5-16)ثبت اطلاعات جدید در بخش مشتری36
شکل(5-17)سایر عملیات در بخش مشتری37
شکل (5-18) فرم مربوط به حساب مشتری38
شکل(5-19) فرم مربوط به آژانس38
شکل(5-20)ثبت اطلاعات جدید در بخش آژانس39
شکل(5-21)سایر عملیات در بخش آژانس39
شکل(5-22) فرم مربوط به بخش رستوران40
شکل(5-23)ثبت اطلاعات جدیددر بخش رستوران40
شکل(5-24)سایر عملیات در بخش رستوران41
شکل(5-25) فرم مربوط به بخش اتاق ها41
شکل(5-26)ثبت اطلاعات جدید در بخش اتاق ها42
شکل(5-27) سایر عملیات دربخش اتاق ها 42
شکل(5-28) فرم مربوط به بخش کافی شاپ43
شکل(5-29)ثبت اطلاعات جدید در بخش کافی شاپ43
شکل(5-30)سایر عملیات در بخش کافی شاپ44
شکل(5-31) فرم مربوط به بخش کافی نت44
شکل(5-32)ثبت اطلاعات جدید در بخش کافی نت45
شکل (5-33) سایر عملیات در بخش کافی نت45
شکل(5-34) فرم مربوط به تغییر رمز46
شکل(5-35) پیغام تایید برای خروج از سیستم.46
شکل(5-36) راهنمای برنامه47
شکل(5-37)Log File 48
شکل(1-1) صفحه ی اصلی برنامه52
شکل(1-2) نحوه ی ایجاد پروژه ی جدید53
شکل(1-3) قسمت اصلی برنامه54
شکل(1-4) ورود اطلاعات برنامه ی مورد نظر55
شکل(1-5)ثبت اطلاعات مربوط به برنامه55
شکل(1-6) افزودن قابلیت های زمان اجرا56
شکل(1-7) افزودن قابلیت های زمان اجرا57
شکل(1-8) افزودن فایل های مورد نظر در سیستم مقصد58
شکل(1-9) نحوه ی اضافه کردن فایل ها58
شکل(1-10) نصب فایل در پوشه ی system3259
شکل(1-11) انتخاب shortcut  برای برنامه60
شکل(1-12)تنظیم ظاهر برنامه61
شکل(1-13)چگونگی تنظیم ظاهر برنامه61
شکل(2-1) ایجاد ارتباط بین کامپیوترها63
شکل(2-2) تنظیم پروتکلTCP/IP64
شکل(2-3) Set کردن IP آدرس ها65

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 10.000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image