پروژه تجزيه و تحليل سیستم انبارداری 115ص

پروژه تجزيه و تحليل سیستم انبارداری 115ص
  فرمت پروژه:    Word +  Visio File
 قیمت :  13000 تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 13.000 تومان


فصل اول
الف) ارائه شرح سيستم
مقدمه‌
1ـ2 ـ1-جايگاه‌ سازماني‌ و شرح‌ وظايف‌
1-2-4-كالاهاي‌ موجود در انبار و نحوه‌ چيدمان‌ آنها
1-2-5-سيستم‌ كدگذاري‌ كالاهاي‌ انبار
1-2-7-فرايند درخواست‌ كالا از انبار و تحويل‌ آن‌
1-2-8-فرمهاي‌ مورد استفاده‌ در سيستم‌ انبار
1-2-10-انبار گرداني‌

فصل دوم : نیازمندیهای نرم افزار انبار
نيازمنديهاي مساله جهت طراحي برنامه انبار
اطلاعات پايه
عمليات مربوط به ورود كالا به انبار
عمليات مربوط به خروج كالا از انبار
عمليات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداري كالا و سوابق آن و كنترل موجودي انبار
گزارش‌ها
امنيت و حدود دسترسي
ارتباط سيستم انبار با ساير سيستم‌ها
بازسازی اطلاعات

فصل سوم : ارائه تحلیل سيستم (جداول و متغیرها)
جدول مربوط به ثبت ، اصلاح و حذف كالا
جدول مربوط به مشاهده كالا
جدول مربوط به چاپ نتايج
جدول مربوط به معرفي درخواست كننده
جدول مربوط به معرفي انبارها
جدول مربوط به معرفي پروژه ها
جدول مربوط به معرفي كارپردازها
2- ورود و خروج كالا
1-2) رسيد انبار
جدول مربوط به رسيد انبار دائم
2-2) حواله انبار
جدول مربوط به حواله انبار
3-2) برگشتي به انبار
4-2) درخواست خريد
5-2) رسيد محصول
3- گزارشات سيستم
1-3) گزارش گردش انبار
2-3) گزارش كاردكس انبار يك كالا
3-3) كالاهائي كه به نقطه سفارش رسيده اند
4-3) گزارش مواد يك محصول
5-3) گزارش پيگيري درخواستهاي خريد
6-3) گزارش مربوط به واحدها
7-3) گزارش مربوط به پروژه ها
4- انبار گرداني
1-4) ثبت شمارش كالا
2-4) گزارش مغايرت
3-4) ليست شمارش كالا
4-4) ليست انبارگرداني (صورت خلاصه ريز انبارگرداني شركت)
5-4) ثبت انبارگرداني
5- عمليات سيستم

فصل چهارم : طراحی جداول و تعیین کلید های اصلی
نامهاي اصلي يا عناوين مربوط به ستونهاي جداول
مشخصات كالا
جدول مربوط به ثبت ، اصلاح و حذف كالا
جدول مربوط به مشاهده كالا
جدول مربوط به چاپ نتايج
جدول مربوط به معرفي درخواست كننده
جدول مربوط به معرفي انبارها
جدول مربوط به معرفي پروژه ها
جدول مربوط به معرفي كارپردازها
ورود و خروج كالا
1-2) رسيد انبار
جدول مربوط به رسيد انبار دائم
2-2) حواله انبار
جدول مربوط به حواله انبار
3-2) برگشتي به انبار
4-2) درخواست خريد
5-2) رسيد محصول
گزارشات سيستم
1-3) گزارش گردش انبار
2-3) گزارش كاردكس انبار يك كالا
3-3) كالاهائي كه به نقطه سفارش رسيده اند
4-3) گزارش مواد يك محصول
5-3) گزارش پيگيري درخواستهاي خريد
6-3) گزارش مربوط به واحدها
7-3) گزارش مربوط به پروژه ها
انبار گرداني
1-4) ثبت شمارش كالا
2-4) گزارش مغايرت
3-4) ليست شمارش كالا
4-4) ليست انبارگرداني (صورت خلاصه ريز انبارگرداني شركت)
5-4) ثبت انبارگرداني
عمليات سيستم

فصل پنجم : نرمال سازی جداول
جدول Asset Categories
جدول Assets
جدول Departments
جدول Depreciation
جدول Employees
جدول Maintenance
جدول Reports
جدول Status
جدول Vendors

فصل ششم : نمودارهای ERD

فصل هفتم : نمودارهای جریان داده ها در نرم افزار انبار
الف) نمودار زمینه ای DFD سیستم انبار
ب) نمودار سطح 0 DFD سیستم انبار
ج) نمودار سطح 1 DFD سیستم انبار (ناشی از عملیات انبار)
د) نمودار سطح 2 DFD سیستم انبار (ناشی از صدور درخواست)
ه) نمودار سطح 3 DFD سیستم انبار (صدور ناشی از درخواست)
ه) نمودار سطح 4 DFD سیستم انبار (ناشی از بررسی صدور)

فصل هشتم : نمودارهای Sequence Diagrams
نمودار شماره 1: مرحله ارائه درخواست
نمودار شماره 2: مرحله جستجو جهت موجودی (کالای مصرفی)
نمودار شماره 3: مرحله جستجو جهت موجودی (کالای اموال)
نمودار شماره 4: مرحله پاسخ به درخواست
نمودار شماره 5: وضعیت کالای برگشتی به انبار
نمودار شماره 6: صدور قبض انبار

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 13.000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image