پروژه تجزيه و تحليل سیستم ویدئو کلوپ 60ص

پروژه تجزيه و تحليل سیستم ویدئو کلوپ 60ص
فرمت پروژه:     Word + Powerpoint + PDF
قیمت : 10000 تومان
 

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 10.000 تومان


مقدمه
نرم افزار ویدئوکلوپ
مزایا
مدل های نرم افزاری
روشهای پیاده سازی نرم افزار

فصل اول شرح سيستم
مقدمه و تشريح  نيازمنديهاي سيستم نرم افزار ویدئو کلوپ
شرح سیستم موجود
1 ـ 2 ـ شرح وضعیت ویدئو کلوپ
1 ـ 2 ـ 1 ـ نيروي‌ انساني‌ موجود
1 ـ 2 ـ 2 ـ نوع خدمات
1 ـ 2 ـ 3 ـ سيستم‌ كدگذاري‌ فیلمها
1 ـ 2 ـ 4 ـ تجهيزات‌ سخت افزاري موجود در ویدئو کلوپ
1 ـ 2 ـ 5 ـ فرايند صدور درخواست فیلم و تحويل
1 – 2 -6- سیستم گزارشدهی
1-3 – نيازمنديهاي پیاده سازی سیستم ویدئو کلوپ:
الف)نیازهای نرمال
ب) نیازهای مورد انتظار

فصل دوم بررسی ارتباطات بین جداول و متغيرهاي سیستم
مدل پایگاه داده رابطه ای (Relational Database Model)
انواع پایگاه داده ها
مدل‌های پایگاه داده
مدل تخت
مدل شبکه ای(Network)
Data Dictionary: بررسی موجودیتهای نرم افزار
جدول Costumers
جدول FilmsMoshakhasat
جدول HistoryTahvil
جدول Resaneh
جدول Subject

فصل سوم نمودارها
رسم و بررسی نمودارهای مفهومی و بازیگران سیستم ویدئوکلوپ
نمایش بازیگران – متدولوژی نرم افزاری SSM

فصل چهارم  ERD
رسم نمودارهای Entity Relationships
نمودار هایERD فروشگاه ویدئو کلوپ
نمودار ERD کلی سیستم ویدئو کلوپ

فصل پنجم  DFD
رسم نمودارهای Data Flow Diagrams
نمودار فیزیکی فروشگاه ویدئو کلوپ
نمودارDFD زمینه ای فروشگاه ویدئو کلوپ
نمودار سطح 1 DFD فیزیکی نرم افزار ویدئو کلوپ
نمودار سطح 2 DFD فیزیکی نرم افزار ویدئو کلوپ (عملیات کرایه دادن)
نمودار سطح 2 DFD فیزیکی نرم افزار ویدئو کلوپ (عملیات پردازش پرداخت)

فصل ششم
نمودار جریان مستندات
6-1 – نمودار جریان مستندات

فصل هفتم
نمودار Context Diagrams
نمودار شماره 1
نمودار شماره 2

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 10000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image