پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آموزشگاه زبان 90ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آموزشگاه زبان 90ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 15.000 تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 15.000 تومان

 

چکیده    5
مقدمه   7
هدف سیستم جاری         7
زبان تحلیل سیستم         7
تاریخچة UML    8
ویژگیهای UML   11
فصل اول: Use Case Diagrams     14
1-1- Vision چیست         15
1-2- موضوع پروژه 16
1-3- اهداف پروژه  16
1-4- انجام پروژه چه سودی دارد      17
1-5- ذینفعان پروژه            17
1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه            18
1-7- معایب پروژه های گذشته        18
1-8- زبان برنامه نویسی    20
1-9- پایگاه داده    20
1-10-روش تحلیل سیستم            21
1-11- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی        21
1-12- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم   21
1-2- Use case چیست؟   22
1-3- Actor چیست؟        22
1-4- دیاگرام use case چیست و ارتباط آنها چگونه است؟        23
1-5- شناسائی Actor های سیستم          23
1-5-1- Actor کاربر          24
1-5-2- Actor مدیر موسسه زبان   25
1-5-3- Actor معلم زبان زبان         26
1-6-  شناسائی Use Case ها      28
1-6-1- Sing Up Use Case          29
1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case      30
1-6-2- Sing In  Use Case           31
1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case        32
1-6-3- SignOut Use Case          33
1-6-3-1- سناریوی SignOut Use Case      34
1-6-4- Teacher Acception Use Case      35
1-6-4-1- سناریوی Teacher Acception Use Case  36
1-6-5- Teacher & Boss Mailbox Use Case        37
1-6-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case         38
1-6-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case          39
1-6-6- Lesson Definition & Exam Definition Use Case    40
1-6-6-1- سناریوی Lesson Definision Use Case    41
1-6-6-2- سناریوی Exam Definision Use Case      42
1-6-7- Teacher Marks & Marks View Use Case           43
1-6-7-1- سناریوی Teacher Mark Use Case         44
1-6-7-2- سناریوی View Marks Use Case           45
1-6-8-  Use Case    کلی سیستم            46
1-6-9-  Use Case    کلی سیستم (بخش اول)        47
1-6-10-  Use Case    کلی سیستم (بخش دوم)     48
فصل دوم: Class Diagram            49
2-1- نمودار Class کلی سیستم    50
2-1-1- کلاس کاربر           51
2-1-2- کلاس مدیر            51
2-1-3- کلاس معلم زبان    51
2-1-4- کلاس صندوق پستی کاربران            52
2-1-5- کلاس تعریف امتحانات         52
2-1-6- کلاس گزارش امتحانات        52
2-1-7- کلاس تعریف دروس مدرسه  53
2-1-8- کلاس بانک سوالات            53
2-1-9- کلاس درخواست شرکت در آزمون      53
فصل سوم: Sequence Diagrams  54
3-1- نمودار توالی SignIn  55
3-2- نمودار توالی SignUp            56
3-3- نمودار توالی SignOut           57
3-4- نمودار توالی Question Bank 58
3-5- نمودار توالی Exam   59
3-6- نمودار توالی Exam Definition            60
3-7- نمودار توالی Teacher Acception       61
3-8- نمودار توالی Lesson Definision         62
3-9- نمودار توالی Be In Exam Request     63
3-10- نمودار توالی Boss MailBox            64
3-11- نمودار توالی Teacher MailBox        65
3-12- نمودار توالی Marks View   66
فصل چهارم: Collaboration Diagrams       67
4-1- نمودار همکاری SignIn           68
4-2- نمودار همکاری  SignUp        69
4-3- نمودار همکاری SignOut        70
4-4- نمودار همکاری Question Bank          71
4-5- نمودار همکاری Be In Exam Request 72
4-6- نمودار همکاری Exam Definition        73
4-7- نمودار همکاری Teacher Acception   74
4-8- نمودار همکاری Lesson Definision      75
4-9- نمودار همکاری Exam Registeration   76
4-10- نمودار همکاری Boss MailBox         77
4-11- نمودار همکاری Teacher MailBox    78
4-12- نمودار توالی Teacher Marks           79
فصل پنجم: Activity Diagrams     80
5-1- نمودار فعالیت SignUp           81
5-2- نمودار فعالیت برگذاری امتحانات           82
5-3- نمودار فعالیت Exam Definition          83
5-4- نمودار فعالیت Teacher Acception     84
5-5- نمودار فعالیت Lesson Definision        85
5-6- نمودار فعالیت Exam Registration       86
5-7- نمودار فعالیت Boss Mailbox 87
فصل ششم:  نیازمندیهای سیستم موسسه آموزش زبان       88
6-1- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار         89
6-1-1-اطلاعات پايه          89
6-1-2- عمليات مربوط به جستجو    89
6-1-3- گزارش‌ها  90
6-1-4-  امنيت و حدود دسترسي    91
6-1-5-بازسازی اطلاعات    91
فصل هفتم:  نمودار ER سیستم موسسه آموزش زبان           92
7-1- نمودار کلی ER سیستم        93

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 15.000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image