پروژه تجزیه و تحلیل سیستم آژانس مسافرتی 110ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم  آژانس مسافرتی 110ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 15.000 تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 15.000 تومان

 

چکیده    5
مقدمه   6
هدف سیستم جاری         6
زبان تحلیل سیستم         6
تاریخچة UML    7
ویژگیهای UML   10
فصل اول: Use Case Diagrams     13
1-1- Use case چیست؟   14
1-2- Actor چیست؟        15
1-3- دیاگرام use case چیست؟      15
1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟           15
1-5- شناسائی Actor های سیستم          16
1-5-1- Actor کاربر          16
1-5-2- Actor مدیر           17
1-5-3- Actor مسافر        18
1-6-  شناسائی Use Case ها      20
1-6-1- Sing Up Use Case          21
1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case      22
1-6-2- Sing In  Use Case           23
1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case        24
1-6-3- Define New Travel Service Use Case     25
1-6-3-1- سناریوی New Travel Service Use Case            26
1-6-4- Staff Employment Use Case        27
1-6-4-1- سناریوی Staff Employment Use Case    28
1-6-5- Boss & User Mailbox Use Case 29
1-6-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case         30
1-6-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case          31
1-6-6-  Use Case  رزرو / فروش بلیط          32
1-6-6-1- سناریوی Use Case رزرو / فروش بلیط        33
1-6-7-  Use Case  رزرو / فروش بلیط          34
1-6-7-1- سناریوی Use Case پرداخت وجه  35
فصل دوم: Class Diagram            36
2-1- کلاس کاربر  37
2-2- کلاس کاربر  37
2-3- کلاس مدیر   37
2-4- کلاس مسافر            38
2-5- کلاس گزارشات (مربوط به کلاس کارمند)           38
2-6- کلاس رزرو/صدور بلیط (مربوط به کلاس کارمند)   38
2-7- کلاس شرح وظائف (مربوط به کلاس مدیر)          39
2-8- کلاس اطلاعات سرویسها (مربوط به کلاس مدیر) 39
2-9- کلاس رزرو / خرید بلیط (مربوط به کلاس مسافر)  39
2-10- کلاس SignUp       40
2-11- کلاس LogIn          40
2-12- نمودار کلی کلاس    41
فصل سوم: Sequence Diagrams  42
4-1- نمودار توالی مربوط به رزرو بلیط           43
4-2- نمودار توالی مربوط به استخدام کارمندان           44
4-3- نمودار توالی مربوط به پرداخت وجه بلیط            45
4-4- نمودار توالی مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید  46
4-5- نمودار توالی مربوط به Sign In 47
4-6- نمودار توالی مربوط به Sign Up           48
4-7- نمودار توالی مربوط به فروش بلیط         49
4-8- نمودار توالی مربوط به صندوق پستی    50
فصل چهارم: Collaboration Diagrams       51
5-1- نمودار همکاری مربوط به رزرو بلیط        52
5-2- نمودار همکاری استخدام کارمند جدید   53
5-3- نمودار همکاری مربوط به پرداخت وجه بلیط         54
5-4- نمودار همکاری مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید           55
5-5- نمودار همکاری مربوط به Sign In         56
5-6- نمودار همکاری مربوط به Sign Up       57
5-7- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط     58
5-8- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط     59
فصل پنجم: Activity Diagram       60
5-1- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط 61
5-2- نمودار فعالیت مربوط به استخدام کارمند جدید    62
5-3- نمودار فعالیت مربوط به پرداخت وجه      63
5-4- نمودار فعالیت مربوط به تعریف سرویس جدید      64
5-5- نمودار فعالیت مربوط به ثبت نام کاربر جدید         65
5-6- نمودار فعالیت مربوط به صندوق پستی مدیر و کاربران       66
5-7- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط 67
5-8- نمودار فعالیت مربوط به ورود به سیستم            68
فصل ششم: StateChart Diagram            69
6-1- نمودار وضعیت مربوط به ورود به سیستم            70
6-2- نمودار وضعیت مربوط به ثبت نام           71
6-3- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید        72
6-4- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید        73
فصل هفتم: Entity Relation Diagram (ERD)         74
5-1- نمودار ER سیستم رزرو و فروش بلیط قطار        75
فصل هشتم: Data Flow Diagrams (DFD)           76
6-1- نمودار DFD سطح صفر آژانس مسافرتی          77
6-2- نمودار DFD سطح یک          78
6-3- نمودار DFD سطح 2 ( عملیات ثبت نام)           79
6-4- نمودار DFD سطح یک (عملیات رزرو/خرید)       80
6-5- نمودار DFD سطح 2(عملیات تعویض / رفع عیب)           81
6-6- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات درخواست صدور)            82
6-7- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات صدور بلیط)        83
6-8- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات صورتحسابها)     84
فصل نهم: طراحی Data Base       85
9-1- نمودار مربوط به ارتباط بین موجودیتهای آژانس مسافرتی  86
9-2- کدهای SQL جهت تولید جدول فوق در SQL Server      87
فصل نهم: Source Code  93
صفحه اصلی نرم افزار        94
صفحه ثبت نام در نرم افزار 95
صفحه ورود به بخش کاربری            98
ایجاد سرویس جدید          99
رزرو بلیط            102
مشاهده لیست بلیطهای رزرو شده 105
ویرایش مشخصات کاربری  106
جمع بندی          108
نتیجه گیری         109
پیشنهادات         110
منابع     111

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 15.000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image