پروژه تجزیه و تحلیل سیستم انتقال خون 85ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم انتقال خون 85ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 15.000 تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 15.000 تومان

 

چکیده    5
مراحل مختلف طراحی و تحلیل سیستم       5
مقدمه   6
فصل اول: Use Case Diagrams     7
1-1- Use case چیست؟   8
1-2- Actor چیست؟        9
1-3- دیاگرام use case چیست؟      9
1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟           9
1-5- شناسائی Actor های سیستم          10
1-5-1- Actor کاربر          10
1-5-2- Actor مدیر سیستم          11
1-5-3- Actor اهدا کننده خون        12
1-6-  شناسائی Use Case ها      14
1-6-1- Sing Up & LogIn & LogOut Use Case   16
1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case      17
1-6-1-2- سناریوی LogIn Use Case         18
1-6-1-3- سناریوی LogOut Use Case       19
1-6-2- Presenter Use Case  (اهدا کننده)  20
1-6-2-1- سناریوی  Use Case ارائه اطلاعات شناسنامه ای    21
1-6-2-2- سناریوی  Use Case دریافت برنامه مراجعه بعدی     22
1-6-2-3- سناریوی  Use Case دریافت وجه  23
1-6-3- Boss Use Case  (مدیر)     24
1-6-3-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case         25
1-6-3-2- سناریوی Staff Employment Use Case    26
1-6-3-3- سناریوی Use Case تعریف شرح وظائف      27
1-6-3-4- سناریوی Use Case تائید عملیات کاربران   28
1-6-3-4- سناریوی Generate Reports Use Case    29
1-6-4-Staff Use Case  (کارمندان)            30
1-6-4-1- سناریوی Use Case  ثبت عملیات دریافت خون        31
1-6-4-2- سناریوی Use Case  ثبت نتیجه آزمایش سلامت خون          32
1-6-4-3- سناریوی Use Case صندوق پستی کارمند 33
1-6-4-4- سناریوی Use Case عملیات پرداخت وجه خون        34
1-6-4-5- سناریوی Use Case عملیات ارائه گزارش به مدیریت 35
1-6-4-6- سناریوی Use Case عملیات ثبت مشخصات اهدا کننده        36
1-6-4-7- سناریوی Use Case ارائه برنامه زمانی خون دهی بعدی        37
1-6-4-8- سناریوی Use Case جستجو در سوابق     38
1-6-4-9- سناریوی Use Case تعیین و ثبت گروه خونی           39
1-6-5- نمودار کلیUse Case  سیستم       40
فصل دوم: Class Diagrams           41
2-1- نمودار کلاس اصلی سیستم   42
2-2- توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم  43
متد Add()         43
متد Delete()      43
متد Update()     43
متد GetInfo()    44
2-3- جزئیات و نام هر کلاس           44
2-3-1- کلاس کاربر           44
2-3-2- کلاس صندوق پستی          44
2-3-3- کلاس کارمند         45
2-3-4- کلاس ثبت پرداخت وجه خون            45
2-3-5- کلاس ثبت آزمایشات          45
2-3-6- کلاس درخواست اهدای خون            46
2-3-7- کلاس اهداکننده     46
2-3-8- کلاس مدیر            46
2-3-9- کلاس شرح وظائف 46
2-3-9- کلاس گزارشات مدیریتی     47
فصل سوم: Sequence Diagrams  48
3-1- نمودار توالی ورود به سیستم  49
3-2- نمودار توالی خروج از سیستم 50
3-3- نمودار توالی ایجاد کاربر جدید  51
3-4- نمودار توالی درخواست خون دهی       52
3-5- نمودار توالی ثبت جزئیات خون گیری     53
3-6- نمودار توالی ثبت گروه خونی جدید       54
3-7- نمودار توالی ثبت شرح وظائف کارمندان 55
3-8- نمودار توالی صندوق پستی مدیر         56
3-9- نمودار توالی مشاهده گزارشات مدیریتی           57
3-10- نمودار توالی درخواست پرداخت وجه   58
3-11- نمودار توالی پذیرش کارمند جدید        59
فصل چهارم: Collaboration Diagrams       60
4-1- نمودار همکاری ورود به سیستم           61
4-2- نمودار همکاری خروج از سیستم          62
4-3- نمودار همکاری ایجاد کاربر جدید           63
4-4- نمودار همکاری درخواست خون دهی    64
4-5- نمودار همکاری ثبت جزئیات خون گیری  65
4-6- نمودار همکاری ثبت گروه خونی جدید    66
4-7- نمودار همکاری ثبت شرح وظائف کارمندان         67
4-8- نمودار توالی صندوق پستی مدیر         68
4-9- نمودار توالی مشاهده گزارشات مدیریتی           69
4-10- نمودار همکاری درخواست پرداخت وجه            70
4-11- نمودار همکاری پذیرش کارمند جدید    71
فصل پنجم: State Chart Diagrams            72
5-1- نمودار وضعیت ورود به سیستم            73
5-2- نمودار وضعیت تعریف روند کار   74
5-3- نمودار وضعیت پذیرش کارمند جدید       75
5-4- نمودار وضعیت ایجاد گروه خونی جدید    76
5-5- نمودار وضعیت صدور مجوز خون دهی    77
5-6- نمودار وضعیت درخواست ارائه خون (اهدا یا فروش)          78
5-7- نمودار وضعیت صندوق پستی مدیر       79
فصل ششم: Domain Diagrams   80
6-1- نمودار Domain        81
فصل هفتم: Context Diagram      82
7-1- نمودار متن سیستم سازمان انتقال خون           83
پیشنهادات         84
منابع و مواخذ      85

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 15.000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image