پروژه تجزیه و تحلیل سیستم بایگانی 90ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم بایگانی 90ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 15.000 تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 15.000 تومان


چکیده    5
نرم افزار بایگانی و دبیرخانه            5
مقدمه   7
قابليت ها و امكانات عمومي سيستم          7
هدف سیستم جاری         8
زبان تحلیل سیستم         9
تاریخچة UML    9
UML چیست؟   11
ویژگیهای UML   12
چشم انداز Vision           15
Vision چیست    15
موضوع پروژه        16
اهداف پروژه         16
انجام پروژه چه سودی دارد 16
ذینفعان پروژه       17
سابقه انجام پروژه های مشابه       17
معایب پروژه های گذشته   18
زبان برنامه نویسی           20
پایگاه داده           20
روش تحلیل سیستم        20
سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی     20
سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم            21
فصل اول: Use Case Diagrams     21
1-1- Use case چیست؟   22
1-2- Actor چیست؟        23
1-3- دیاگرام use case چیست؟      23
1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟           24
1-5- شناسائی Actor های سیستم          24
1-5-1- Actor کاربر          24
1-5-2- Actor مدیر سیستم          25
1-5-3- Actor مراجعه کننده           26
1-5-4- Actor کارمند        27
1-5-4- External Events Actor     27
1-6-  شناسائی Use Case ها      27
1-6-1- Sing Up Use Case          29
1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case      30
1-6-2- Sing In  Use Case           31
1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case        32
1-6-3- Group Definition Use Case  (تعریف گروه های جدید)            33
1-6-3-1- سناریوی News Group Definition Use Case       34
1-6-4-  Use Case  ثبت اسناد توسط کارمندان         35
1-6-4-1- سناریوی Use Case ثبت اسناد توسط کارمندان       36
1-6-5- Admin & Staff Mailbox Use Case           38
1-6-5-1- سناریوی Admin Mailbox Use Case       39
1-6-5-2- سناریوی Staff Mailbox Use Case          40
1-6-6- Use Case  استخدام کارمند و ایجاد شرح وظائف         41
1-6-6-1- سناریوی Use Case استخدام کارمند         42
1-6-7- نمودا کلی Use Case سیستم        43
فصل دوم: Class Diagrams           44
2-1- نمودار Class کلی سیستم    45
2-2- نمودار Class کاربر     46
2-4- نمودار Class مدیر     46
2-5- نمودار Class کارمند  47
2-6- نمودار Class مراجعه کننده     47
2-7- نمودار Class شرح وظائف       47
2-8- نمودار Class صندوق پستی   48
2-9- نمودار Class گزارشات           48
2-10- نمودار Class بایگانی           48
2-11- نمودار Class گروه موضوع جدید          49
2-12- نمودار Class گروه موضوع جدید          49
2-13- نمودار Class کلاس تحویل نامه ها و اطلاعات   50
2-14- نمودار Class کلاس ثبت اطلاعات رسیده         50
فصل سوم: Data Flow Diagram  51
3-1- نمودار DFD سطح صفر         52
3-2- نمودار DFD سطح صفر (به صورت Detail)        53
3-3- نمودار DFD سطح صفر (به صورت Detail)        54
3-4- نمودار DFD سطح صفر (به صورت Detail)        55
3-4- نمودار DFD سطح یک سیستم          56
فصل چهارم: ER Diagram            57
4-4- نمودار ER سیستم   58
فصل پنجم:  Sequence Diagrams (نمودارهای توالی)           59
5-1- نمودار توالی مربوط به استخدام کارمند جدید      60
5-2- نمودار توالی مربوط به ورود به سیستم (Sign In)            61
5-3- نمودار توالی مربوط به ثبت نام در سیستم (Sign Up)     62
5-4- نمودار توالی مربوط به ایجاد شرح وظائف            63
5-5- نمودار توالی مربوط به صندوق پستی مدیر (Admin Mailbox)      64
5-6- نمودار توالی مربوط به ثبت مدارک رسیده جدید به بایگانی            65
5-6- نمودار توالی مربوط به جستجوی اطلاعات (Searching)   66
فصل ششم:  Collaboration Diagrams     67
6-1- نمودار Collaboration مربوط به استخدام کاربر جدید       68
6-2- نمودار Collaboration مربوط به ورود به سیستم 69
6-3- نمودار Collaboration مربوط به ثبت نام در سیستم        70
6-4- نمودار Collaboration مربوط به ثبت شرح وظائف کارمندان           71
6-5- نمودار Collaboration مربوط به صندوق پستی مدیر        72
6-6- نمودار Collaboration مربوط به ثبت اطلاعات مدارک رسیده با بایگانی       73
6-7- نمودار Collaboration مربوط به جستجوی اطلاعات         74
فصل هفتم:  Database Designing 75
7-1- Diagram مربوط به جداول پایگاه داده    76
7-2- Source Code مربوط به ایجاد پایگاه داده          76
فصل هشتم:  مجموعه فعالیتهای پروژه و نمودار زمانبندی        81
4-1- جدول شرح فعالیتهای سیستم            82
4-2- نمودار گانت جدول شرح فعالیتهای سیستم        83
4-3- تقویم زمانبندی فعالیتهای پروژه            84
4-4- نمودار شبکه ای سیستم       89
فصل نهم:  برآورد هزینه های پروژه   90
9-1- جدول برآورد هزینه های سیستم جاری  91

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 15.000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image