پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دبستان 50ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دبستان  50ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 12.000 تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 12.000 تومان

 

چکیده    4
مقدمه   5
هدف سیستم جاری         5
زبان تحلیل سیستم         5
تاریخچة UML    6
ویژگیهای UML   9
فصل اول: Use Case Diagrams     12
موضوع پروژه        13
1-2- Use case چیست؟   13
1-3- Actor چیست؟        14
1-4- دیاگرام use case چیست؟      14
1-5- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟           14
1-6- شناسائی Actor های سیستم          15
1-6-1- Actor کاربر          15
1-6-2- Actor مدیر دبستان           17
1-6-3- Actor معلم          17
1-7-  شناسائی Use Case ها      20
1-7-1- Sing Up Use Case          21
1-7-1-1- سناریوی Sing Up Use Case      22
1-7-2- Sing In  Use Case           23
1-7-2-1- سناریوی Sing In Use Case        24
1-7-3- SignOut Use Case          25
1-7-3-1- سناریوی SignOut Use Case      26
1-7-4- Teacher Acception Use Case      27
1-7-4-1- سناریوی Teacher Acception Use Case  28
1-7-6- Lesson Definition & Exam Definition Use Case    29
1-7-6-1- سناریوی Lesson Definision Use Case    30
1-7-6-2- سناریوی Exam Definision Use Case      31
1-7-6-3- سناریوی Teacher Mark Use Case         32
1-7-6-4- سناریوی View Marks Use Case           33
1-7-7- Teacher Marks & Marks View Use Case           34
1-7-7-3- سناریوی Use Case گزارش حضور و غیاب   35
1-7-8- Use Case    مربوط به وضعیت مالی 36
1-7-8-1- سناریوی وضعیت مالی دانش آموز  37
1-7-9- Use Case    مربوط به ثبت نام دانش آموز      38
1-7-9-1- سناریوی ثبت نام دانش آموز         39
1-7-10- Use Case    مربوط به تایمر (زمان) 40
1-7-10-1- سناریوی ثبت نام دانش آموز       41
1-8- نمایش کلی سیستم            42
فصل دوم: Activity Diagrams       43
2-1- نمودار فعالیت SignUp           44
2-2- نمودار فعالیت برگذاری امتحانات           45
2-3- نمودار فعالیت Exam Definition          46
2-4- نمودار فعالیت Teacher Acception     47
2-5- نمودار فعالیت Lesson Definision        48
2-6- نمودار فعالیت Exam Registration       49
2-7- نمودار فعالیت ورود به سیستم 50
2-8- نمودار فعالیت ثبت حضر و غیاب            51
2-9- نمودار فعالیت ثبت و مشاهده جزئیات مالی       52
2-10- نمودار فعالیت کلی سیستم  53
فصل سوم:  نیازمندیهای تابعی و غیر تابعی سیستم دبستان  54
3-1- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار         55
3-1-1-اطلاعات پايه          55
3-1-2- عمليات مربوط به جستجو    55
3-1-3- گزارش‌ها  56
3-1-4-  امنيت و حدود دسترسي    57
3-1-5-بازسازی اطلاعات    57

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 12.000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image