پروژه تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه آنلاین لپ تاپ 115ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه آنلاین لپ تاپ 115ص
فرمت پروژه : فایل ورد
قیمت : 15.000 تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 15.000 تومان

مقدمه   6
مراحل انجام پروژه 7
فصل اول: شرح سيستم    8
1-1هدف از تشکیل  فروشگاه لپ تاپ آنلاین  9
1-2 – نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار  فروشگاه لپ تاپ آنلاین            11
اطلاعات پايه       11
عمليات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداري كالاهای تولیدی و سوابق آن و كنترل موجودي شركت   11
گزارش‌ها            12
امنيت و حدود دسترسي   13
كاربران سيستم نرم افزار  فروشگاه لپ تاپ آنلاین       14
ذينفعان نرم افزار  15
فصل دوم: متغيرها            16
متغيرهاي مورد نياز و مورد استفاده در سيستم نرم افزار  فروشگاه لپ تاپ آنلاین  و تعاريف مربوط به آنها      17
اطلاعات و نيازمنديهاي مربوط به ثبت مشتريان (Customers)   17
اطلاعات مربوط به مدارک تحصیلی ACADEMIC     18
اطلاعات مربوط به ثبت نام كارمندان فروشگاه (Employees)     18
اطلاعات اصلي مربوط به شركت درخواست كننده نرم افزار  (Company Information )     19
اطلاعات مربوط به شرح سفارشات (OrderDetails)   20
اطلاعات مربوط به سفارشات (orders)        21
اطلاعات مربوط به راههاي پرداخت (Payment Methods)        22
اطلاعات مربوط به پرداختها (Payments)       23
اطلاعات مربوط به محصولات (Products)      23
اطلاعات مربوط به روش حمل يا ارسال بار (ShippingMethods)           24
فصل سوم: ERD 25
نمودار ER کلی سیستم  فروشگاه لپ تاپ آنلاین      26
فصل چهارم: Creatures    27
فصل پنجم: Data Flow Diagrams 29
نمودار گردش داده سیستم فروش   30
نمودار وضعیت موجودیتهای برنامه فروش       31
نمودار DFD فیزیکی اولیه (سطح صفر)        32
مشخص نمودن محدوده سیستم    33
تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها در نمودار DFD            34
نمودار سطح زمینه ای(DFD)        35
نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD)        36
نمودار DFD سطح 2 مربوط به دریافت و پرداخت سطح 1         37
نمودار DFD منطقی زمینه ای مربوط به سیستم فروش          38
نمودار DFD منطقی سطح 0 مربوط به سیستم فروش           39
نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت سفارش        40
نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت پرداخت          41
فصل ششم: زبان برنامه نویسی    42
اهداف طراحی زبان           44
تاریخچه  44
ویژگی‌ها 45
سیستم یکپارچه شده      46
انواع داده            46
Boxing و EnBoxing        47
ویژگی‌های جدید در C# 2.0           47
کلاسهای partial 47
Genericها         48
کلاس های static 48
یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع          48
Delegateهای ناشناس    49
Delegate covariance and contravariance            49
نوع داده Nullable            50
فصل هفتم: نمودار Use Case و سناریو       51
7-1- Use case چیست؟   52
7-2- Actor چیست؟        53
7-3- دیاگرام use case چیست؟      53
7-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟           53
7-5- شناسائی Actor های سیستم          54
7-5-1- Actor کاربر          54
7-5-2- Actor مدیر واحد فروش       55
7-5-3- Actor کارمندان فروش        56
7-5-4- Actor مشتریان    56
7-6-  شناسائی Use Case ها      57
7-6-1- نمودارهای USE CASE 1  58
7-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case      59
7-6-1-2- سناریوی Sing In Use Case        60
7-6-1-3- سناریوی Sing Out Use Case     61
7-6-2- نمودارهای USE CASE 2  62
7-6-2-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case         63
7-6-2-2- سناریوی Staff Mailbox Use Case          64
7-6-2-3- سناریوی Possibilities Of Orders Use Case        65
7-6-2-4- سناریوی Registeration of Orders Use Case       66
7-6-2-5- سناریوی Costumer Invoice Use Case    67
نمودارهای USE CASE 3            68
7-6-3-1- سناریوی Use Case پرداخت وجه  69
7-6-3-2- سناریوی Use Case Order         70
نمودارهای USE CASE 4            71
نمودار کلی Use Case     72
فصل هشتم: Class Diagram        74
8-1- نمودار Class اصلی سیستم  فروشگاه لپ تاپ آنلاین      75
8-2- نمودار Class مربوط به کاربر    76
8-2- نمودار Class مربوط به مدیر  فروشگاه لپ تاپ آنلاین        76
8-3- نمودار Class مربوط به بخشهای  فروشگاه لپ تاپ آنلاین  77
8-4- نمودار Class مربوط به کلاس کارمند     77
8-5- نمودار Class مربوط به مشتری            77
8-6- نمودار Class مربوط به سفارشات        78
8-7- نمودار Class مربوط به جزئیات سفارشات          78
8-8- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام            79
8-9- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام            79
فصل نهم: SequEnce Diagram     80
9-1- نمودار توالی SignIn  81
9-2- نمودار توالی Order Register 82
9-3- نمودار توالی Product Group Definition          83
9-4- نمودار توالی Product Definition        84
9-5- نمودار توالی SignIn  85
9-6- نمودار توالی SignOut           86
فصل دهم: Collaboration Diagram           87
10-1- نمودار همکاری SignIn         88
10-2- نمودار همکاری SignUp       89
10-3- نمودار همکاری Products And Products Description 90
10-4- نمودار همکاری Products Groups DeFinition            91
10-5- نمودار همکاری Sign Out     92
فصل یازدهم: StateChart Diagram            93
11-1- نمودار وضعیت SignUp         94
11-2- نمودار وضعیت SignIn          95
11-3- نمودار وضعیت SignOut        96
11-4- نمودار وضعیت Product Definition     97
11-5- نمودار وضعیت Possibility Of Orders            98
فصل دوازدهم:   Component diagram       99
12-1- نمودار Component کلی سیستم     100
12-2- نمودار Component بخش حساب های مشتریان          101
12-3- نمودار Component بخش مدیریت حساب ها   102
فصل سیزدهم:   فرمهای برنامه       103
1-         بخش تعریف طبقه های اصلی:       104
2- بخش محصولات هر طبقه:         105
3- مدیریت اعضاء  106
1-         مدیریت فروش      107
5- عضویت در سایت         108
6- جستجو در سایت        109
8- تایید نهایی سبد خرید   110
صفحه اصلی سایت          111
در باره ما            112
صفحه ورود به بخش مدیریت           113
نتیجه گیری         114
پیشنهادات         115
منابع و مواخذ      116

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 15.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image