پروژه تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه پوشاک 150ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه پوشاک 150ص
فرمت پروژه : فایل ورد
قیمت : 15.000 تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 15.000 تومان

مقدمه   6
مراحل انجام پروژه 7
فصل اول: شرح سيستم    8
1-1هدف از تشکیل فروشگاه پوشاک            9
1-2 – نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار فروشگاه پوشاک         11
اطلاعات پايه       11
عمليات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداري كالاهای تولیدی و سوابق آن و كنترل موجودي شركت   11
گزارش‌ها            12
امنيت و حدود دسترسي   13
كاربران سيستم نرم افزار فروشگاه پوشاک    14
ذينفعان نرم افزار  15
فصل دوم: متغيرها            16
متغيرهاي مورد نياز و مورد استفاده در سيستم نرم افزار فروشگاه پوشاک و تعاريف مربوط به آنها     17
اطلاعات و نيازمنديهاي مربوط به ثبت مشتريان (Customers)   17
اطلاعات مربوط به مدارک تحصیلی ACADEMIC     18
اطلاعات مربوط به ثبت نام كارمندان فروشگاه پوشاک (Employees)      18
اطلاعات اصلي مربوط به شركت درخواست كننده نرم افزار  (Company Information )     19
اطلاعات مربوط به شرح سفارشات (OrderDetails)   20
اطلاعات مربوط به سفارشات (orders)        21
اطلاعات مربوط به راههاي پرداخت (Payment Methods)        22
اطلاعات مربوط به پرداختها (Payments)       23
اطلاعات مربوط به محصولات (Products)      23
اطلاعات مربوط به روش حمل يا ارسال بار (ShippingMethods)           24
فصل سوم: ERD 25
نمودار ER کلی سیستم فروشگاه پوشاک    26
فصل چهارم: Creatures    27
فصل پنجم: Data Flow Diagrams 29
نمودار گردش داده سیستم فروش   30
نمودار وضعیت موجودیتهای برنامه فروش       31
نمودار DFD فیزیکی اولیه (سطح صفر)        32
مشخص نمودن محدوده سیستم    33
تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها در نمودار DFD            34
نمودار سطح زمینه ای(DFD)        35
نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD)        36
نمودار DFD سطح 2 مربوط به دریافت و پرداخت سطح 1         37
نمودار DFD منطقی زمینه ای مربوط به سیستم فروش          38
نمودار DFD منطقی سطح 0 مربوط به سیستم فروش           39
نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت سفارش        40
نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت پرداخت          41
فصل ششم: زبان برنامه نویسی    42
اهداف طراحی زبان           44
تاریخچه  44
ویژگی‌ها 45
سیستم یکپارچه شده      46
انواع داده            46
Boxing و EnBoxing        47
ویژگی‌های جدید در C# 2.0           47
کلاسهای partial 47
Genericها         48
کلاس های static 48
یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع          48
Delegateهای ناشناس    49
Delegate covariance and contravariance            49
نوع داده Nullable            50
فصل هفتم: نمودار Use Case و سناریو       51
7-1- Use case چیست؟   52
7-2- Actor چیست؟        53
7-3- دیاگرام use case چیست؟      53
7-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟           53
7-5- شناسائی Actor های سیستم          54
7-5-1- Actor کاربر          54
7-5-2- Actor مدیر واحد فروش       55
7-5-3- Actor کارمندان فروش        56
7-5-4- Actor مشتریان    56
7-6-  شناسائی Use Case ها      57
7-6-1- نمودارهای USE CASE 1  58
7-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case      59
7-6-1-2- سناریوی Sing In Use Case        60
7-6-1-3- سناریوی Sing Out Use Case     61
7-6-2- نمودارهای USE CASE 2  62
7-6-2-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case         63
7-6-2-2- سناریوی Staff Mailbox Use Case          64
7-6-2-3- سناریوی Possibilities Of Orders Use Case        65
7-6-2-4- سناریوی Registeration of Orders Use Case       66
7-6-2-5- سناریوی Costumer Invoice Use Case    67
نمودارهای USE CASE 3            68
7-6-3-1- سناریوی Use Case پرداخت وجه  69
7-6-3-2- سناریوی Use Case Order         70
نمودارهای USE CASE 4            71
نمودار کلی Use Case     72
فصل هشتم: Class Diagram        73
8-1- نمودار Class اصلی سیستم فروشگاه پوشاک    74
8-2- نمودار Class مربوط به کاربر    75
8-2- نمودار Class مربوط به مدیر فروشگاه پوشاک      75
8-3- نمودار Class مربوط به بخشهای فروشگاه پوشاک           76
8-4- نمودار Class مربوط به کلاس کارمند     76
8-5- نمودار Class مربوط به مشتری            76
8-6- نمودار Class مربوط به سفارشات        77
8-7- نمودار Class مربوط به جزئیات سفارشات          77
8-8- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام            78
8-9- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام            78
فصل نهم: SequEnce Diagram     79
9-1- نمودار توالی SignIn  80
9-2- نمودار توالی Order Register 81
9-3- نمودار توالی Product Group Definition          82
9-4- نمودار توالی Product Definition        83
9-5- نمودار توالی SignIn  84
9-6- نمودار توالی SignOut           85
فصل دهم: Collaboration Diagram           86
10-1- نمودار همکاری SignIn         87
10-2- نمودار همکاری SignUp       88
10-3- نمودار همکاری Products And Products Description 89
10-4- نمودار همکاری Products Groups DeFinition            90
10-5- نمودار همکاری Sign Out     91
فصل یازدهم: StateChart Diagram            92
11-1- نمودار وضعیت SignUp         93
11-2- نمودار وضعیت SignIn          94
11-3- نمودار وضعیت SignOut        95
11-4- نمودار وضعیت Product Definition     96
11-5- نمودار وضعیت Possibility Of Orders            97
فصل دوازدهم:   Source Code      98
فصل سیزدهم:   Component diagram      149
13-1- نمودار Component کلی سیستم     150
13-2- نمودار Component بخش حساب های مشتریان          151
13-3- نمودار Component بخش مدیریت حساب ها   152
نتیجه گیری         153
پیشنهادات         154
منابع و مواخذ      155

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 15.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image