پروژه تجزیه و تحلیل سیستم قرض الحسنه 85ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم قرض الحسنه 85ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 14.000 تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 14.000 تومان

 

چکیده    5
مقدمه   7
هدف سیستم جاری         7
زبان تحلیل سیستم         7
تاریخچة UML    8
ویژگیهای UML   11
فصل اول: Use Case Diagrams     14
1-1- Use case چیست؟   15
1-2- Actor چیست؟        16
1-3- دیاگرام use case چیست؟      16
1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟           16
1-5- شناسائی Actor های سیستم          17
1-5-1- Actor کاربر          17
1-6-  شناسائی Use Case ها      20
1-6-1- Use Case  ورود به سیستم            22
1-6-1-1- سناریوی Use Case ورود به سیستم (Login)         23
1-6-2- Use Case  های مربوط به اپراتور      24
1-6-2-1- سناریوی Use Case ثبت نام مشتری         25
1-6-2-2- سناریوی Use Case بررسی درخواستهای وام         26
1-6-2-3- سناریوی Use Case دریافت و ثبت ضمانتهای وام      27
1-6-2-4- سناریوی Use Case ایجاد برنامه پرداخت اقساط       28
1-6-2-5- سناریوی Use Case ثبت دریافت اقساط     29
1-6-2-6- سناریوی Use Case تسویه حساب با مشتری         30
1-6-2-7- سناریوی Use Case ایجاد حساب مشتری  31
1-6-2-8- سناریوی Use Case برداشت وجه از حساب (مشتری)          32
1-6-2-9- سناریوی Use Case واریز وجه به حساب (مشتری)  33
1-6-3- Use Case  تعویض کلمه عبور          34
1-6-3-1- سناریوی Use Case واریز وجه به حساب (مشتری)  35
1-6-4- Use Case  های مربوط به مشتری   36
1-6-5- Use Case Diagram  کلی سیستم قرض الحسنه      37
فصل دوم: Class Diagrams           38
2-1- Class Diagram کلی سیستم            39
2-2- توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم  40
متد InsertInfo() 40
متد DeleteInfo()            40
متد UpdateInfo()           40
متد GetInfo()    41
2-3- جزئیات و نام هر کلاس           41
2-3-1- کلاس کاربر           41
2-3-2- کلاس اپراتور (کارمند)          41
2-3-3- کلاس مشتری       42
2-3-4- کلاس حسابهای مشتریان   42
2-3-5- کلاس وامها           42
2-3-5- کلاس اطلاعات بازپرداخت وامها         43
فصل سوم: Sequence Diagrams  44
3-1- نمودار توالی ثبت نام مشتری  45
3-2- نمودار توالی ایجاد برنامه تقسیط          46
3-3- نمودار توالی تسویه حساب با مشتری  47
3-4- نمودار توالی تسویه حساب با مشتری  48
3-5- نمودار توالی واریز وجه به حساب مشتری          49
3-6- نمودار توالی ایجاد حساب جدید           50
3-7- نمودار توالی برداشت وجه از حساب (مشتری)   51
3-8- نمودار توالی برررسی درخواست وام     52
3-9- نمودار توالی تعویض کلمه عبور            53
3-10- نمودار توالی ثبت پرداخت اقساط وام   54
فصل چهارم: Collaboration Diagrams       55
4-1- نمودار همکاری ثبت نام مشتری          56
4-2- نمودار همکاری ایجاد برنامه تقسیط      57
4-3- نمودار همکاری تسویه حساب با مشتری          58
4-4- نمودار همکاری ورود به سیستم           59
4-5- نمودار همکاری واریز وجه به حساب مشتری       60
4-6- نمودار همکاری ایجاد حساب جدید       61
4-7- نمودار همکاری برداشت از حساب مشتری        62
4-8- نمودار همکاری بررسی درخواستهای وام           63
4-9- نمودار همکاری تعویض کلمه عبور         64
4-10- نمودار همکاری ثبت پرداخت اقساط     65
فصل پنجم: State Chart Diagrams            66
5-1- نمودار وضعیت ورود به سیستم            67
5-2- نمودار وضعیت ایجاد حساب جدید         68
5-3- نمودار وضعیت برداشت وجه از حساب   69
5-4- نمودار وضعیت تعویض کلمه عبور          70
5-5- نمودار وضعیت ثبت نام مشتری            71
فصل ششم: ER Diagram           72
6-1- نمودا ER کلی سیستم قرض الحسنه  73
فصل هفتم: بررسی زبان برنامه نویسی       74
دلفی چیست ( تاریخچه زبان دلفی)            75
سال 1996 – Delphi2       77
سال 1997 – Delphi3       78
سال 1998 – Delphi4       79
سال 1999 – Delphi5       80
پیشنهادات         82
منابع و مواخذ      83

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 14.000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image