پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مشاور املاک 140ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مشاور املاک 140ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 16.000 تومان
 

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 16.000 تومان

 

مقدمه 6
مراحل انجام پروژه 7
فصل اول: نمودار ER و پایگاه داده 8
1-1- جداول پایگاه داده 9
1-1-1- نام جدول: tblKharidaran 9
1-1-2- نام جدول:  tblForuShandegan 9
1-1-3- نام جدول:  tblMoamelehType 9
1-1-4- نام جدول:  tblMelks 9
1-1-5- نام جدول:  tblSanadsStatuse 10
1-1-6- نام جدول:  userInfo 10
1-1-7- نام جدول:  tblContracts 10
1-1-8- نام جدول: UserTypes 10
1-1-9- نام جدول: BossMailBox 11
1-1-10- نام جدول: BossAttachMents 11
1-1-11- نام جدول: taffMailbox 11
1-1-12- نام جدول: StaffAttachments 11
1-2- نمودار ER به همراه نمایش ارتباط بین جداول و موجودیتها 12
فصل دوم: نیازمندیهای سیستم 13
2-1- ارائه شرح سيستم نرم افزاربنگاه 14
2-1-1. هدف 14
2-2- وضعيت‌ موجود در سيستم‌ فعلی بنگاه 15
2-2-1. جايگاه‌ ‌ و شرح‌ وظايف‌ 15
2-2-2. نيروي‌ انساني‌ موجود 15
2-2-3. نوع خدمات 15
2-2-4. سيستم‌ كدگذاري‌ سوابق 15
2-2-5. تجهيزات‌ سخت افزاري موجود در بنگاه 16
2-2-6. فرايند دریافت سفارش مشتری 16
2-2-7. فرمهاي‌ فعلی مورد استفاده‌ 16
2-2-8. گزارشات سيستم 16
2-3- كاستيها و محدوديتهاي‌ سيستم‌ اطلاعات‌ بنگاه 17
2-4- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار بنگاه 18
2-4-1. اطلاعات پايه 18
2-4-2. عمليات مربوط به جستجو 18
2-4-3. گزارش‌ها 19
2-4-4. امنيت و حدود دسترسي 20
2-4-5. بازسازی اطلاعات 20
2-5- نمودار SDM سیستم بنگاه 21
2-6- كاربران سيستم نرم افزار بنگاه 22
2-7- ذينفعان نرم افزار 23
فصل سوم: نمودار های DFD 24
1-1- نمودار زمینه ای سیستم بنگاه 25
1-2- نمودار سطح صفر سیستم بنگاه 26
1-3- نمودار سطح یک سیستم بنگاه 27
1-4- نمودار سطح دو سیستم بنگاه (مربوط به عملیات انجام معاملات) 28
1-5- نمودار سطح دو سیستم بنگاه (مربوط به عملیات دریافت پرداختها) 29
فصل چهارم: نمودار Use Case و سناریو 30
4-1- Use case چیست؟ 31
4-2- Actor چیست؟ 32
4-3- دیاگرام use case چیست؟ 32
4-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 32
4-5- شناسائی Actor های سیستم 33
4-6- Actor کاربر 33
4-6-1. Actor مدیر 34
4-6-2. Actor کارمندان 35
4-6-3. Actor مشتریان 35
4-7- شناسائی Use Case ها 36
4-7-1. نمودارهای USE CASE 1 (Sign Up – Sign In) 37
4-7-1.1. سناریوی Sing Up Use Case 38
4-7-1.2. سناریوی Sing In Use Case 39
4-7-2. نمودارهای USE CASE 2 40
4-7-2.1. سناریوی RequestConsideration Use Case 41
4-7-2.2. سناریوی CreatingContract Use Case 42
4-7-2.3. سناریوی Performa Invoice Use Case 43
4-7-3. نمودارهای USE CASE 3 44
7-6-3-1- سناریوی Use Case دریافت/پرداخت وجه 45
7-6-3-2- سناریوی Use Case Order 46
4-7-4. نمودارهای USE CASE 4 47
4-7-5. نمودار کلی Use Case 48
فصل پنجم: نمودار Class 49
5-1- نمودار Class اصلی سیستم فروشگاه 50
5-2- نمودار Class مربوط به کاربر 51
5-3- نمودار Class مربوط به مدیر 51
5-4- نمودار Class مربوط به کلاس کارمند 52
5-5- نمودار Class مربوط به مشتری 52
5-6- نمودار Class مربوط به نوع مشتری 52
5-7- نمودار Class مربوط به معاملات 53
5-8- نمودار Class مربوط به نوع معاملات 53
5-9- نمودار Class مربوط به صندوق پستی مدیر و کارمند 54
فصل ششم: نمودار Sequence 55
6-1- نمودار Sequence (Sign In) 56
6-2- نمودار Sequence (Sign Up) 57
6-3- نمودار Sequence (ارائه صورتحساب) 58
6-4- نمودار Sequence (ارائه گزارش به مدیر) 59
6-5- نمودار Sequence (استخدام کارمند توسط مدیر) 60
6-6- نمودار Sequence (ایجاد قرارداد توسط کارمند) 61
6-7- نمودار Sequence (بررسی درخواستها توسط کارمند) 62
6-8- نمودار Sequence (بررسی صورتحسابها توسط مدیر) 63
6-9- نمودار Sequence (تائید قراردادها توسط مدیر) 64
6-10- نمودار Sequence (بررسی صورتحسابها توسط مدیر) 65
6-11- نمودار Sequence (صندوق پستی کارمند) 66
6-12- نمودار Sequence (صندوق پستی مدیر) 67
فصل هفتم:بررسی زبان برنامه نویسی و علت انتخاب آن 68
اهداف طراحی زبان 70
تاریخچه 70
ویژگی‌ها 71
سیستم یکپارچه شده 72
انواع داده 72
Boxing و EnBoxing 73
ویژگی‌های جدید در C# 2.0 73
کلاسهای partial 73
Genericها 74
کلاس های static 74
یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع 75
Delegateهای ناشناس 75
Delegate covariance and contravariance 75
نوع داده Nullable 76
فصل هشتم: بررسی Source Code 77
فصل دهم:پایگاه داده مورد استفاده 110
پایگاه داده ها یا دادگان چیست؟ 111
تعریف پایگاه داده 111
مدیر سیستم پایگاه داده‌ای 111
مدل رابطه ایی 112
تاریخچه پایگاه داده 113
SQL چيست؟ 114
کدهای SQL جهت تولید جداول پایگاه داده سیستم جاری 115

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 16.000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image