پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مطب 120ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مطب 120ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 17.000 تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 17.000 تومان

 

چکیده    5
مقدمه   7
هدف سیستم جاری         7
زبان تحلیل سیستم         7
تاریخچة UML    8
ویژگیهای UML   11
فصل اول: Use Case Diagrams     14
1-1- Use case چیست؟   15
1-2- Actor چیست؟        16
1-3- دیاگرام use case چیست؟      16
1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟           16
1-5- شناسائی Actor های سیستم          17
1-5-1- Actor کاربر          17
1-5-2- Actor پزشک        18
1-5-3- Actor بیمار          18
1-6-  شناسائی Use Case ها      20
1-6-1- Sing Up Use Case          21
1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case      22
1-6-2- Sing In  Use Case           23
1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case        24
1-6-3- Use Case  پذیرش منشی  25
1-6-3-1- سناریوی Use Case پذیرش منشی           26
1-6-4- Use Case   تجویزات و معاینات        27
1-6-4-1- سناریوی Use Case معاینات و تجویزات      28
1-6-5- Use Case   برنامه زمانبندی            29
1-6-5-1- سناریوی Use Case برنامه زمانبندی          30
فصل دوم: Class Diagram            31
2-1- نمودار کلاس سیستم مطب    32
2-1- 1-نمودار کلاس سیستم مطب (بخش کاربران)    33
2-1- 1-1- توضیحات نمودار کلاس سیستم مطب (بخش کاربران)           34
2-1- 2-نمودار کلاس سیستم مطب (بخش معاینات و تجویزات) 35
فصل سوم: Sequence Diagram    36
3-1-  نمودار توالی 1 – ثبت نام کاربر جدید    37
3-2-  نمودار توالی 2 –  ورود به سیستم       38
3-3-  نمودار توالی 3 –  عملیات برنامه ریزی پذیرش بیمار جدید 39
3-4-  نمودار توالی 4 –  عملیات ثبت پذیرش بیمار  ویزیت شده  40
3-5-  نمودار توالی 5 –  عملیات استخدام منشی       41
3-6-  نمودار توالی 6 –  عملیات درخواست تجویزات انجام شده 42
فصل چهارم: Activity Diagram     43
4-1-      نمودار فعالیت 1 – ثبت نام و ورد به سیستم  44
4-2-      نمودار فعالیت 2 – ویرایش اطلاعات بیماران    45
4-3-      نمودار فعالیت 3 –  صندوق پستی    46
4-4-      نمودار فعالیت 4-  برنامه زمانبندی پذیرش بیماران       47
فصل پنجم: Domain Diagram       48
5-1- نمودار Domain سیستم مطب            49
فصل ششم: Collaboration Diagrams      50
6-1-  نمودار همکاری – ثبت نام کاربر جدید   51
6-2-  نمودار همکاری 2 –  ورود به سیستم    52
6-3-  نمودار همکاری –  عملیات برنامه ریزی پذیرش بیمار جدید            53
6-4-  نمودار همکاری –  عملیات ثبت پذیرش بیمار  ویزیت شده 54
6-5-  نمودار همکاری –  عملیات استخدام منشی      55
6-6-  نمودار همکاری –  عملیات درخواست تجویزات انجام شده            56
6-7-  نمودار همکاری –  عملیات ورود به سیستم       57
فصل هفتم: Entity Relation Diagram (ER)            58
7-1- نمودار ER منطقی سیستم مطب        59
7-2- نمودار ER فیزیکی سیستم مطب        60
فصل هشتم: Data Flow Diagrams          61
8-1- نمودار DFD سطح صفر         62
8-2- نمودار DFD سطح یک          63
8-3- نمودار DFD سطح یک (جداسازی مجموعه مورد نظر)     64
8-4- نمودار DFD سطح دو (پردازش پرداخت)            65
8-5- نمودار DFD سطح دو (پذیرش بیمار)    66
فصل نهم: State Chart Diagrams 67
9-1-  نمودار وضعیت – ثبت نام کاربر جدید     68
9-2-  نمودار وضعیت  –  ورود به سیستم       69
9-3-  نمودار وضعیت –  عملیات برنامه ریزی پذیرش بیمار جدید  70
9-4-  نمودار وضعیت –  عملیات ثبت پذیرش بیمار  ویزیت شده  71
فصل دهم: زبان برنامه نویسی       72
ویژگی‌ها 77
سیستم یکپارچه شده      79
انواع داده            80
Boxing و EnBoxing        81
فصل یازدهم:  Source Code های سیستم مطب     82
فصل دوازدهم:  SQL Scripts        98
منابع و مواخذ      121
الف) کتب           121
ب) آدرسهای اینترنتی       121

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 17.000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image