پروژه تجزیه و تحلیل سیستم هتل 140ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم هتل  140ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 18.000 تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 18.000 تومان

 

چکیده    7
نرم افزار OnLine مکانیزه هتل        7
مخاطبین نرم افزار هتل      7
مقدمه   8
فصل اول: ویژگیهای نرم افزار هتل     9
1-1- مشخصات فنی نرم افزار هتل  10
1-2- مزایای استفاده از این سیستم            10
1-3- نیازمندیهای سیستمی (نرم افزاری و سخت افزاری)        11
1-3-1- نیازمندیهای نرم افزاری        11
1-3-1- نیازمندیهای سخت افزاری    11
فصل دوم: جدول انتظارات سیستم هتل        12
2-1- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار هتل  13
2-1-1-اطلاعات پايه در بخش ثبت و پذیرش مشتریان هتل        13
2-1-2- عمليات مربوط به جستجو ، نگهداري سوابق اتاقها       13
2-1-3- گزارش‌ها  14
2-1-4-  امنيت و حدود دسترسي    15
2-1-5-بازسازی اطلاعات    15
فصل سوم: چارت سازمانی و شرح وظایف    16
3-1- چارت سازمانی مربوط به هتل 17
3-2- شرح وظائف هر یک از بخشها  18
3-2-1- شرح وظائف مدیر عامل       18
3-2-2- شرح وظائف معاونت مدیر عامل         18
3-2-3- شرح وظایف واحد مالی و حسابداری  18
3-2-4- شرح وظائف واحد کنترل کیفیت         19
3-2-5- شرح وظائف واحد انبار         19
3-2-6- شرح وظائف واحد خدمات داخلی       20
3-2-7- شرح وظائف واحد خرید (تدارکات)      21
3-2-8- شرح وظائف بازاریابی و فروش           22
3-2-9- شرح وظائف واحد قراردادها   22
3-2-10- شرح وظائف واحد پشتیبانی فروش  23
3-2-11- شرح وظائف واحد پذیرش   23
3-2-12- شرح وظائف امور اداری      24
3-2-13- شرح وظائف واحد نگهبانی 24
3-2-14- شرح وظائف بخش دوربینهای مداربسته        25
3-2-15- شرح وظائف بخش حراست            25
3-2-16- شرح وظائف بخش تعمیرات داخلی  26
3-2-17- شرح وظائف بخش نظافت و آنکارد    27
3-2-18- شرح وظائف صندوق          28
3-2-19- شرح وظائف امور اتاقها      28
3-2-20- شرح وظائف رستوران        28
فصل چهارم:    بررسی Use Case Diagrams و Actor ها  و تجزیه عملیاتی      29
4-1- شناسایی Actor ها (بخش 1 – ورود مشتری)   30
4-2- شناسایی Use Case ها       34
نمودار UseCase کلی سیستم هتل           36
UseCase های مشترک بین کاربران            37
سناریوی Sing Up Use Case       38
سناریوی SignIn Use Case          39
سناریوی SignOut Use Case       40
UseCase های مدیر هتل  41
سناریوی Boss Mailbox Use Case          42
سناریوی Use Case تعریف شرح وظائف       43
سناریوی Staff Employment Use Case     44
سناریوی Use Case تائید پرداختها  45
سناریوی Generate Reports Use Case     46
Staff Use Case  (کارمندان)         47
سناریوی Generate Reports Use Case     48
سناریوی Rooms States Case     49
سناریوی Costumer Invoice Use Case     50
سناریوی Staff Mailbox Use Case           51
Costumer Use Case  (مشتریان) 52
سناریوی Use Case تحویل اتاقها توسط مشتریان      53
سناریوی Staff Mailbox Use Case           57
سناریوی  Use Case ارائه اطلاعات شناسنامه ای     58
سناریوی  Use Case درخواست رزرو اتاق توسط مشتری        59
سایر سناریوهای مربوط به سیستم هتل      60
4-3- Scenario  مربوط به نمودار     60
فصل پنجم:    بررسی روند کار در واحدهای هتل         66
5-1- نحوه صدور درخواست کالا از انبار در کلیه واحدها 67
5-2- نحوه تنظیم قراردادهای هتل    69
5-3- روال کار در انبار         71
5-4- روال کار در واحد پذیرش          72
5-5- روال کار در واحد خرید 73
5-6- روال کار در امور مالی و حسابداری        75
فصل پنجم: نمودارهای ERD          77
نمودار ERD کلی سیستم هتل     78
روابط بین موجودیتها به تفکیک        79
فصل ششم: نمودارهای DFD       81
مدل مفهومی پذیرش مشتری در هتل          82
نمودارDFD زمینه ای هتل 83
نمودار سطح 1 DFD فیزیکی نرم افزار هتل   84
نمودار سطح 2 DFD فیزیکی نرم افزار هتل (عملیات کرایه دادن)           85
نمودار سطح 2 DFD فیزیکی نرم افزار هتل (عملیات پردازش پرداخت)    86
فصل هفتم: طراحی پایگاه داده به همراه Data Dictionary SQL Server DataBase       87
نمودار ارتباط موجودیتهای جداول پایگاه داده   88
Data Dictionary جدول Costumer            88
فصل هشتم: نمودار Class            90
نمودار کلاس اصلی سیستم هتل   91
توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم         92
متد Add()         92
متد Delete()      92
متد Update()     92
متد GetInfo()    93
متد PostInfo()   93
جزئیات و نام هر کلاس      94
کلاس کاربر         94
كلاس مدیر هتل   94
کلاس مشتری     94
کلاس صندوق پستی کاربران          95
کلاس عملیات انجام شده  95
کلاس خدمات دریافتی مشتریان     95
کلاس خدمات دریافتی مشتریان     96
کلاس شرح وظائف           96
کلاس استخدام نیرو          96
فصل نهم: نمودار های توالی (Sequence Diagrams) 97
نمودار توالی ورود به سیستم         98
نمودار توالی خروج از سیستم        99
نمودار توالی ثبت نام در سیستم    100
نمودار توالی ایجاد شرح وظائف       101
نمودار توالی ثبت ارائه خدمات به مشتری     102
نمودار توالی استخدام کارمند         103
نمودار توالی ایجاد صورتحساب       104
نمودار توالی مشاهده وضعیت اتاقها 105
نمودار توالی صندوق پستی کاربر    106
فصل دهم: نمودار های همکاری (Collaboration Diagrams)   107
نمودار همکاری ورود به سیستم      108
نمودار همکاری خروج از سیستم     109
نمودار همکاری ایجاد کاربر جدید      110
نمودار همکاری ایجاد شرح وظائف    111
نمودار همکاری ثبت ارائه سرویس به مشتری            112
نمودار همکاری استخدام کارمند      113
نمودار همکاری ایجاد صورتحساب    114
نمودار همکاری مشاهده وضعیت اتاقها         115
نمودار همکاری صندوق پستی کاربر 116
فصل یازدهم: نمودار Domain         117
نمودار Domain   118
فصل دوازدهم: نمودار فعالیت ( Activity Diagram )   119
نمودار فعالیت ورود به سیستم        120
نمودار فعالیت ایجاد شرح وظائف      121
نمودار فعالیت مشاهده گزارشات     122
نمودار فعالیت ثبت برنامه ریزی جدید            123
نمودار فعالیت خروج از سیستم       124
فصل سیزدهم: اینترفیس های برنامه و Source Code            125
فرم اصلی برنامه هتل       126
فرم مربوط به رزرو و تحویل دهی و تحویل گیری اتاقها   128
فرم سوابق تحویل اتاقها    130
فرم نمایش وضعیت اتاقها   131
فرم تنظیمات مدیریتی و امنیتی      133
فرم در مورد نرم افزار         135
فرم ورود به سیستم (LoGin)        136
فصل چهاردهم: نمودار گانت           137
جدول شرح فعالیتهای سیستم       138
نمودار گانت سیستم هتل 139
نمودار Context Diagram (همراه با جزئیات) 141
نمودار Context Diagram (کلی)    142
فهرست منابع      143
کتب      143
آدرسهای اینترنتی            143

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 18.000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image