پروژه تجزیه و تحلیل سیستم هتل 180ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم هتل 180ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 25.000 تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 25.000 تومان

[parspalpaiddownloads id=”1″]

چکیده    8
نرم افزار مکانیزه هتل        8
مخاطبین نرم افزار هتل      8
مقدمه   9
فصل اول: مراحل انجام پروژه           10
مراحل انجام پروژه هتل      11
مشخصات فنی نرم افزار هتل         11
نیازمندیهای سیستمی (نرم افزاری و سخت افزاری)   11
نیازمندیهای نرم افزاری      11
1-3-1- نیازمندیهای سخت افزاری    12
فصل دوم: فعالیتهای پروژه  13
2-1- فعالیتهای اصلی پروژه            14
2-1- نمودار مربوط به فعالیتهای اصلی پروژه   14
2-2- زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت شناخت سیستم  15
2-3- زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت تهیه تحويل مستندات اوليه به واحد تحليل      15
2-4- زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت رسم نمودارهای پروژه        16
2-5- زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت ايجاد پايگاه داده    21
2-6- زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت پياده سازي نرم افزار          22
2-7- زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت راه اندازي  Server 22
2-8- زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت راه اندازي شبکه    23
2-9- زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت نصب و تحویل پروژه            24
نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار هتل         25
اطلاعات پايه در بخش ثبت و پذیرش مشتریان هتل     25
عمليات مربوط به جستجو ، نگهداري سوابق اتاقها     25
گزارش‌ها            26
امنيت و حدود دسترسي   27
بازسازی اطلاعات 27
فصل سوم: برآورد هزینه و زمانبندی 28
3-1- مراکز هزینه های پروژه            29
3-1-1- هزینه خرید تجهیزات سخت افزاری     29
3-1-2- هزینه خرید تجهیزات نرم افزاری         30
3-2- هزینه مربوط به نیروی انسانی 31
3-3- شرح هزینه ها به همراه نمودار مقایسه ای هزینه های طرح          32
3-4- نمودار گانت مربوط به زمانبندی پروژه     33
فصل چهارم: مدیریت ریسکها          34
4-1- منشاء ریسکهای پروژه           35
4-3- جدول ریسکهای پروژه (به صورت کامل)  36
4-4- نمودار ریسکهای پروژه (به صورت کامل) 38
4-5- جدول ارائه راهکار برای برخورد با ریسکها           39
4-6- جدول ریسکهای با تاثیر پذیری بالا (ریسکهای قابل مدیریت)           42
4-7- نمودار ریسکهای با تاثیر پذیری بالا (ریسکهای قابل مدیریت)          43
فصل پنجم: نمودارهای UML         44
شناسایی Actor ها        45
1- Actor  مشتری:          46
2- Actorاپراتور پذیرش مشتری      46
3- Actorاپراتور رستوران   46
4- Actorاپراتور سیستم انبار         46
5- Actorاپراتور سیستم خرید        47
6- Actorاپراتور سیستم حسابداری            47
7-مدیر ارشد هتل 47
شناسایی Use Case      48
شناسایی Use Case های زیر سیستم پذیرش هتل  49
سناریوی  Use Case ثبت اتاق       50
نمودار توالی ثبت اتاق       51
نمودار همکاری ثبت اتاق   52
نمودار فعالیت ثبت اتاق     53
سناریوی  Use Case ثبت نوع اتاق 54
نمودار توالی ثبت نوع اتاق 55
نمودار همکاری ثبت نوع اتاق          56
نمودار فعالیت ثبت نوع اتاق            57
سناریوی  Use Case درخواست رزرو           58
نمودار توالی درخواست رزرو           59
نمودار همکاری درخواست رزرو        60
نمودار فعالیت درخواست رزرو          61
سناریوی  Use Case دریافت اطلاعات مشتری و تخصیص کد مشتری    62
نمودار توالی دریافت اطلاعات مشتری و تخصیص کد    63
نمودار همکاری دریافت اطلاعات مشتری و تخصیص کد            64
نمودار فعالیت دریافت اطلاعات مشتری و تخصیص کد  65
سناریوی  Use Case بررسی اتاق ها جهت رزرو        66
نمودار توالی بررسی اتاقها جهت رزرو           67
نمودار همکاری بررسی اتاقها جهت رزرو       68
نمودار فعالیت بررسی اتاقها جهت رزرو         69
سناریوی  Use Case رزرو اتاق       70
نمودار توالی رزرو اتاق       71
نمودار همکاری رزرو اتاق    72
نمودار فعالیت رزرو اتاق      73
سناریوی  Use Case درخواست تحویل اتاق به مشتری          74
نمودار توالی درخواست تحویل اتاق  75
نمودار همکاری درخواست تحویل اتاق          76
نمودار فعالیت درخواست تحویل اتاق            77
سناریوی  Use Case درخواست صورتحساب            78
نمودار توالی درخواست صورتحساب            80
نمودار همکاری درخواست صورتحساب         81
نمودار فعالیت درخواست صورتحساب           82
سناریوی Use Case پرداخت وجه   83
نمودار توالی پرداخت وجه   84
نمودار همکاری پرداخت وجه           85
نمودار فعالیت پرداخت وجه 86
سناریوی Use Case بررسی تایید پرداخت وجه         87
نمودار توالی بررسی تایید پرداخت وجه         88
نمودار همکاری بررسی تایید پرداخت وجه     89
نمودار فعالیت تایید پرداخت وجه      90
سناریوی Use Case تسویه حساب با مشتری          91
نمودار توالی تسویه حساب با مشتری         92
نمودار همکاری تسویه حساب با مشتری     93
نمودار فعالیت تسویه حساب با مشتری       94
شناسایی Use Case های زیر سیستم رستوران هتل           95
سناریوی Use Case  بروز رسانی لیست موجودی غذا           96
نمودار توالی بروز رسانی لیست موجودی غذا            97
نمودار همکاری بروز رسانی لیست غذا        98
نمودار فعالیت بروز رسانی لیست موجودی غذا          99
سناریوی Use Case  مشاهده لیست موجودی غذا   100
نمودار توالی مشاهده لیست موجودی غذا   101
نمودار همکاری مشاهده لیست موجودی غذا            102
نمودار فعالیت مشاهده لیست موجودی غذا  103
سناریوی Use Case  سفارش غذا  104
نمودار توالی سفارش غذا  105
نمودار همکاری سفارش غذا          106
نمودار فعالیت سفارش غذا            107
سناریوی Use Case  تحویل غذا     108
نمودار توالی تحویل غذا     109
نمودار همکاری تحویل غذا  110
نمودار فعالیت تحویل غذا    111
سناریوی Use Case  دریافت صورتحساب     112
نمودار توالی دریافت صورتحساب     113
نمودار همکاری دریافت صورتحساب 114
سناریوی Use Case تسویه حساب            115
نمودار توالی تسویه حساب           116
نمودار همکاری تسویه حساب        117
سناریوی Use Case ثبت تاییدیه تسویه حساب مشتری         118
نمودار توالی ثبت تاییدیه تسویه حساب مشتری        119
نمودار همکاری ثبت تاییدیه تسویه حساب مشتری    120
شناسایی Use Case های زیر سیستم انبار هتل     121
سناریوی Use Case درخواست کالا از انبار   122
نمودار توالی درخواست کالا از انبار  123
نمودار همکاری درخواست کالا از انبار           124
سناریوی Use Case بررسی موجودی         125
نمودار توالی بررسی موجودی        126
نمودار همکاری بررسی موجودی     127
سناریوی Use Case تحویل کالا به درخواست کننده   128
نمودار توالی تحویل کالا به درخواست کننده   129
نمودار همکاری تحویل کالا به درخواست کننده           130
سناریوی Use Case ایجاد سفارش خرید     131
نمودار توالی ایجاد سفارش خرید     132
نمودار همکاری ایجاد سفارش خرید 133
سناریوی Use Case ثبت رسید کالا به انبار  134
نمودار توالی ثبت رسید کالا به انبار 135
نمودار همکاری ثبت رسید کالا به انبار          136
سناریوی Use Case تحویل رسید کالای مشمول سفارش به درخواست کننده    137
نمودار توالی تحویل رسید کالای مشمول سفارش به درخواست کننده   138
نمودار همکاری تحویل رسید کالای مشمول سفارش به درخواست کننده            139
شناسایی Use Case های زیر سیستم خرید هتل    140
سناریوی  Use Caseثبت سفارش خرید       141
نمودار توالی ثبت سفارش خرید      142
نمودار همکاری ثبت سفارش خرید  143
سناریوی  Use Caseدریافت تایید سفارش   144
نمودار توالی دریافت تایید سفارش  145
نمودار همکاری دریافت تایید سفارش           146
سناریوی  Use Case استعلام از فروشندگان 147
نمودار توالی استعلام از فروشندگان 148
نمودار همکاری استعلام از فروشندگان         149
سناریوی  Use Case خرید کالا       150
نمودار توالی خرید کالا       151
نمودار همکاری خرید کالا   152
سناریوی  Use Case تحویل کالای خریداری شده به انبار         153
نمودار توالی تحویل کالای خریداری شده به انبار         154
نودار همکاری تحویل کالای خریداری شده به انبار       155
شناسایی Use Case های زیر سیستم  حسابداری هتل       156
سناریوی  Use Case درخواست ایجاد صورتحساب     157
نمودار توالی درخواست ایجاد صورتحساب     159
نمودار همکاری درخواست ایجاد صورتحساب 160
سناریوی Use Case بررسی خدمات دریافتی مشتری            161
نمودار توالی بررسی خدمات دریافتی مشتری           162
نمودار همکاری بررسی خدمات دریافتی مشتری        163
سناریوی  Use Case ایجاد صورتحساب       164
نمودار توالی ایجاد صورتحساب       166
نمودار همکاری ایجاد صورتحساب    167
سناریوی Use Case درخواست سوابق حساب  و سوابق مشتری        168
نمودار توالی درخواست سوابق حساب  و سوابق مشتری       169
نمودار همکاری درخواست سوابق حساب  و سوابق مشتری   170
سناریوی  Use Caseمشاهده گزارش مالی هتل       171
نمودار توالی مشاهده گزارش مالی هتل      172
نمودار همکاری گزارش مالی هتل    173
سناریوی  Use Caseدرخواست دستور پرداخت         174
نمودار توالی درخواست دستور پرداخت         175
نمودار همکاری درخواست دستور پرداخت     176
سناریوی Use Case بررسی سند پرداخت   177
نمودار توالی بررسی سند پرداخت   178
نمودار همکاری بررسی سند پرداخت           179
سناریوی Use Case ارائه دستور پرداخت     180
نمودار توالی ارائه دستور پرداخت     181
نمودار همکاری ارائه دستور پرداخت 182
فهرست منابع      183

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 25.000  تومان

[parspalpaiddownloads id=”1″]

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image