پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کتابفروشی آنلاین 110ص

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کتابفروشی آنلاین 110ص
فرمت پروژه : فایل ورد + رشنال رز
قیمت : 16.000 تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 16.000 تومان

 

چکیده    6
مقدمه   7
فصل اول:   مقدمه و هدف پروژه کتابفروشي  9
الف- اهداف         10
ب) محدوده پروژه  10
مقدمه فصل        11
مشخصات فنی نرم افزار    11
فصل دوم:   توضیحات کلی 12
1-چشم انداز محصول        13
2- محيط عملياتي            13
3- مستندات کاربران         14
4- مفروضات و وابستگي ها            14
5- نيازمندي هاي امنيتي   14
6- ويژگي هاي کيفيت نرم افزار        15
7- مجموعه بازنگريها و اصلاح          15
8-مزایای سیستم            15
9- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي فروشگاه آنلاین کتابفروشي          16
كاربران سيستم نرم افزار کتابفروشي           19
ذينفعان نرم افزار  19
فصل سوم: Usecase Diagram و سناریو     20
3-1- Use case چیست؟   21
3-2- Actor چیست؟        22
3-3- دیاگرام use case چیست؟      22
3-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟           22
3-5- شناسائی Actor های سیستم          22
3-5-1- Actor کاربر          23
3-5-2- Actor مدیر وب سایت فروشگاه آنلاین کتاب    25
3-5-3- Actor کارمند        25
3-5-4- Actor اعضاء (مشتریان)     25
3-5-5- Actor بازدید کنندگان عادی 26
3-5-6- External Events Actor     26
3-6-  شناسائی Use Case ها      27
فهرست USecase هاي اصلي       28
3-6-1-  Usecase Diagram ثبت نام و ورود به سیستم           28
3-6-1-1- سناریوی Use Case  ثبت نام       29
3-6-1-1-سناریوی  Use Case ورود به سیستم         30
3-6-2-  Usecase Diagram مربوط به عملیات مدیر    31
3-6-2-1-  سناریوی  Use Case صندوق پستی مدیر  32
3-6-2-2-  سناریوی  Use Case استخدام کارمند جدید           33
3-6-2-3-  سناریوی  Use Case برنامه ریزی فروشگاه 34
3-6-2-4-  سناریوی  Use Case گزارش انتشار کتب جدید       35
3-6-2-5-  سناریوی  Use Case دریافت گزارشات مدیریتی      36
3-6-3-  Usecase Diagram مربوط به عملیات کارمند 37
3-6-3-1-  سناریوی  Use Case صندوق پستی کارمند           38
3-6-3-2-  سناریوی  Use Case انتشار کتابهای جدید در وب سایت       39
3-6-3-3-  سناریوی  Use Case عملیات ویرایش ثبت نام اعضاء            40
3-6-3-4-  سناریوی  Use Case بررسی وضعیت کتب آپلود شده           41
3-6-3-5-  سناریوی  Use Case بررسی عملیات پرداختها       42
3-6-4-  Usecase Diagram مربوط به عملیات اعضاء  43
3-6-4-1-  سناریوی  Use Case عملیات پرداخت وجه کتب      44
3-6-4-2-  سناریوی  Use Case ویرایش مشخصات    45
3-6-4-3-  سناریوی  Use Case خرید کتاب   46
3-6-5-  Usecase Diagram کلی سیستم فروشگاه و کتابفروشي آنلاین            47
3-6-5-1-  سناریوی  Use Case خروج از سیستم      48
فصل چهارم: Class Diagram         50
4-1- نمودار کلی Class     50
4-2- کلاس کاربر  51
4-3- کلاس اطلاعات تماس            52
4-3- کلاس ثبت نام اعضاء  52
4-4- کلاس وقایع مربوط به اعضا      53
4-5- کلاس وقایع مربوط به کارمند    53
4-6- کلاس صندوق پستی کارمند   54
4-5- کلاس ایجاد کتاب جدید           55
4-5- کلاس صندوق پستی مدیر      55
فصل پنجم: Sequence Diagrams  57
5-1- نمودار توالی درخواست انتشار کتاب جدید         57
5-2- نمودار توالی ثبت جزئیات اطلاعات کتاب            58
5-3- نمودار توالی مشاهده کتب توسط اعضا 59
5-4- نمودار توالی استخدام کارمند  60
5-5- نمودار توالی تشخیص نوع کاربر           61
5-6- نمودار توالی درخواست ثبت نام           62
5-7- نمودار توالی ورود به سیستم  63
فصل ششم: Collaboration Diagrams      65
6-1- نمودار همکاری درخواست انتشار کتاب جدید      65
6-2- نمودار همکاری ثبت جزئیات اطلاعات کتاب         66
6-3- نمودار همکاری مشاهده کتب توسط اعضا         67
6-4- نمودار همکاری استخدام کارمند           68
6-5- نمودار همکاری تشخیص نوع کاربر        69
6-6- نمودار همکاری درخواست ثبت نام       70
6-7- نمودار همکاری ورود به سیستم           71
فصل هفتم: Activity Diagrams     73
7-1- نمودار فعالیت تعریف کتاب جدید           73
7-2- نمودار فعالیت انتخاب و مشاهده کتابها  74
7-3- نمودار فعالیت ثبت نام و ورود به سیستم           75
7-4- نمودار فعالیت استخدام کارمند 76
فصل هشتم: Data Flow Diagrams          78
7-1- دياگرام متن كلي Context Diagram    79
7-2- دياگرام متن بخش فروش Context Diagram      80
7-3- نمودار سطح صفر سیستم کتابفروشي 81
7-4- نمودار سطح یک سیستم کتابفروشي  82
7-5- نمودار DFD سطح دو (فروش كتاب)     83
7-6- نمودار DFD سطح دو (سفارش كتاب جديد)      84
7-7- نمودار DFD سطح دو (پرداخت وجه كتاب)         85
7-7- نمودار DFD سطح دو (پرداخت وجه كتاب)         86
7-8- نمودار DFD سطح دو (ارسال نظرات)   87
7-9- نمودار DFD سطح دو (بررسي پرداختها)           88
7-10- نمودار DFD سطح سه (ناشي از فروش كتاب) 89
7-11- نمودار DFD سطح سه (ناشي از صدور درخواست كتاب)           90
7-12- نمودار DFD سطح سه (ناشي از به جريان اندازي بدهي مشتريان)         91
فصل نهم: ER Diagrams  92
نمودار ER كلي سيستم فروشگاه كتاب آنلاين           93
فصل دهم: پايگاه داده و جداول آن    94
نمودار ER  فيزيكي كتابفروشي آنلاين          95
جدول Books      96
جدول Subject    96
جدول FactoreKharid      97
جدول FactoreKharidID  97
جدول SharheAsnad        98
جدول PardakhtHaTypes            99
جدول SanadNumbers    99
فصل یازدهم: StateChart Diagram            100
11-1- نمودار وضعیت SignUp         101
11-2- نمودار وضعیت SignIn          102
11-3- نمودار وضعیت SignOut        103
11-4- نمودار وضعیت Product Definition     104
11-5- نمودار وضعیت Possibility Of Orders            105
جمع بندی          106
نتیجه گیری         108
پیشنهادات         109
منابع     110
کتابها     110

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قيمت پروژه : 16.000 تومان

 

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image