پایگاه داده سیستم وکالت به همراه نمودار ERD (نمودار ER)

پایگاه داده سیستم وکالت به همراه نمودار ERD (نمودار ER)
14صفحه

قیمت : 9.000 تومان
فرمت : دیتابیس SQL و فایل WORD  
به همراه فایل Word و پایگاه داده SQL Server

فهرست مطالب
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
جدولهای پایگاه داده سیستم وکالت 3
جدول tblLawyer  (وکیل)  3
جدول tblCustomer  (مشتری)      4
جدول tblCustomerRole  (نقش مشتری)   5
جدول tblReception  (مبالغ دریافت شده از مشتری) 6
جدول tblCaseType  (نوع پرونده)   7
جدول tblCase  (پرونده)    8
نمودار ER (نمودار ERD سیستم وکالت)     9
Query نمایش میزان واریزی هر مشتری(VarizMoshtari)       10
Query  نمایش میزان درآمد هر وکیل (DaramadVakil)          10

فهرست شکل ها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
شکل 1-  شکل قالب جدول وکیل     4
شکل 2- شکل قالب جدول مشتری  5
شکل 3 – شکل قالب جدول نقش مشتری     6
شکل 4- شکل قالب جدول مبالغ دریافت شده از مشتری         7
شکل 5 – شکل قالب جدول نوع پرونده          8
شکل 6 – شکل قالب جدول پرونده   9
شکل 7- شکل نمایش میزان واریزمشتریان    11
شکل 8- شکل نمایش میزان درآمد وکیل       12

فهرست نمودار ها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
نمودار 1- نمودار ERD سیستم وکالت         12
نمودار 2- نمودارER میزان واریزمشتریان        13
نمودار 3- نمودارER میزان درآمد وکیل           14

جدولهای پایگاه داده سیستم وکالت
جدول tblLawyer  (وکیل)
این جدول برای ذخیره و نگهداری اطلاعات وکیل استفاده می شود.

نام فیلد

caption

نوع فیلد

مقادیر مجاز

CODELawyer

کد وکیل

decimal(18, 0)

اعداد 0 تا 9

LawyerName

نام وکیل

nvarchar(150)

اعداد 0 تا 9 و حروف a تا z و A تا Z و علائم / و . * و …

LawyerLName

نام خانوادگی وکیل

nvarchar(150)

اعداد 0 تا 9 و حروف a تا z و A تا Z و علائم / و . * و …

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image