مطالعات برج مسکونی – تجاری 110ص

مطالعات برج مسکونی – تجاری 110ص
قیمت : 11000 تومان

مقدمه1
فصل اول : تاريخچه
1-1 تاريخچه ساختمان‌هاي بلند در جهان 6
1-2 تاريخچه ساختمان های بلند در ايران8
فصل دوم : شناخت
2-1 شناخت خوزستان10
2-2 شناخت شهرستان اهواز14
فصل سوم : مباني نظري
3-1 مباني نظري ساختمان‌هاي مرتفع26
3-2 تسهيلات و خدمات34
3-3 جهت استقرار ساختمان41
3-4 ساختمان بلند و سازه نگهدارنده آن46
3-5 ايده و كانسپت48
3-6 نماي ساختمان؛ اهداف و كاركردها، بايدها و نبايدها . . .48
فصل چهارم : استاندارد‌ها
4-1 قوانين و ضوابط 62
4-2 ساير ضوابط65
4-3 ريز فضاها 67
4-4 سرانه69
4-5 تجزیه و تحلیل فعالیتها72
4-6 بررسی همجواری فضاها با یکدیگر74
فصل پنجم : تحليل دو نمونه داخلي و خارجي
5-1 نمونه خارجي 77
5-2 نمونه داخلي81
فصل ششم : تحليل سايت
6-1 معرفي سايت89
6-2 تجزيه و تحليل سايت94
منابع و مآخذ
مطالعات برج مسکونی – تجاری 110ص
قیمت : 11000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image