مطالعات دهكده توريستي 150ص

مطالعات دهكده توريستي 150ص
قیمت : 12000 تومان

مقدمه1
فصل اول شناخت موضوع طرح3
مباني طراحي پروژه4
فراغت4
كاركردهاي فراغت5
تحولات كمي و كيفي در گذران اوقات فراغت7
ضرورت برنامه ريزي براي اوقات فراغت9
نقش تفرج در گذران اوقات فراغت9
تعريف تفرج10
تفرج11
توريسم و جهانگردي12
توريسم و جهانگردي15
قطع نامه سازمان ملل متحد17
انواع جهانگردي20
تعداد جهانگردان داخلي و خارجي24
جهانگردي در ايران قديم27
تاريخچه هتل در ايران معاصر29
پايداري31
پايداري در معماري33
فصل دوم بررسي نمونه ها37
بررسي نمونه ها38
هتل هاي امروزي39
فصل سوم43
استانداردها44
فصل چهارم46
شرايط اقليمي و آب و هوايي67
نوع مصالح74
تحليل عوامل جوي در شهرستان مراغه80
بادهاي مراغه81
تغييرات فصلي دماي هوا در مراغه87
پوشش ابري و ساعات آفتابي94
ميانگين ماهيانه دما100
فصل پنجم مطالعات منطقه اي106
موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي استان107
پيشينه و آثار باستاني111
بخش دوم شهر مراغه114
خصوصيات اخلاقي و ويژگي هاي فرهنگي118
ميراث فرهنگي
مطالعات دهكده توريستي 150ص
قیمت : 12000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image