مطالعات مجتمع تجاری 180ص

مطالعات مجتمع تجاری 180ص
قیمت : 14000 تومان

حوزه اول:بیان موضوع طراحی ( paper)
1. بیان ضرورت مطالعه و طراحی(کمی- کیفی)
2. بیان هدف(ارایه تصویرکلی از محصول نهایی)
3. منابع

حوزه دوم:مطالعات و تحلیل اطلاعات
– مرحله اول : مطالعات پایه – زمینه
• بخش 1 : مطالعات پایه
فصل 1 – تعریف بازار- ادبیات بازار
فصل 2 – آشنایی با مفاهیم
فصل 3 – پیدایش بازار
فصل 4 – فضاهای شهری
فصل 5 – فضاهای تجاری به عنوان فضاهای عمومی
فصل 6 – بررسی خلاصه ای از پیشینه تجارت
فصل 7 – شناخت فضاهای تجاری گذشته ایران و جهان
فصل 8 – گونه شناسی بازارها
فصل 9 – شناخت انواع مراکز تجاری
فصل 10 – شناخت مراکز خرید معاصر در ایران
فصل 11 – عصر پسابازار

• بخش 2 : مطالعات زمینه:
فصل 1 – مکانیابی پروژه
فصل 2 – شناخت محدوده مورد نظر(سایت آنالیز)
فصل 3 – بررسی اجمالی بستر طرح

– مرحله دوم : مطالعات تکمیلی – تطبیقی:
• بخش 1 : مطالعات تکمیلی:
فصل 1 – مباحث اولیه در طراحی مراکز خرید امروزی
فصل 2 – بررسی استانداردها و معیارهای طراحی مجتمع تجاری
فصل 3 – استانداردهای مربوط به کاربریهای مختلف در مراکز
تجاری و تجهیرات مربوطه
فصل 4 – مقررات ساختمانی در حوزه تجاری
فصل 5 – شناخت انواع خدمات مجموعه تجاری
فصل 6 – بررسی الگوهای واحدهای تجاری
فصل 7 – مطالعات سازه و تأسیسات

• بخش 2 : مطالعات تطبیقی:
فصل 1 – نمونه های داخلی
فصل 2 – نمونه های خارجی

– مرحله سوم : تحلیل و جمع بندی اطلاعات و ارایه راهکار
فصل 1 – جمع بندی اطلاعات
فصل 2 – مبانی نظری عام طرح و تدوین مبانی طراحی معماری پروژه
فصل 3 – اصول و راهبردهای طراحی
فصل 4 – پیشنهاد سازه و تأسیسات

– مرحله چهارم : برنامه فیزیکی:
• بخش 1 : مبانی برنامه ریزی:
فصل 1 – جمعیت مخاطب ( گروه هدف )
فصل 2 – ضابطه بالادست
• بخش 2 : طرح جامع :
فصل 1 – بررسی کاربری های تجاری در طرح جامع
فصل 2 – معرفی حوزه ها و ریزفضاها
فصل 3 –خصوصیات فضاها و اجزا
فصل 4 –ارایه جدول اعدادو ارقام

منابع و مآخذ
مطالعات مجتمع تجاری 180ص
قیمت : 14000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image