مطالعات مدرسه معماری 180ص

مطالعات مدرسه معماری 180ص
قیمت : 15000 تومان

 

مقدمه: 7
بيان مسئله: 7
هدف، ضرورت تحقيق و عنوان پروژه: 11
مباني نظري عام طرح 13
چكيده (خلاصه)پروژه: 14
كارگاه معماري 15
بيانيه اصول و اهداف 16
نظريه آموزشي 17
بخش اول: مطالعات پايه 20
2-1 سير تحول آموزش معماري: 20
گسستگي دوم 21
(concept) 23
3-1 شيوه هاي سنتي آموزش معماري 27
4-1 چكيده 28
مروري بر تاريخچه آموزش معماري: 28
مروري بر شيوه سنتي: 29
مروري بر تاريخچه آموزش آكادميك معماري در ايران: 29
فصل دوم: مبحث آموزش معماري (عام) 31
1-2 مقدمه 31
2-2 نظريه اي بر آموزش معماري 31
3-2 نقدي بر روشهاي آموزش معماري: 32
دروس نظري: 35
دروس كارگاهي: 35
پيشنهادها و راهكارها: 37
4-2 نگاهي به آموزش معماري در دوران معاصر 39
5-2 بستر در زمينه كار معماري: 39
تحول نظام آموزشي: 40
كارگيري آنها و در نهايت طراحي معماري 41
6-2 چكيده 42
مروري بر نظريه آموزش معماري: 42
مروري بر مدخل بر روشهاي آموزش معماري: 44
فصل سوم: مبحث آموزش معماري خاص 46
1-3 مقدمه 46
2-3 آموزش در جهت معماري اسلامي 47
3-3 جايگاه درس تاريخ معماري در آموزش معماري 52
ضرورت بررسي موضوع: 53
1- مقطع بيش از انقلاب فرهنگي: 54
انقلاب فرهنگي و درس تاريخ معماري: 54
تاريخ در خدمت طراحي: 56
4-3 چكيده 58
مروري بر جايگاه درس تاريخ معماري: 59
فصل چهارم: تنوع دانشهاي موجود در معماري 60
1-4 مقدمه 60
2-4 شناسايي حوزه هاي كلي درسي معماري 60
3-4 رابطه معماري با ساير رشته ها 63
4-4 چكيده: 65
فصل پنحم: انواع سازماندهي 68
1-5 سازماندهي مركزي 68
3-1-5 چگونگي استفاده از سيستم سازماندهي مركزي در مدارس 69
1-2-5 ويژگي هاي كلي سازماندهي شعاعي: 70
2-2-5 سيستم سازماندهي شعاعي در مدارس: 71
1-4-5 ويژگيهاي سازماندهي مجموعه اي: 74
فصل ششم: اصول و احكام طراحي فضاهاي آموزشي 75
6-1-1 اصول معماري 75
احكام معماري: 75
ايجاد انعطاف پذيري در فضاهاي آموزشي. 76
احكام معماري: 77
احكام معماري: 78
احكام معماري: 81
نتيجه گيري: 84
احكام معماري: 85
اصول طراحي: 86
دلائل: 86
احكام معماري: 86
اصول طراحي: 88
دلائل: 88
احكام معماري: 88
اصول طراحي: 89
مقدمه: 97
طراحي معماري: 100
آموزشكده معماري: 104
مديريت و حرفه معماري: 109
بخش دوم: مطالعات تكميلي 112
– تنظيم طرحها و پروژه هاي اجرايي 115
دورنماي تحصيلي كليه رشته هاي فني و حرفه اي: 117
سابقه هنرستان در مشهد: 119
مقايسه برنامه آموزشي دانشگاههاي مختلف در رشته معماري: 122
فصل دوم: آئين كار ايمني واحدهاي آموزشي 135
تعيين، ابعاد و اندازه هاي مناسب راهرو و راه پله 139
محل صف جمع، تجمع و قدم زدن 140
پاركينگ وسايل نقليه 142
3-2-2 آئين كار تامين آسايش محيطي در فضاهاي آموزشي 142
4-2-2 ايمني، سازه و تاسيسات در واحدهاي آموزشي 149
مدرسه دارالفنون 155
دانشكده هنرهاي زيبا: 156
دانشكده معماري A.A 159
مدرسه معماري UIC 164
برنامه هاي آموزشي خاص مدرسه 169
مركز هنرهاي بصري كارپنتر، دانشگاه هاروارد 170
مروري بر مركز هنرهاي بصري كارپنتر: 175
دانشگاه يــل 176
مصالح و نما: 176
مدرسه هنر و معماري فلورايد 179
برنامه هاي آموزشي فارغ التحصيلان: 181
باهاوس، طراحي صنعتي – معماري: 182
آموزش برنامه ريزي: 184
مفروضات بنياني: 185
برنامه آموزشي باهاوس: 188
مباني نظري ساختمان: 192
چكيده: 195
مطالعات مدرسه معماری 180ص
قیمت : 15000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image