کارآموزی حسابداری بیمه

کارآموزی حسابداری بیمه 51ص
قیمت : 5000 تومان

[parspalpaiddownloads id=”445″]
فهرست مطالب
فصل اول آشنايي با مكان كارآموزي 8
آشنايي اجمالي با سازمان اجتماعي 9
اداره كل تامين اجتماعي استان12
تعهدات وحمايتهاي شعبه13
تعهدات كوتاه مدت 13
تعهدات بلند مدت 14
چارت سازماني شعبه و اهم وظايف هر واحد15
رئيس شعبه16
معاونت16
واحد درآمد 16
مشاوره 17
واحد امور بيمه شدگان 17
واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي 17
واحد بازرسي 17
واحد اجرائيات 17
واحد حسابداري 17
واحد امور اداري وخدمات18
فصل دوم:ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته كارآموزي 19
بانك تعهدات قانوني 20
بانك درآمد 21
بانك كارگشايي 22
حقوق ودستمزد23
محاسبه حقوق ومزاياي كاركنان24
محاسبه و واكاوي در مزاياي كاركنان25
كمك هزينه مسكن كاركنان25
بهره وري26
كارانه 30
كارانه موقت 34
نيم عشر اجرايي 36
كلياتي از مزايا 39
حق التضمين 39
هزينه اولاد 40
كمك هزينه عائله مند 40
اضافه كار 40
فوق العاده ايام تعطيل 40
حكم كارگزيني 41
كسورات حقوق ومزايا42
ماليات42
بيمه 42
جريمه غيبت 42
ثبت اسناد 45
فصل سوم:آزمون آموخته ها،پيشنهادات ونتايج46
چگونگي پرداختها توسط واحد حسابداري47
نرخ حق بيمه 50
ملاك محاسبه حق بيمه 50
محاسبه حق بيمه بيمه شدگان 51
تكاليف،حقوق وارتباط اداري كارفرمايان با سازمان تامين اجتماعي 51
مدارك لازم جهت تشكيل پرونده پيمانكاران 52
ارتباط اداري فيمابين كارفرمايان وسازمان تامين اجتماعي55

کارآموزی حسابداری بیمه 51ص
قیمت : 5000 تومان

[parspalpaiddownloads id=”445″]

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image