آموزش طراحي پارک بازي با انيميشن سه بعدي 3DS Max 108ص

آموزش طراحي پارک بازي با انيميشن سه بعدي 3DS Max 108ص
قیمت : 8.000 تومان

چكيده:
مقدمه:
2-1- پنجرهMAX و نماها
2-1-1-Menu bar
2-1-2- Command Panel
2-1-3- نماها (View Port)
2-1-3-1- نماها (View):
2-1-4-كنترل و دستكاري در نماها (View Navigation control):
2-1-5- نوار ابزار
2-1-5-1- ابزار جابجايي. چرخش و تغيير اندازه موضوع
2-1-5-2- ابزار Mirror
2-1-5-3- ابزار Align (تراز كردن):
2-1-5-4- ابزار Clone (كپي كردن):
2-2-Object سازي
2-2-1- اصول اوليه Object سازي سه بعدي
2-2-1-1- اجسام Standard primitve (اجسام ساده ابتدايي)
2-2-1-2- احجام Extended primitive (احجام توسعه يافته ابتدايي)
2-2-1-3-Splineها
انواع spline ها شامل
2-2-2- ويرايش object هاي سه بعدي
2-3- طراحي ماده (Material)
2-3-1- Material Editor:
2-4- طراحي نور(Light)
2-4-1-Standard light
2-5- دوربين (camera)
2-5-1- آشنايي با دوربين ها
2-5-2- قرار دادن دوربين بر روي يك مسير
2-6-انيميشن يا پويا نمايي (Animation)
2-6-1-Animation control
2-6-2-Time configuration
2-6-3-Keys
3-1-ايجاد object ها و طراحي مواد (متريال زني)
3-1-1-طراحي چراغ هاي داخل باغچه ها:
الف- طراحي object:
ب ـ طراحي ماده (متريال زني)
3-1-2-طراحي چراغ هاي كنار پياده روها
الف- طراحي object
ب- طراحي ماده (متريال زني)
3-1-3-طراحي نيمكت
الف- طراحي object
ب- طراحي ماده (متريال زني)
3-1-4-طراحي الاكلنگ
الف- طراحي object
ب- طراحي ماده (متريال زني)
3-1-5-طراحي تاب
الف- طراحي object
ب- طراحي ماده (متريال زني)
3-1-6-طراحي سطل زباله
الف- طراحي object
ب- طراحي ماده (متريال زني)
3-1-7-طراحي سرسره
الف- طراحي Object
ب- طراحي ماده (متريال زني)
3-1-8-طراحي حوض
الف- طراحي Object
طراحي آب درون حوض
ايجاد فواره آب:
3-1-9-طراحي زمين پارك
الف- طراحي object
ب- طراحي ماده (متريال زني)
3-1-10-طراحي نرده هاي اطراف پارك
3-1-11- طراحي درخت:
3-1-11-1- ايجاد يك درخت سه بعدي:
3-1-11-2-طريقه قرار دادن عكس دوبعدي درخت در MAX 3DS :
3-2- ايجاد نور (Light)
3-3- ايجاد دوربين (Camera)
1- دوربين دوم:
2- دوربين اول:
3- دوربين سوم:
4- دوربين چهارم:
3-4-ايجاد حركت (Animating)
3-4-1-ايجاد حركت در الاكلنگ
3-4-2-ايجاد حركت در تاب
3-4-3-ايجاد حركت در پاي شخص نشسته بر روي نيمكت:
3-5- Render (اجرا)
منابع وماخذ:
آموزش طراحي پارک بازي با انيميشن سه بعدي 3DS Max 108ص
قیمت : 8.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image