مطالعات ایستگاه قطار 115ص

مطالعات ایستگاه قطار 115ص
قیمت : 12000 تومان

تعریف مسئله. 2
سابقه تحقیق.. 2
اهداف… 3
کاربردها 3
روش شناسی تحقیق.. 3
مقدمه. 5
2-1- حمل و نقل.. 6
2-1-1- تعریف حمل و نقل.. 6
2-1-2- انواع حمل و نقل.. 6
2-3- ایستگاه های راه آهن.. 30
2-3-1- تعریف ایستگاه و فعالیت‌های آن.. 32
2-3-2- اهداف مورد نظر از ایجاد ایستگاه 34
2-3-3- علل احداث ایستگاه 34
2-3-4- اثرات و نتایج احداث ایستگاه در یک منطقه. 38
2-3-5- طبقه بندی ایستگاههای راه آهن.. 38
2-3-6- طبقه یندی ایستگاههای راه آهن در ایران.. 39
2-3-6-2- ایستگاه درجه 2. 40
2-3-6-3-ایستگاه درجه 3. 41
2-3-6-4- ایستگاه بسته. 41
2-3-6-5- ایستگاه اضطراری.. 42
2-3-6-6-نیم ایستگاه و توقفگاه 42
2-3-6-7-ایستگاه گار 43
2-3-7- علل انحراف ایستگاه ها از مسیر مستقیم.. 43
2-3-8- ایستگاه های خاص…. 43
2-3-8-1- ایستگاه های مرزی.. 43
2-3-8-2- ایستگاه های بندر 44
2-3-8-3- ایستگاه های چند طبقه. 44
3-1- ايستگاه مشهد،فرناند پويون.. 46
3-2- ايستگاه تبريز. 49
3-3- ایستگاه تی جی وی.. 52
3-4- ايستگاه اينسبروك ـ اتريش…. 63
4-1- طراحی سایت ایستگاه 71
4-2- شرایط هندسی محل قرار گیری ایستگاه 71
4-3- شیب ها 71
4-4- راه های دسترسی به ایستگاه 72
4-5- شرایط هندسی محوطه ایستگاه 72
4-6- انتخاب محوطه برای ساخت راه آهن.. 73
4-6-1- تملک زمین.. 73
4-6-2- حدود و حریم ایستگاه 74
4-6-4- حریم ایستگاه ها 74
4-7- ساختمان ایستگاه 75
4-7-1- خدمات مسافری.. 75
4-7-2- سالن‌های انتظار 75
4-7-3- فروش بلیط… 77
4-7-4- ورودی‌ها و خروجی‌ها 78
4-7-5- راه‌های دسترسی و مبادله. 80
4-7-6- حرکت در جهت قائم (پله، پله برقی، رمپ، آسانسور) 81
4-7-7- اطلاع‌رسانی.. 83
4-7-8- کنترل بلیط… 85
4-7-9- سالن‌ها و مکان‌های استراحت… 86
4-7-10- خدمات توشه و حمل بار مسافران.. 87
4-7-11- خدمات جانبی ایستگاه 87
4-7-12- ضوابط و معیارهای طراحی ایستگاه برای معلولین و سالخوردگان و نیازسنجی آنها 92
4-8- محوطه سکو ها 100
4-9- نیازمندی های ایستگاه راه آهن.. 103
4-11- انبارها 109
4-12- قپان ها در راه آهن.. 111
4-13- تپه های مانوری.. 111
4- 14- فضا های خدمات فنی ایستگاه های راه آهن.. 111
4-15- الزامات نگهداری آلات ناقله. 111
4-16- جانمایی دپو. 112
4-17- تاسیسات خدمات فنی واگن ها 112
4-17-1- واگنخانه ها 112
4-17-2- کارگاهای تعمیر چرخ.. 113
4-18- تاسیسات خدمات فنی لو کوموتیوها 113
4-19- منابع آب و محل های آبگیری.. 113
منابع: 115
مطالعات ایستگاه قطار 115ص
قیمت : 12000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image