مطالعات خانه معمار (کانون معماران جوان) 295ص

مطالعات خانه معمار (کانون معماران جوان) 295ص
قیمت : 15.000 تومان

مقدمه
پیشگفتار
بیان مسئله
پروپزال و اهداف
روش تحقیق
فصل اول مطالعات پایه
1- کانون
1-1- تعریف کانون
1-1-1- کانون های باختری
1-1-2- کانون های خاوری
2- معماری
2-1- معماری (مسئله یا پاسخ)
2-2- معماری چیست؟
2-3- جامعه و سبک شناسی معماری
2-3-1- پرسشهای اولیه
2-4- معماری هنر معنی دادن به فضا
2-5- معماری به مثابه هنری مولد
2-6- معماری سبز چیست؟
3- معمار
3-1- معماران و معماری
3-2- مسئولیت معمار
3-3- نفوذ معمار
3-4- کوتاهی معمار
3-5- مفهوم معماری از دید معمار
3-6- مسئله لاینحل معمار
3-7- اخلاق حرفه ای
3-7-1- خشت اول
3-7-2- سلسله مراتب نیازها
4- جوان
4-1- جوانان در جامعه امروز
4-2- مفهوم نوجوانی و جوانی
4-3- طبقه بندی نیازهای جوانان
4-3-1- نیازهای جسمانی
4-3-2- نیازهای روانی
4-3-3- نیازهای زیستی
4-4- انگیزه پیشرفت زمینه ای برای معماران جوان
فصل دوم مطالعات تکمیلی
1- تاریخچه آموزش عالی در جهان
2- تاریخچه آموزش عالی در ایران
2-1- ایجاد دارالفنون
2-1-1- رشته درسی دارالفنون
2-2- انگیزه های ایجاد دانشگاه تهران
2-2-1- تأسیس دانشگاه
2-2-2- رشته ها و دانشکده های بنیادی دانشگاه تهران
3- سیاست های کلی آموزش
3-1- سیاست کلی در آموزش عالی
4- ویژگی های عمومی پردیس دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
4-1- انواع پردیس
4-1-1- پردیس پراکنده داخل شهر
4-1-2- پردیس مجتمع چند یاخته ای داخل شهر
4-1-3- پردیس تک یاخته ای داخل شهر
4-1-4- پردیس مجتمع خارج شهر
4-2- انتخاب پردیس
4-3- مشخصات اراضی موجود در دانشگاهها
4-4- دانشگاه آزاد اسلامی
4-4-1-تاریخچه دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
5- تاریخچه آموزش معماری در غرب و جهان
5-1- بوزار فرانسه
5-2- باهاوس
5-2-1- اصول سیستم آموزشی بعد از اصلاح
5-2-2- هدف دوره آموزشی باهاوس
5-3- دانشکده معماری لندن
5-4- مدارس معماری در ایتالیا
5-5- روش آموزش معماری در آمریکای شمالی
5-6- دانشگاه معماری A.A
5-6-1- امکانات دانشگاه
5-7- دانشکده MIT
6- آموزش معماری در ایران
6-1- آموزش معماری قبل از تأسیس دانشگاه
6-2- آموزش معماری بعد از تأسیس دانشگاه
6-3- مدارس معماری ایران
6-3-1- دانشکده هنرهای زیبا (هنرکده مروی)
6-3-2- دانشکده ملی (شهید بهشتی)
6-3-3- دانشگاه علم و صنعت
7- نظر صاحب نظران در مورد سیستم آموزش هنر و معماری در
گذشته و حال در ایران
7-1-1- مهندس منوچهر سلیمانی پور
7-1-2- دکتر ایرج اعتصامی
7-1-3- دکتر هادی ندیمی
7-2- جمع بندی گفته های صاحب نظران و ارائه پیشنهادات و راهکارها
7-2-1- دروس نظری
7-2-2- درس کارگاهی
7-2-3- راهکارها در مرحله برنامه ریزی
8- چکیده مطالب و نتیجه گیری
9- کانون معماران جوان
9-1- هدفهای کانون
9-2- شرایط ویژه عضویت در کانون
9-3- شرایط خروج و عضویت
9-4- ارکان کانون
9-5- هیئت مدیره
فصل سوم مطالعات تطبیقی
1- دانشگاه MIT
2- کانون فارغ التحصیلان اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
3- کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنّی دانشگاه تهران
4- کانون فارغ التحصیلان دانشکده مخابرات
5- کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی
6- خانه هنرمندان ایران
6-1- اساسنامه خانه هنرمندان ایران
6-2- فعالیتهای خانه هنرمندان ایران
6-3- تالار بتهوون
6-4- نگارخانه مرتضی ممیز
فصل چهارم مطالعات زمینه
1- مطالعات شهر مشهد
1-1- مطالعات تاریخی شهر مشهد
1-2- پیدایش شهر مشهد
1-3- شناخت شهر مشهد
1-3-1- بررسی های کلی در مقیاس شهر
1-3-1-1- موقعیت جغرافیایی شهر مشهد
1-3-1-2- شناخت استخوان بندی شهر مشهد
1-3-1-3- محورهای شاخص شهر مشهد به لحاظ نقش ارتباطی و یا
سیمای شهری
1-3-1-4- نقاط شاخص شهر مشهد
1-3-2- توسعه شهر مشهد در آینده
1-3-2-1- بررسی اجمالی گسترش غربی شهر
1-3-2-2- مساحت شهر و کاربری های اراضی طرح جامع (95-70)
1-4- بررسی شرایط اقلیمی
1-4-1- وزش باد
1-4-2- تابش آفتاب
1-4-3- بررسی وضعیت حرارتی هوا در شب و روز
1-4-4- مواقع گرم و سرد سال
1-4-5- جهت استقرار ساختمان
1-5- بررسی های جمعیتی شهر مشهد
1-5-1- جمعیت شهر مشهد
1-5-2- جمعیت شناور شهر مشهد
فصل پنجم سایت آنالیز
فصل ششم تحلیل
1- برنامه فیزیکی پروژه
1-1- طبقه بندی فضاهای اصلی و فرعی به طور کلّیفضاهای آموزشی
1-1-1- فضاهای رفاهی و خدماتی
1-1-2- مشخصات فضاهای آموزشی
1-1-3-2- کارگاهها
1-1-3-3- کتابخانه
1-1-4- تسهیلات مطالعات انفرادی
1-1-4-1- مشخصات فضاهای قرائت
1-1-5- سالن تئاتر و اجتماعات
1-1-6- نمایشگاه
1-1-7- مشخصات فضاهای اداری
1-1-8- ضوابط طراحی در گروه فضاهای رفاهی و خدماتی
1-1-8-1- آشپزخانه
1-1-9- تأسیسات ساختمانی
1-1-10- گروه معماری
1-1-11- جمعیت ورودی سالانه و نهایی
1-1-12- کادر اداری و خدماتی مورد نیاز
1-1-13- مرکز اداری کانون
1-1-14- عوامل موثر در برنامه ریزی فیزیکی
1-1-15- تفکیک و توزیع فضاها و طبقات
1-1-16- تعیین ظرفیت و نوع فضاها
1-1-17- تعیین ظرفیت، تعداد و سطح فضاهای آموزشی
1-1-18- فضاهای مورد نیاز برای دروس عملی
1-1-19- تعیین ظرفیت، تعداد و سطح فضاهای کمک آموزشی
1-1-20- سالن اجتماعات
1-1-21- نمایشگاه
1-1-22- مرکز کامپیوتر
1-1-23- فضاهای اداری
1-1-24- فضاهای کمک آموزشی مربوط به هریک از گروه معماری
1-1-24-1- اداری گروه
1-1-24-2- کتابخانه و آرشیو پروژه ها
1-1-24-3- اتاقهای مشاوره پروژه
1-1-24-4- اتاقهای اعضاء هیئت علمی
1-1-24-5- سالن نگهداری پروژه ها و ماکت ها
1-1-25- جداول فضایابی – فضاهای کمک آموزشی
1-1-26- تعیین ظرفیت و سطح فضاهای رفاهی – خدماتی
1-1-27- سالن غذاخوری
12- دیاگرام ارتفاعی
3- سازه
3-1- عناصر سازه اساسی ساختمان
3-2- تاریخچه فولادسازی
3-3- ساختمان فولادی
3-4- نتیجه گیری
4- تأسیسات
4-1- دستگاه مبرّد جذبی
4-2- سیستم تولید آب داغ
4-3- تأسیسات آبرسانی
4-4- نحوه تأمین و مخزن ذخیره آب
4-5- آتش نشانی
4-6- لوله کشی فاضلاب و آب باران
4-7- هواکش ها (VENT)
4-8- تأسیسات آشپزخانه
4-9- تهویه موتورخانه
5- آسانسور
5-1- اجزای اصلی یک آسانسور
فصل هفتم معرفی طرح
1- معرفی طرح288
1-1- مخاطب
2- ایده طراحی
2-1- نظام خاص فضاهای آموزشی
2-2- قابلیت استقرار توده و فضا در نقاط مختلف سایت
2-3- نور
3- مشخصات کالبدی
3-1- تحلیل فرم
3-2- خط آسمان
3-3- مصالح
فصل هشتم
منابع و مآخذ
مطالعات خانه معمار (کانون معماران جوان) 295ص
قیمت : 15.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image