مطالعات خانه موسيقي 220ص

مطالعات خانه موسيقي 220ص
قیمت : 16.000 تومان

1-مقدمه 1
1-1-تعريف موسيقي: 1
1-2-پيدايش موسيقي: 1
2- چکیده ای از علم موسیقی. 2
2-1- صوت.. 2
2-2-زير وبم يا ارتفاع صوت: 2
2-3- ديناميك.. 4
2-4- رنگ صوتي. 4
واسطه هاي اجراي موسيقي: صداي انسان و سازها 5
2-5-1 صداي انسان. 5
2-5-2 سازها 6
ريتم. 6
ضرب.. 6
وزن. 7
تمپو. 7
ملودي. 7
هارموني. 7
فرم موسيقايي. 8
اشنایی با موسیقی شرق و غرب.. 8
3-1 مقامات و نغمات قرآني: 8
3-2- كليات موسيقي ايران : 9
3-2-1- پيش درآمد: 9
3-2-2- رديف: 9
3-2-3- آواز: 9
3-2-4- چهار مضراب: 10
3-2-5- تصنيف: 10
3-2-6- رنگ: 11
3-3- موسيقي هاي محلي ايران: 11
3-3-1- موسيقي تركمن صحرا: 12
3-3-2- موسيقي گيلان: 13
3-3-4- موسيقي مازندران: 15
3-3-6- موسیقی بلوچستان: 18
3-3-7- موسیقی قشقایی:‌ 18
3-3-8- موسیقی کرمانشاهان‌: 19
3-3-9- موسیقی لرستان: 19
3-3-10- موسیقی آذربایجان غربی: 20
3-3-11- موسیقی کرمان: 22
3-3-12- موسیقی هرمزگان‌: 22
3-3-13- موسیقی بوشهر: 24
3-3-14- موسیقی خوزستان: 25
3-3-15- موسیقی کردستان: 25
3-3-16- موسیقی مذهبی ایران: 26
3-4- موسیقی شرق: 27
3-4-1- موسیقی ترکیه: 27
3-4-2- موسیقی افغانستان: 27
3-4-3- موسیقی کلاسیک عرب: 29
3-4-4- موسیقی تاجیکی : 29
3-6- موسیقی چین، کره و ژاپن: 30
3-6-1- موسیقی چین: 30
3-6-2- موسیقی کره: 31
3-6-3- موسیقی ژاپن: 32
3-7- موسیقی شبه قاره هند: 32
3 -7-1- موسیقی هندوستان : 32
3-7-2- موسیقی قوالی: 33
3-8-1- موسیقی قرون اولیه : 33
3-8-2- موسیقی در قرون وسطی: 34
3-8-3- موسیقی و کلیسا: 34
3-8-4- موسیقی کلاسیک: 35
3-8-4-1- فرم های آ‌وازی: 35
3-8-4-2- موسیقی سازی: 35
3-8-5- موسیقی اسپانیا: 36
3-8-6- موسیقی اروپای شرقی: 37
3-8-7- موسیقی قرن بیستم: 37
3-8-8- موسیقی پاپ: 38
3-9- موسیقی قاره آمریکا: 39
3-9-1- موسیقی سرخ پوستان: 39
3-9-2- موسیقی جاز: 40
3-9-3- موسیقی راک: 41
3-9-4- موسیقی صنعتی: 41
3-10- موسیقی کودک: 42
3-11- موسیقی فیلم: 43
3-11-1- ساختارموسیقی فیلم: 43
3-11-2- موسیقی فیلم در ایران :‌ 43
تاریخ موسیقی غرب.. 44
4-1- سبك موسيقايي. 44
4-2- موسيقي در قرون وسطا (1420-450) 45
4-2-1 سرود گرگوريايي. 46
4-2-2- موسيقي غير مذهبي در قرون وسطا 46
4-2-3- استامپي ( سده سيزدهم) 47
4-2-4- مكتب نوتردام: ريتم ميزان بندي شده 47
4-2-5- موسيقي سده چهاردهم: ‹ هنر نو› در فرانسه 48
4-3- موسيقي در دوره رنسانس (1600-1450) 49
4-3-1- موسيقي وجامعه رنسانس… 50
4-3-2- موسيقي غيرمذهبي در دوره رنسانس… 51
4-3-2-1- موسيقي آوازي. 51
4-3-2-2- موسيقي سازي. 51
4-3-3- مكتب ونيز : از رنسانس تا باروك.. 52
4-4- موسيقي باروك(1750-1600) 53
4-4-1- جايگاه موسيقي در جامعه باروك.. 54
4-4-2- موسيقيدانان و آهنگسازان باروك.. 56
4 -4-2-1- كلوديو مونته‌وردي. 56
4-4-2-2- هنري پورسل. 56
4-4-2-3- آركانجِلو كورِلّي. 57
4-4-2-4- آنتونيو ويوالدي. 57
4-4-2-5- يوهان سباستيان باخ. 58
4-4-2-6- گئورگ فريدريش هندل. 59
سبك كلاسيك(1820-1750) 60
4-5-1- موسيقي مجلسي در دوره كلاسيك.. 61
4-5-2- موسيقيدانان و اهنگسازان در دوره كلاسيك.. 62
4-5-2-1- يوزف هايدن. 62
4-5-2-2- ولگانگ آمادئوس موتسارت.. 64
4-5-2-3- لودويگ وان بتهوون. 66
رمانتيسيسم در موسيقي (1900-1820) 68
4-6-1- آهنگساز رمانتيك و مخاطبانش… 69
4-6-1- هنر آواز 70
4-6-2- موسيقيدانان و اهنگسازان در دوره رمانتيك.. 71
4-6-2-1- فرانتز شوبرت.. 71
4-6-2-1-1- موسيقي شوبرت.. 72
4 -6-2-2- روبرت شومان. 72
4-6-2-2-1- موسيقي شومان. 73
4-6-2-3- فردريك شوپن. 74
4-6-2-4- فرانتز ليست.. 76
4-6-2-5- فليكس مندلسون. 77
4-6-2-6- هكتور برليوز 78
4-6-3- ناسيوناليسم در موسيقي سده نوزدهم. 78
4-6-3-1- پترايليچ چايكوفسكي. 80
4-6-3-2- بدريش اسمتانا 80
4-6-3-3- يوهانس برامس… 82
موسيقي برامس: 83
4-6-3-4- جوزپّه وردي. 84
ريشارت واگنر. 85
سبك هاي موسيقايي از 1900تا 1950. 86
4-7-1- جايگاه موسيقي وموسيقيدانان در جامعه 87
4-7-2- امپرسونيسم و سمبوليسم. 88
4-7-2-1- كلود دبوسي. 88
مكتب نوكلاسيك.. 89
4-7-3-1- ايگور استراوينسكي. 89
اكسپرسيونيسم. 90
4-7-4-1- آرنولد شونبرگ.. 91
4-7-4-2- آلبان برگ.. 92
4-7-4-3- بلا بارتوك.. 92
4-7-4-4- جورج گرشوين. 93
آرون كوپلند. 94
سبك هاي موسيقايي پس از 1950. 95
4-8-1- ويژگي هاي موسيقي پس از 1950. 95
موسيقي الكترونيك.. 96
4-8-1-3-رهايي اصوات.. 96
رگتايم. 97
بلوز 98
سبک نیواورلئان. 99
سويينگ.. 100
بيباپ.. 101
سبك هاي جاز پس از 1950. 102
4-8-2-1- جاز كول (جاز سرد) 103
جاز راك ( فيوژن) 104
سبك هاي راك.. 104
4-8-3-1- موسيقي راك در جامعه آمريكا 105
4-8-3-1- بيتل‌ها 106
تاریخ موسیقی ایران. 108
5-1- دوره اول : آريايي ها 108
5-1-1- کهن‌ترین آثار شعر و موسیقی نژاد آریا: 108
5-2- آلات وادوات موسیقی عصر هخامنشی و پیش از اسلام: 109
5-3 موسيقي در عصر ساساني وموسيقيدانان: 110
5-3-1- رواج، رشد و تكامل موسيقي در ايران عصر ساساني: 110
5-3-2- موسيقيدانان و رامشگران عصر ساساني: 111
5-3-3- آلات و اداوات موسيقي در دوره ساساني: 112
5-4- موسيقي ايران پس از اسلام: 112
5-4-1- آشنايي اعراب پيش از اسلام با موسيقي و شروع دوره اسلامي با موسيقي ايران: 113
5-4-1-1- موسيقيدانان عصر اسلامي ورواج موسيقي ايراني توسط آنان ميان اعراب: 114
5-4-1-2- جلوه موسيقي ساساني در ميان عرب زبانان: 114
5-4-2- شعر و موسيقي در دوره عباسيان: 115
5-4-2-1- رواج فرهنگ و هنر ايران به ويژه موسيقي در خلافت عباسيان: 115
5-4-2-2- موسيقيدانان ايراني دردستگاه خلافت عباسي: 115
5-4-3-2- تدوين كتابها و رساله هاي موسيقي توسط حكماء و دانشمندان ايران پس از اسلام تأثير موسيقي يونان وهند و ديگر متمدنين قديم در موسيقي ايران: 116
5-5- دانشمندان موسيقيدان و آثار آنان در ايران پس از اسلام تاحمله مغول: 116
5-6- هجوم مغول و دگرگوني اوضاع ايران شروع انحطاط علمي وادبي و هنري: 118
5-6-1- تصوف و رواج موسيقي: 119
5-6-2- دانشمندان و نويسندگان كتابها و رساله هاي موسيقي در دوره مغول: 119
5-7- موسيقي از دوره تيمور تا ظهور صفويه: 120
5-7-1- تيمور و روزگار هنرمندان در عصر او: 120
5-7-2- موسيقيدانان دوره فترت و عصرتيموريان: 121
5-7-3- موسيقيدانان، خوانندگان و نوازندگان سده هشت ونه و آغاز سده ده هجري: 121
ظهور دولت صفوي و وضع هنر و موسيقي: 123
سبب ركود فلسفه، حكمت وعرفان و شعر ادب و موسيقي در دوره صفويان: 124
موسيقي وموسيقيدانان در دوره صفويه: 124
نقاره زنی در دوره صفويه: 125
شرحي از موسيقيداناني كه اسكندربيك در كتاب خود نام برده : 126
موسيقي مذهبي ونقش آن در حفظ و اشاعه الحان موسيقي قديم ايران. 130
تاريخچه مراسم عزاداري در ايران : 130
اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران و وضع هنر وهنرمندان در آستانه تشکیل سلسله قاجاریه: 130
موسیقی ایران در دوره قاجار : 131
تاریخچه تنظیم موسیقی ایران درهفت دستگاه( یا ردیف موسیقی): 132
رواج موسیقی در عصر قاجار: 132
رامشگران دربار فتحعلیشاه و استادان موسیقی در زمان او: 133
موسیقیدانان معروف دربار محمدشاه: 133
موسیقی در عصر ناصرالدین شاه: 134
رواج موسیقی نزد بانوان عصر قاجار و هنرمندانی که از این طبقه برخاسته‌اند: 134
اذان گوها و مناجات‌کنندگان : 135
مرثیه و نوحه: 136
نقاره خانه در عصر قاجاریه: 136
تشکیلات نقاره‌خانه : 137
تأسیس آموزشگاه موزیک نظامی: 137
5-10-8-1- تأثیر شعبه موزیک دارالفنون در حفظ موسیقی ملی: 138
تصنیف دوره قاجاریه:‌ 139
تصنیف سازان دوره قاجاریه: 139
بزرگترین نوازندگان و استادان موسیقی در دوره قاجاریه و پس از آن: 140
پیوستگی شعر و موسیقی: 141
خوانندگان عصر قاجاریه و پس از آن : 142
بانوان خواننده: 144
6-تحولات در موسیقی سنتی ایران. 146
1-6 موسيقيدانان : 146
6-2-موسيقي و فرهنگ‌: 148
در هم آميختگي انواع: 150
6-3-جاي نوازندگان در جامعه :‌ 151
6-4-در كجا مي توان موسيقي ايراني شنيد؟ 152
6-5-چرا و در چه شرايطي موسيقي سنتي نواخته مي شود؟ 153
6-6-تعليم موسيقي سنتي. 154
6-6-1- مدارس: 154
6-6-2- تعليم: 155
6-6-2-1- شيوه هاي تعليم :‌ 156
6-6-2-2- وجوه جديد در تعليم :‌ 156
نت نويسي: 156
ضبط: 157
6-6-2-3- مشق موسيقي سنتي : 157
7-سازهای موسیقی سنتی. 159
7-1-سه تار 159
ساز 159
2-شكل ظاهر: 159
سيمها و پرده ها 160
انواع مختلف سه تار: 160
ساخت : 161
صدا: 161
ساختن سه تار در روزگار ما: 161
تار 162
ساز: 162
1-كليات.. 162
2-صورت ظاهر : 162
3-سيم و پوست وپرده: 163
سنتور 164
ساز 164
1-كليات، مبدأ 164
2- شكل ظاهر وطرز قرار گرفتن سيمها: 165
3- انواع. 165
4-صدا و ساخت.. 166
نی. 167
ساز : 167
1-كليات.. 167
2- شكل ظاهر. 167
3- انواع شكل ظاهر: 168
4-وضعيت فعلي و سير تحول. 169
كمانچه 170
ساز : 170
1-كليات.. 170
2- شكل ظاهر و انواع. 170
3- سيم ها 172
ساخت و وضعيت فعلي. 172
ضرب يا تنبك.. 173
ساز 173
1-كليات.. 173
2- شكل ظاهر و انواع. 174
سازهاي غير سنتي. 175
دف.. 175
عود: 175
قانون : 176
چنگ: 176
رباب و قيچك: 176
پيانو: 178
ويولون : 178
اكوردئون، كلارينت وفلوت : 178
دستگاه موسيقي: 179
آسیب شناسی موسیقی سنتی و ارایه راه حل. 179
9-معرفی بناهای مشابه 182
9-1- 1997/2002 مركز موسيقي( گيتزهد انگلستان ) 182
نرمن فاستر. 182
9-2-مجموعه‌ي « پارك موسيقي» در رم 184
طراحي 1994- ساخت 2002-1996. 184
رم کولهاس.. 184
-اقليم شهر شيراز 185
10-1- دماي هوا 186
10-2-وضعيت بادها ومشخصه‌هاي مربوط به آن. 187
10-3- تابش وسايه 187
10-4-بارندگي. 187
10-5- تاثير بادها درجهت گيري بنا 188
10-6-چرخش بافت ونتايج آن. 188
10-7-نكات درخور توجه با توجه به بررسی اقليم. 188
11-مطالعات كالبدي وبرنامه ريز فيزكي. 189
11-1-بخش همايشي. 190
11-1-1-سالن اجتماعات اصلي. 190
11-1-3-اتاقهاي كنفرانس… 190
11-2-بخش آموزشي، مطالعاتي وتحقيقاتي. 191
11-2-1-فضاهاي آموزشي. 191
11-2-2- كتابخانه 192
11-3- بخش خدماتي ورفاهي. 192
11-3-1- فروشگاه آثار ولوازم 192
11-3-2-كافي شاپ.. 192
11-3-3-نمازخانه 193
11-3-4-اطلاعات ونگهباني. 193
11-4-بخش اداري. 194
12-روند طراحي. 194
12-1-مخاطب طرح. 194
12-1-1-نوع وسن مخاطب.. 194
12-1-2- نگاهي به پشينه فرهنگي مخاطب.. 196
12-3- مكان يابي. 197
12-3-1-بررسي اهداف ،‌راهبردها وسياستهاي مرتبط با الگوي عمومي مراكز فرهنگي در طرح راهبردي وساختاري 197
12-3-2-بررسي نقشهاي درنظرگرفته شده براي پهنه‌هاي مختلف شهر. 197
12-3-2-1- پهنه مرکزی شهر. 198
12-3-2-2-پهنه جنوب.. 198
12-3-3-3-پهنه شمال غرب.. 199
12-3-2-4- پهنه شرق. 199
12-3-2-5-انتخاب پهنه 199
12-3-3-راهبردها و سياست ها كالبد وفعاليت درون منطقه 200
12-3-4-راهبردها، وسياستهاي ارتباط كالبد وفعاليتها منطقه 1 با كلان شهر شيراز 200
12-3-5- تعيين سايت.. 201
12-3-6-محله طرح و دسترسي ها 201
12-3-7-عناصر موجود درمحدوده سايت.. 202
12-3-8-مساحت زمين. 202
12-3-9- نقشه موقعیت سایت.. 203
12-3-10-عوامل تاثیر گذار 204
12-3-11- شبکه ارتباطی. 205
12-4 معرفي طرح. 206
12-4-1 معرفي سازه طرح. 206
12-4-2 معرفي تاسيسات طرح. 206
13-فهرست منابع و ماخذ. 209
مطالعات خانه موسيقي 220ص
قیمت : 16.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image