مطالعات داخلی و خارجی حرم مطهر – موزه و کتابخانه آستان مقدس امام رضا) 150ص

مطالعات داخلی و خارجی حرم مطهر – موزه و کتابخانه آستان مقدس امام رضا) 150ص
قیمت : 8.000 تومان

فهرست مطالب
مقدمه
زندگي امام رضا ( ع )
تاريخچه ي معماري داخلي و خارجي حرم مطهر
وضعيت حرم مطهر در سال هاي آغازين
عهد صفويه
دوره افشاريه
دوره قاجاريه
پس از پيروزي انقلاب اسلامي
اهم فعاليتهاي انجام شده در جهت احداث و توسعه حرم پس از پيروزي انقلاب
فضاهاي عبادتي و زيارتي
بقعه مباركه
الف) صفه جنوبي
ب) صفه شمالي
ج) صفه شرقي
صندوق دوم
صندوق سوم
ضريح مقدس
ضريح اول
صريح دوم
ضريح سوم
ضريح چهارم
ضريح پنجم
محرابها
مسجد بالا سر
گنبد
پيشينه تاريخي و باني گنبد
مناره ها
رواق ها
رواق دارالحفاظ
رواق دار السياده
رواق گنبد حاتم خاني
رواق گنبد الله ورديخان
رواق توحيد خانه
رواق دارلفيض
رواق دارالشكر
رواق دارالشرف
رواق دارلضيافه
رواق دارالسعاده
رواق دارالسلام
رواق دارالسرور
رواق دارالعزه
رواق دارالذكر
رواق دارالزهد
رواق شيخ بهائي
رواق دارالعباده
رواق دارالاخلاص
دارالولايه
رواق دارالاجابه
رواق دارالهدايه
رواق دار الرحمه
رواق دارالحكمه
رواق دارالحجه
رواق امام خميني (ره)
رواق دارالكرمه
صحن انقلاب اسلامي
ايوان هاي رفيع صحن انقلاب
ج) ايوان شمالي صحن انقلاب
د) ايوان شرقي صحن انقلاب
سقاخانه نادري
نقاره خانه
ساعت بزرگ صحن انقلاب
نحوه كار ساعت صحن انقلاب
صحن آزادي
الف) ايوان غربي يا ايوان طلا
ب) ايوان شمالي صحن آزادي
ج) ايوان جنوبي صحن آزادي
د) ايوان شرقي صحن آزادي
ساعت بزرگ و قديمي صحن آزادي
صحن جمهوري اسلامي
صحن قدس
صحن جامع رضوي
صحن غدير
صحن كوثر
صحن هدايت
مسجد گوهر شاد
بست ها
الف) بست شيخ طوسي
ب) بست شيخ طبرسي
ج) بست شيخ حر عاملي
د) بست شيخ بهايي يا بست قبله
مدارس علميه حوزه حرم مطهر
مدرسهپريزاد
مدرسه دو در
بنياد پژوهشهاي اسلامي
موزه آستان قدس رضوي
مقدمه
درباره موزه هاي آستان قدس رضوي
اداره حفاظت و مرمت
اداره گنجينه ها
گنجينه قرآن و نفايس
گنجينه تخصصي فرش
گنجينه تاريخ مشهد
گنجينه سكه و مدال
گنجينه تمبر و اسكناس
گنجينه ظروف
گنجينه سلاحهاي گرم و سرد
گنجينه ابزار نجوم و ساعت
گنجينه صدف و حلزون هاي دريايي
گنجينه هنر نقاشي
گنجينه قالي
گنجينه نجوم و ساعت
ساعت خورشيدي ـ توپي
اسطرلاب چوبي
اسطرلاب برنجي
اسطرلاب عبدالائمه
تلسكوپ هاي شكستي و انعكاسي
گنجينه سلاح گرم و سرد
گنجينه تمبر و اسكناس
مجموعه مدالهاي جهان پهلوان تختي
گنجينه هنر نقاشي
گنجينه صدف و حلزون هاي دريايي
گنجينه ظروف
موزه آثار طبيعي و حيات وحش ايران
موزه آبگينه و سفالينه هاي ايران
موزه جواهرات ملي
كتابخانه آستان قدس رضوي
معاونت ها و ادارات زير مجموعه
اطلاعات عمومي و خدمات ويژه
اساسنامه
بخش هاي زير مجموعه
آمار عملكرد اداره خدمات كتابداري در سال 1384
بخشهاي زير مجموعه
بخش قفسه باز بانوان
آيين نامه ها
كتابخانه آستان قدس
وظايف بخش فناوري اطلاعات و امور رايانه
تهيه رايانه و تجهيزات
خدمات گردش و امانت كتاب
كتابخانه مركزي آستان قدس و شعبات
كتاب هاي چاپي
مجموعه نفايس
مجموعه قرآن ها
كتاب هاي خطي
نشريات
اسناد مكتوب
مواد ديداري و شنيداري
منابع الكترونيكي
نقشه هاي جغرافيايي
سخني با پير ، هنرمند
سخن آخر
منابع و مأخذ
مطالعات داخلی و خارجی حرم مطهر – موزه و کتابخانه آستان مقدس امام رضا) 150ص
قیمت : 8.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image