مطالعات دانشكده معماري (بدون تصوير و نقشه) 110ص

مطالعات دانشكده معماري (بدون تصوير و نقشه) 110ص
قیمت : 8000 تومان

مقدمه 4
فصل اول- شناخت مسائل و نكات مربوط به ساختمان‌هاي دانشگاهي 6
ويژگي‌هاي عمومي پرديس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي 7
آرايش وسازماندهي فضائي جزء بناها 9
اصول و ضوابط طراحي و فضاهاي دانشكده‌اي 10
فصل دوم- استانداردها (ابعاد و فضاهاي مورد نياز)21
پلكان 22
راهروها و مسيرهاي شيب دار 23
دربها 24
كيفيت هوا 25
راندمان ديد 26
روشنايي مصنوعي 26
رنگ 28
طرح و بافت 34
نويز (اغتشاش صوتي) وآكوستيك 34
حساسيت نسبت به ارتعاشات 35
مسيرهاي پياده رو 39
دسترسي و مسير گردش يا سيركولاسيون 39
تئاترها و سالن‌هاي سخنراني40
شكل اساسي 41
سالن‌هاي سخنرانيصندلي‌ها 43
سالن‌هاي سخنرانيمقررات آتش نشاني 47
آكوستيك 47
فصل سوم- شرح برنامه دانشكده معماري 48
آشنايي با رشته‌هاي آموزشي دانشكده 49
دوره كارشناسي معماري 49
دوره كارشناسي ارشد معماري 52
فصل چهارم- بررسي نمونه‌هاي مشابه 53
يوگينا آفتاندليانس 54
دانشكده هنرهاي زيبا55
دانشكده معماري اپورتو، (OPORTO) 62
دپارتمان زمين شناسي، دانشكدة آويرو، پرتغال 64
كلاس بلوك 3، دانشگاه آليكان 67
دانشكده حقوق، دانشگاه جيرونا 68
كالج آموزشي معلمان، (setubal)69
فصل پنجم-شناخت بستر طرح 72
محدوده سایت73
فصل ششم- اقليم 74
روشهاي دستيابي به اهداف عمده طراحي اقليمي 75
نيازهاي حرارتي و فضاهاي داخلي ساختمان 91
فصل هفتم- معرفي پروژه 99
برنامه فيزيكي 100
طراحي (معماري، سازه، تأسيسات) 102
معماري 104
سازه 107
تأسيسات 109
منابع و مآخذ 111
مطالعات دانشكده معماري (بدون تصوير و نقشه) 110ص
قیمت : 8000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image