مطالعات دانشکده هنر و معماری 130ص

مطالعات دانشکده هنر و معماری 130ص
قیمت : 13000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول : مقدمه
1-1- مقدمه
2-1- ضرورت طرح
3-1- بیان مسئله
فصل دوم : آموزش عالی و سابقه آن در ایران و اروپا و آمریکا
2-1 مقدمه
2-2- دارالفنون
1-2-2- اولين معمار تحصيل¬کرده ايراني
2-2-2برخي از آثار معماري ميرزا مهد¬ي¬خان شقاقي عبارتند از:
3-2- نخستین مدرسه هنرهای زیبای ایران
4-2- دانشگاه تهران
1-4-2- انگیزه ایجاد دانشگاه تهران
2-4-2-موقعيت دانشگاه تهران در سال 1336
3-4-2-تاسيس دانشگاه تهران
5-2دانشگاه شهيد بهشتي
6-2دانشگاه علم وصنعت
7-2دانشگاه آزاد اسلامي
1-7-2تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی
2-7-2سابقه دانشگاه آزاد اسلامي
3-7-2دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامي
8-2دانشگاه جامع علمي- كاربردي
1-8-2سال تأسيس: ۱۳۷۰ شمسي
9-2 نخستين مدرسه هنرهاي زيباي اروپا و آمريکا
فصل سوم : معرفی چند نمونه
1-3-مدرسه بوزار
2-3مدرسه باوهاوس()
3-3دانشکده معماري دانشگاه اورگن 
4-3آموزش سنتي معماري
5-3 دانشگاه هاروارد
1-5-3 هسته اصلي دانشگاه
2-5-3 روابط با دانشگاه
3-5-3 ارتباط با شهر
4-5-3 نتيجه
6-3 دانشگاه آکسفورد
1-6-3 هسته اصلی
2-6-3 رابطه با دانشگاه
3-6-3 ارتباط با شهر
4-6-3 نتيجه
7-3 دانشکده معماری دانشگاه ییل
8-3 کراون هال دانشکده معماری دانشگاه آی آی تی
9-3 مدرسه سنتي مشهد
1-9-3 هسته اصلی
2-9-3 ارتباط با شهر
3-9-3 نتيجه:
10-3 دانشگاه تهران:
1-10-3 هسته اصلی
2-10-3 رابطه با دانشگاه
3-10-3 ارتباط با شهر
4-10-3 نتيجه
فصل چهارم : برنامه فیزیکی و استانداردها
1-4 بررسي ، تعريف ،عوامل موثر در برنامه فيزيکي
1-1-4 عوامل موثر در برنامه ريزي فيزيکي
2-4 استاندارد ها:
1-2-4 تـفکيک و توزيع فضاها در طبقات
2-2-4 طبقه بندي فضاهاي اصلي و فرعي بطور کلي
3-4 ضوابط طراحي در گروه فضاهاي آموزشي
1-3-4 مشخصات فضاهاي آموزشي
1-1-3-4 سطوح آموزشي
2-1-3-4 جدول سرانه کل
2-3-4 جدول مبلمان کلاسها
4-4 کارگاه ها
1-4-4 کارگاه ماکت سازي
2-4-4 کارگاه عکاسي
5-4 ضوابط طراحي در گروه فضاهاي كمك آموزشي
1-5-4 مشخصات فضاهاي اداري
6-4 ضوابط طراحي در گروه فضاهاي رفاهي و خدماتي
7-4 اجزاء و مبلمان طبق استاندارد(نويفرت)
1-7-4 کلاسها و آتليه ها
2-7-4 آمفي تئاتر ،مبلمان ،….
3-7-4 سرويس بهداشتي
8-4 تعاريف:
1-8-4 اصطلاحات عمومی
9-4 گروه معماري
1-9-4 واحدهای درسی
2-9-4 نمودار سازماني دانشکده معماري
3-9-4 دروس و واحدهاي دوره کارداني
3-9-4 جدول ساعات هفتگي دروس کاداني
4-9-4دروس دوره کارشناسي ساعت و ترم بندي
1-4-9-4-جدول ترم بندي
10-4-تعيين ظرفيت ،تعداد و سطح فضاهاي آموزشي
1-10-4- فضاي مورد نياز براي دروس نظري
2-10-4- تعيين کارگاهها در رشته معماري
11-4- کادر اداري و خدماتي مورد نياز
12-4-سازمان مرکزي دانشکده
فصل پنجم : اقلیم و موقعیت جغرافیایی منطقه
1-5 مقدمه
2-5 موقعیت جغرافیایی
1-2-5 موقعیت و مساحت استان ایلام
2-2-5 آب و هوای استان ایلام
3-2-5 موقعیت و وسعت شهرستان دهلران
4-2-5 سیمای جغرافیایی شهر دهلران
5-2-5 زبان و لهجه مردم شهرستان دهلران
6-2-5 رسومات مردم شهرستان دهلران
7-2-5 آثار تاریخی شهرستان دهلران
3-5 تحلیل سایت
1-3-5 موقعیت و مساحت سایت
2-3-5 دسترسیها
3-3-5 همجواری ها و منظر
4-3-5 توپوگرافی
4-5 اقلیم
1-4-5 شرایط آب و هوایی شهرستان دهلران
2-4-5 تحلیل عوامل جوی در شهرستان دهلران
3-4-5 تغیرات ماهیانه پارامترهای دما در دهلران
1-3-4-5 میانگین حداقلهای دما
2-3-4-5 میانگین حد اکثر های دما
3-3-4-5 میانگین ماهیانه دما
4-3-4-5 حداقل مطلق دما
5-3-4-5 حد اکثر مطلق دما
6-3-4-5 تغییرات فصلی دمای هوا در دهلران
7-3-4-5 تعداد روزهای یخبندان
8-3-4-5 وضعیت رطوبت نسبی هوا در دهلران
9-3-4-5 بارندگی های دهلران
10-3-4-5 بارندگیهای ماهانه
11-3-4-5 حداکثر بارندگی روزانه
12-3-4-5 بارندگی فصلی
13-3-4-5 جریان وزش باد ها در دهلران
14-3-4-5 وزش بادهای شدید در دهلران
15-3-4-5 پوشش ابری
16-3-4-5 ساعات آفتابی
17-3-4-5 روزهای توفانی ( توفان رعد و برق )
18-3-4-5 روز های همراه با برف
19-3-4-5 روزهای همراه با گرد وخاک
20-3-4-5 تعداد روزهای با دید افقی2کیلو متروکمتر
4-4-5 جداول هواشناسی
فصل ششم : سازه و تاسیسات
1-6 مطالعات اوليه سازه
2-6 تاسيسات
1-2-6 سيستم اعلام حريق
2-2-6 سيستم صوتي
3-2-6 آکوستيک:
3-6 شرايط هواي داخل ساختمانها در زمستان و تابستان
4-6ميزان مجاز صداي انتقالي به فضاها
مطالعات دانشکده هنر و معماری 130ص
قیمت : 13000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image