مطالعات رستوران سنتی 200ص

مطالعات رستوران سنتی 200ص
قیمت : 8000 تومان

تقدير و تشكر: 3
فهرست مطالب 4
مقدمه: 11
غذاخوري يا رستوران 12
طراحي موفق يک رستوران 13
انواع رستوران 19
بهداشت رستوران 21
کارکنان 21
رستوران‌داري 22
جلب رضايت مشتريان 24
نكات مهم در طراحي داخلي انواع رستوران 26
ظاهر رستوران 28
طراحي داخلي 29
انواع رستوران: 30
مجموعه رستوراني 32
ايجاد يک فضاي شاد و مطلوب 34
ساختمان مجموعه رستورانها 35
فضاهاي داخلي رستوران 38
سفره خانه سنتي 44
رستورانهاي سنتي امروز 46
سفره خانه هاي الگوي جهاني 50
قهوه خانه در ايران 51
استاندارد هاي لازم براي طراحي رستوران 61
: فضاي رستوران 62
طراحي فضا 62
ارگونومي نور 63
ارگونومي مبلمان 63
ارگونومي صوت 64
فضاهاي مهمان 64
رستورانهاي موفق در جهان 69
نمونه هاي موردي 72
رستوران فرودگاهي 77
conduit رستوران 81
نمونه هاي موردي خارج کشور 84
رستوران کاسپين 85
رستوران سنتي خيام 86
رستوران سنتي باغ بهشت 89
رستوران سنتي دف 91
رستوران سنتي باغ صبا 92
تعريف قهوه خانه‌هاي سنتي 94
قدغن كردن قليان 95
الگوهاي سقف در رستوران سنتي 100
سقف رستوران سنتي 101
سقف طبقه موزيک کاخ عالي قاپو 101
سقف 102
برنامه فيزيکي رستوران سنتي 104
استانداردها و ضوابط طراحي رستوران 107
بنيادهاي معماري سنتي ايران 112
طراحي داخلي در معماري سنتي 119
هفت اصل در طراحي – معماري داخلي 123
تفاوتــي بين يک سفره خانه سنتي و يک رستوران معمولي وجود دارد 125
مشخصات سفره خانه هاي سنتي 126
باغ تابستاني 128
نحوه دسترسي و استفاده از مجموعه در ايده معماري 130
فرم و خلق فضا 131
فرم هاي بي قاعده 133
فرم هاي با قاعده 134
انتخاب فرم 138
احساس فرم 138
درک يک فرم در کنار فرم هاي ديگر 142
فضا و معماري 144
انواع فضا 148
فضاي رياضي و فضاي ادراکي 148
فضاي روز و فضاي شب 149
فضاي عمومي و خصوصي 150
فضاي مابين 150
فضا و زمان 150
تعاريف پايه 151
گروه 1 (فضاهاي اصلي) 151
گروه 2 (فضاهاي وابسته اصلي) 152
گروه 4 (فضاهاي پشتيباني) 152
گروه 5 (فضاهاي گردش) 153
الف) گردش افقي در طبقات 153
ب) گردش عمودي بين طبقات 153
مساحت زيربنا 153
زيربناي خالص 154
زيربناي ناخالص 154
مساحت سرانه 154
سرانه مبنا 154
رستوران: 155
استاندارد فضاهاي لازم در رستوران 155
ابعاد انساني و استانداردهاي فضايي : 156
اقليم و موقعيت جغرافيايي پروژه 163
استان سمنان 163
پيشينه تاريخي 164
ويژگي‌هاي طبيعي و اقليمي و صنعتي 168
موقعيت اقتصادي و اجتماعي 170
ويژگيهاي طبيعي و اکولوژيکي 171
– اقليم نيمه بياباني خفيف 172
مهمترين عوامل آب و هوايي در استان سمنان عبارتند از : 173
– حرارت ( دما ) 173
– رطوبت و بارندگي 173
– بادها 174
– بادهاي غربي 175
پوشش گياهي 175
ناهمواري ها 177
دامغان 178
گذشته تاريخي 178
اقليم دامغان 179
پارامترهاي اقليمي 179
باد 179
بارش 180
دما 180
منابع آب در دامغان 181
پوشش گياهي 181
جاذبه‌هاي گردشگري 182
چشمه علي دامغان 182
مسجد تاريخانه 183
مسجد جامع دامغان 185
تاريخ بنا 185
برج چهل‌دختر 186
تپه حصار 188
آرامگاه پيرعلمدار 190
سرشناسان دامغان 191
منوچهري 191
موضوع و قالب شعري 191
نمونهٔ اشعار 192
محمدعلي معلم دامغاني 192
زندگي 193
مسئوليت‌ها 194
نمونه شعر 194
منابع و ماخذ 195
مطالعات رستوران سنتی 200ص
قیمت : 8000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image