مطالعات طراحي خانه 140ص

مطالعات طراحي خانه 140ص
قیمت : 12000 تومان

پیشگفتار
مقدمه
1-1 شناخت و معرفی موضوع
الف) عنوان طرح
خانه من
ب) علت انتخاب موضوع
ج) هدف و ضرورت
1-2 خانه
سکونت، مسکن، خانه
فصل دوم
فصل اول
کلیات
2-1 سكونت
2-2 معاني واژه سكونت
2-3 مفهوم سكونت
2-4 تاريخچه سكونت
2-5 فلسفه سكونت
2-6 مسكن
2-6-2 محيط مسكوني
2-6-3 مسكن مطلوب
2-6-3-1 عوامل كلي مؤثر بر مطلوبيت مسكن
2-7 خانه
2-8 فرهنگ خانه ريشه ها، کارکردها و الگوها
2-9 تاثير فرايندها و تحولات فرهنگي معــــاصر بر خـــانه و مفهوم آن
2-10معماری همگام با زمان
2-6-1 مفهوم مسكن
2-7-1 مفهوم خانه
2-7- 2سیری در تحول مفهوم خانه از دیروز تا امروز
2-9-1 مدرنيته و تحول فرهنگ خانه
2-9-2 امروزي شدن خانه
2-9-3 عقلاني شدن خانه
2-9-4 جهان/محلي شدن خانه
2-9-5 فردي شدن خانه
2-9-6 دمکراتيک شدن خانه
2-9-7 رسانه اي شدن خانه
2-9-8 بوروکراتيک شدن خانه
مفهوم خانه از دید من
خانه چیست؟
2-12 نتیجه گیری فصل دوم
فصل سوم
سیمای کلی شهر شیراز
3-1 سیر تحول تاریخی شیراز
3-2 شیراز در دوران بعد از انقلاب اسلامی
3-3 فرهنگ و بافت جمعیتی شیراز
3-4 ساخت و ساز و الگوی فیزیکی شهر شیراز
وضع عمومی ساخت و ساز در شهر شیراز
افزایش سطح زیر بنا
3-5 تراکم ساختمانی و بلند مرتبه سازی
فصل چهارم
بررسی نمونه های موردی
4-1 خانه آبشار
4-2 ویلا ساوا
4-3 خانهفولر
فصل پنجم
برنامه فیزیکی
5-1 ورودی
5-2 آشپزخانه
5-3 اتاق خواب
5-4 نشیمن
5-5 پذیرایی
5-6 توالت
5-7 حمام
5-8 حیاط
5-9 پارکینگ
5-10 انباری
فصل ششم
مطالعات اقلیمی
6-1 موقعیت طبیعی جغرافیایی ایران
6-2 وضعیت و شرایط جغرافیایی استان فارس
6-3 شرایط طبیعی استان فارس
کوه ها
سه ناحیه اقلیمی استان فارس
6-4 وضعیت و شرایط جغرافیایی شیراز
6-5 شرایط طبیعی شیراز .
کوه ها
آبها
زمين شناسي و زلزله
خاک و پوشش گیاهی
لرزه خیزی
منطقه نيمه بياباني
6-6 ویژگی های اقليمي شیراز
6-6-1 آب و هوا
6-6-2 تابش خورشيد
6-6-3 دما
6-6-4 شدت برودت هوا در شیراز
6-6-5 رطوبت نسبي
6-6-6 بارندگي
6-6-7 باد
6-6-8 جهت قبله
6-7 جدول زیست اقلیمی ساختمانی و مشخصات اقلیمی شیراز
6-8 ویژگی های منتج از مطالعات اقلیمی
6-9 روش هاي كنترل حرارت خورشيدي
فصل هفتم
تجزیه و تحلیل سایت
7-1 بررسی و تحلیل سایت
معرفی مکان طرح
7-2 دلیل انتخاب سایت
7-3 تعیین کاربری های سایت
7-4 دسترسی به سایت
فصل هشتم
طراحی
8-1 معرفی طرح
8-2 ایده طراحی
8-2-1 احکام طراحی
8-3 برنامه فیزیکی طرح
8-4 روند طراحی
مقياس انساني
کلیت
ساسله مراتب
هماهنگی
درونگرائی
تعادل
مکانیابی مناسب
8-5 شکل گيري خطوط اوليه
8-6 اتود های اولیه
8-7 نقشه های معماری
منابع
مطالعات طراحي خانه 140ص
قیمت : 12000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image