مطالعات طراحی دبیرستان (شبانه روزی) 180ص

مطالعات طراحی دبیرستان (شبانه روزی) 180ص
قیمت : 15000 تومان

چکیده
مقدمه
فصل اول
مطالعات پایه درطراحی معماری 1
بخش اول 2
بررسی پیشینه و سیر تحول مدارس 2
اول-قرون اوليه و مياني اسلامي 2
دوم- نظام تعليم و تربيت در دوران اسلامي 3
سوم- نخستين مراكز آموزشي اسلامي 3
چهارم-تاسيس نخستين مدارس اسلامي 4
1- مدارس پيش از سلجوقيان 5
2- مدارس نظاميه 5
3- مدارس بعد از نظاميه 6
پنحم- دوران كلاسيك يا « عصر طلايي صفوي » 7
ششم-دوران معاصر 9
نگاهي كلي به دوران جديد 9
انقلاب مشروطه و افول قاجاريه 9
پيدايش گرايشهاي جديد در تعليم و تربيت 10
تلاشهاي قانون گذاري براي تثبيت برنامه جديد آموزشي10
تاسيس مدارس جديد 11
برنامه و سيستم تعليم و تربيت معاصر 12
پيدايش مدارس جديد : تلاشهاي آغازين 12
جريانهای عمده مدرسه سازي 13
گسترش مدارس مدرن 15
نتيجه گيري 17

بخش دوم 18
بررسی نیاز های عمل آموزش شبانه روزی 18
اول -مسائل روانشناختی 18
1- روان شناسی محیط 18
توصیف محیط 18
تأثیر برخی عوامل محیطی در رفتار 18
نیاز به خلوت 19
تاثیر متقابل انسان و محیط 19
قرارگاه فیزیکی 20
قرارگاه های آموزشی و پرورشی (مدارس) 20
.معماری فضا 21
معماری درونی فضاهای آموزشی 21
2- روان شناسی رشد 23
نوجوانی 23
بلوغ 25
روان شناسی بلوغ و نوجوانی 25
خطرهای روان شناختی بلوغ 26
رغبت های نوجوانان 26
نیاز های نوجوانان 27
مسائل نوجوانان 28
3– روان شناسی آموزشی و پرورشی 30
تعريف يادگيري 30
مقايسه آموزش با يادگيري 31
طبقه بندي هدفهاي آموزشي براساس انواع يادگيري 31
نظریه یادگیری اجتماعی 32
کاربردهای یادگیری اکتشافی در کلاس درس 32
مشکلات تحصیلی و چگونگی بهبودبخشی آنها 33
طبقه بندی دروس 34
انواع دروس 34
انواع کلاس 34
وسائل کمک آموزشی 34
انواع کلاس های مورد نیاز 34
4 – پیام اجزا مهم ساختمان مدرسه به دانش آموزان 35
1- پیامهای فرهنگی 35
2- پیامهای زیبایی 35
3- پیامهای بهداشتی 36
دوم- مصوبات آموزش و پرورش 38
اساسنامه مدارس شبانه روزی 38
شرایط و نحوه تأسیس 38
سازمان اداری و آموزشی و نحوه اداره مدارس شبانه روزی 38
شرایط پذیرش و تحصیل دانش آموز 38
شناسنامه دبیرستان های شبانه روزی 39
اهداف شاخه تحصیلی نظری 41
ساختار شاخه نظری متوسطه 41
معیارهای ظرفیت 43
ظرفیت و سرانه فضاها 43
تعداد فضاهای مورد نیاز 45
مساحت فضاهای مورد نیاز 45
سوم- سکونت 52
خوابگاه شبانه روزی 52
نکاتی راجع به طراحی زمین مرکز آموزشی شبانه روزی 52
طرح و نوع ساختمان خوابگاه 53
انواع دسترسی در شبانه روزی 54

بخش سوم 56
مبانی نظری معماری (تعاریف) 56
لزوم تدوین تئوری معماری 56
فضا، عنصر اصلی معماری 57
آفرینش شكل درمعماری 58
مشخصات بصری كالبد 60
الهام و برداشت از مفاهيم بنيادي معماري ايران 63
پيدايش فرم در معماري ايراني 67
تاثیر آب و گياه بر معماری‌ 70
باغ ایرانی 74

فصل دوم
مطالعات زمینه 76
بخش اول 77
مکان پروژه 77
موقعیت جغرافیایی و اقلیم 77
شناخت و ارزیابی استان خراسان بزرگ در یک نگاه 78
مسائل طبیعی 78
سبزوار در تقسيمات كشوري 79
موارد حائز اهمیت در طراحی اقلیمی فضاهای آموزشی 83
اهداف طراحي اقليمي 84

بخش دوم 86
بررسی سایت 86

فصل سوم
برنامه ریزی فیزیکی پروژه 89
بخش اول 90
تعریف پروژه 90

بخش دوم 91
ساختارفضایی قسمت های مختلف 91
1- ساختمان مدرسه 91
2- ساختمان خوابگاه 91
3- مجموعه ورزشی 91
4-فضاهای باز 91

بخش سوم 92
بررسی نمونه های تطبیقی 92
مدارس قدیمی 93
مدارس اولیه به سبک جدید 96
مدارس امروزی ایرانی 98
مدارس امروزی خارجی 101

بخش چهارم 110
دیاگرام ها وروابط 110
اصول اولیه 111
دیاگرام ها 114

بخش پنجم 116
استاندارد ها 116
اندازه های بدن انسان 116
استاندارد تجهیزات, فواصل عملکردی و ابعاد کالبدی 117
مبلمان اجزاء 121
کلاس 122
انبار کردن متعلقات دانش آموزان 127
کلاس کنفرانس وپخش فیلم 128
کارگاه سمعی و بصری 129
کارگاه هنر 130
کتابخانه 132
آمفی تئاتر 133
آزمایشگاه 135
اتاق بهداشت 136
فضاهای همایش 137
قسمت اداری و بایگانی 139

بخش ششم 140
بررسی سازه و تأسیسات 140
مطالعات اولیه سازه 140
تاسیسات 140
سیستم اعلام حریق 140
سیستم صوتی 142
سیستم برقی و تاسیسات الکتریکی ساختمان 143
شرایط هوای داخل ساختمانها در زمستان و تابستان 143

بخش هفتم 144
روند طراحی پروژه 144
دلایل انتخاب مدرسه 144
مطالعات اولیه و نظریات پیش فرض 144
شکل گیری فعالیت ها و لکه گذاری اولیه 145
از ایده تا فرم 145
طراحی نهایی 149

بخش هشتم 150
برنامه ریزی فیزیکی پروژه 150
آموزشی 150
پرورشی 150
فرهنگی 150
اداری 151
پشتیبانی و خدماتی 151
تربیت بدنی 151
فضای باز 152
خوابگاه دانش آموزان 152
اداره خوابگاه 152
رفاهی و خدماتی 152
سلف سرویس و خدماتی 153
فضای باز 153
پیوست 154
مدارک معماری 154
فهرست منابع 172
مطالعات طراحی دبیرستان (شبانه روزی) 180ص
قیمت : 15000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image