مطالعات غرفه نمایشگاه 124ص

مطالعات غرفه نمایشگاه 124ص
قیمت : 11000 تومان

فصل اول – شناخت
1-1 موضوع
1-1-1-تعيين گرايش و عنوان پروژه
1-1-2 –تعيين صورت مساله وتفسير مشكل
1-1-3- تعيين انتظارات كارفرما و محدوديت پروژه
1-1-4- تعيين استرات‍ژي و اهداف كلان پروژه
1-2 فرآيند برنامه ريزي
1-2-1- تعيين روند پروژه
1-2–3 تعيين منابع و روشهاي گردآوري اطلاعات
فصل دوم
2-1-1 تاريخچه محصول
2-1-2- زيبايي شناسي محصول
2-1-3-مشخصات كلي و عملكرد فني
ويژگيهاي گروه استفاده گر
2-2-1 گروههاي مرتبط با محصول
2-2-3- فرهنگ، هويت و جايگاه اجتماعي استفاده گر
2-2-4- قدرت اقتصادي استفاده گر
2-2-5- نيازهاي زيبايي شناسي گروه استفاده گر
3-7- فرم و عملكرد
4-7- فرم و مد
2-2-6- فاكتورهاي انساني ( آنتروپومتري و ارگونومي )
2-2-7- رفتار مصرف
الگوريتم استفاده از محصول
2-3- ويژگي هاي محيط استفاده
2-3-1 -تاثير متقابل و عملكرد
2-3-2- مسايل زيست محيطي و طراحي سبز
2-3-3- تاثيرات تخريبي محيط بر محصول
2-3-4- شرايط اقليم محيط
2-4- ويژگي هاي توليد
2-4-1- تيراژ توليد
2-4-2- مواد اوليه
2-4-3- توليد پذيري و فرآيندهاي توليد
2-4-4- مونتاژ و كنترل كيفيت
2-4-5- حمل و نقل و انبار
خصوصيات فني و زيبايي شناسي بسته بندي
2-4-6- نصب
2-5- ويژگي هاي بازار مصرف
2-5-1- هزينه ها و قيمت تمام شده
2-5-2- ميزان نياز بازار
2-5-3- رقابت
2-6- نمونه هاي موجود
2-6-1- نمونه هاي مدولار
2-6-2- نمونه هاي زيبايي شناسي
2-7- تحليل و نتيجه گيري
2-7-1- توضيحات
2-7-2- ليست بايدها و نبايدها
فصل سوم – ايده پردازي و طراحي
فصل چهارم – تجزيه و تحليل ايده ها
4-1- پالايش ايده ها
فصل پنجم تصميم گيري
5-1- تعيين اولويت معيارها
5-2- انتخاب طرح برتر
فصل ششم تكميل و اجرا
6-1- نقشه هاي فني
6-2- تكميل نهايي و ارائه گرافيكي
فهرست منابع و ماخذ
مطالعات غرفه نمایشگاه 124ص
قیمت : 11000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image