مطالعات كتابخانه يا فرهنگسرا 100ص

مطالعات كتابخانه يا فرهنگسرا 100ص
قيمت : 10000 تومان
نكته : اين پروژه هم بعنوان كتابخانه و هم فرهنگسرا مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
لطفاً فهرست را با دقت مطالعه كنيد

عوامل مؤثر در برنامه ريزي 5
دگرگون پذيري 5
گزينش جاودسترسي 6
همكاري با ساير مؤسسات فرهنگي، آموزشي، تفريحي 7
نماي كتابخانه 7
استانداردها 8
بخش امانت بزرگسالان 10
بخش مرجع بزرگسالان 12
فضاي مورد نياز در بخش مرجع با قفسه باز 12
فضاي مورد نياز براي مراجعين 14
فضاي مورد نياز براي نگهداري و مراجعه به نشريات ادواري 15
رسانه ها و وسايل ديد و شنودي 16
نگهداري رسانه هاي ديد و شنودي 16
نگهداري وسايل ديد و شنودي 18
استفاده از رسانه ها و وسايل ديد و شنودي 18
كتابخانه كودكان 20
كليات 20
بخش امانت 23
فضاي ويژه مطالعه 24
بخش ويژه ديگر فعاليتها 24
محل نمايشگاه 25
مخزن كتاب 26
دفتر و اطاق كار كارمندان 27
دستشوئي، توالت، آبدارخانه، رخت كن ويژه كارمندان 28
فضاي آيند و روند 28
ديگر قسمتها 29
مخارج كتابخانه عمومي 30
كتابخانه 31
مراجعه كنندگان به كتابخانه 31
مجموعه مواد كتابخانه 32
نحوة سازماندهي مواد 33
واحد خدمات عمومي 34
بخش فضاهاي قرائت و نگهداري مواد 35
واحد خدمات فني 36
بخش تعمير و صحافي. 37
واحد خدمات اداري 37
ضوابط طراحي فضاهاي آموزشي 38
فضاهاي آموزش نظري 38
ضوابط طراحي فضاهاي آموزشي عملي 39
آتليه هاي طراحي و رسم فني 39
كارگاه ها 40
كارگاه شناخت مواد و مصالح 40
كارگاه حجم سازي 41
كارگاه هاي قلم زني و ميناكاري 41
كارگاه هاي نجاري، منبت كاري، خاتم سازي، معرق، مشبك و گره چيني 43
كارگاه كاغذ سازي 43
كارگاه هاي سفال و سراميك 44
كارگاه چرخكاري 44
كارگاه لعاب و كوره 44
آزمايشگاه لعاب و كوره 45
كارگاه هاي سنگ و شيشه 45
كارگاه چرم و پوست 46
كارگاه هاي مرمت و نگهداري آثار هنري 46
كارگاه ها و آزمايشگاه هاي حفاظت و مرمت 47
كارگاه عكاسي 47
الف ـ لابراتوار چاپ و ظهور سياه و سفيد 48
ب ـ سالن نورپردازي 49
اتاق كامپيوتر 49
كارگاه طراحي نقوش و خوشنويسي 49
ضوابط طراحي فضاهاي كمك آموزشي 49
آمفي تأتر (سالن چند منظوره) 50
تعيين خطوط ديد 50
طرز چيدن صندلي ها 51
صحنه نمايش 51
اتاق هاي پشت صحنه 51
اتاق پروژكسيون 52
فضاي انتظار 52
سرويس هاي بهداشتي 53
نمايشگاه و سالن قضاوت 53
مطالعات اجتماعي 53
معيارها و ضوابط در طرح ريزي كالبدي شهر جديد پرند 59
بررسي سايه و نقش آن در طراحي فضاهاي شهري 62
بررسي بادهاي مناسب و نامناسب و نقش آن در طراحي بافت شهري 63
زاويه تابش خورشيد و تأثير آن در طراحي فضاهاي شهري 64
اصول و مباني طراحي محيط مسكوني و بررسي استقرار و جهت بهينه آن در رابطه با خصوصيات اقليمي 66
الف ـ شيب 69
ب ـ خاك 70
ج ـ مقاومت و تكتونيك 70
فرهنگسراي ارسبان 72
فرهنگسراي شفق 72
فرهنگسراي نياوران 73
فرهنگسراي بهمن 73
فرهنگسراي انديشه 73
مركز فرهنگي نيشي نان 75
سخن طراح 76
مركز فرهنگي تي جي با او 77
مركز فرهنگي و معبد هندوي بيرمنگام 82
مركز فرهنگي كميل 83
مركز فرهنگي بوعلي 84
مركز فرهنگي زعفرانيه 85
روزنامه همشهري 10/11/1373 86
مركز فرهنگي ايران و ژاپن 93
تفكيك اراضي تجاري: 100
تفكيك اراضي آموزشي: 100
تفكيك اراضي مذهبي ـ فرهنگي: 100
تفكيك اراضي درماني: 100
تفكيك اراضي ورزشي، تفريحي و اجتماعي 101
ساختمان هاي تجاري 101
ساختمانهاي آموزشي، آموزش عالي و درماني 102
مطالعات كتابخانه يا فرهنگسرا 100ص
قيمت : 10000 تومان
نكته : اين پروژه هم بعنوان كتابخانه و هم فرهنگسرا مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
لطفاً فهرست را با دقت مطالعه كنيد

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image