مطالعات مجتمع تجاری 115ص + 30صفحه رایگان

مطالعات مجتمع تجاری 115ص + 30صفحه رایگان
قیمت : 11.000 تومان

حوزه اول: بیان موضوع طراحی (paper)
بیان ضرورت مطالعه و طراحی(کمی و کیفی)2
بيان هدف (ارايه تصویر کلی از محصول نهایی)3
برنامه زمانبندی5
منابع و مآخذ6

حوزه دوم: مطالعه و تحلیل اطلاعات
مرحله اول : مطالعات پایه – زمینه
بخش اول: مطالعات پايه
فصل 1: تعریف بازار- ادبیات بازار
1- واژه بازار از منظر لغوی8
2- واژه بازار از منظر کالبدی9
3- واژه بازار از منظر اقتصادی10
4- واژه بازار از منظر اجتماعی10
5-تعریف امروزی بازار10
فصل 2: آشنایی با مفاهیم
1- مفهوم کیفیت در فضای تجاری11
2- رابطه بین کیفیت و کمیت12
3- مفهوم فرهنگ شهری 15
4 – بررسی اصول و معیارهای تأثیرگذار در کیفیت فضایی بازار
بخش دوم: مطالعات تكميلي
فصل اول: سير تحول بازار در ايران
1- بررسی هویت بازار در ایران17
2- معنای لغوی بازار20
3- پیدایش بازار21
3- خصوصیات فضایی و کالبدی بازارها22
1-5- شکل بازارها22
2-5- مصالح و فن ساختمان بازار23
فصل دوم: تحولات جديد شهر بازار
1- تحولات جدید شهر و بازار24
2- مرکز تجاری در شکل جدید27
فصل سوم: مطالعات پايه و بنيادي در زمينه تغيير فضاهاي شهري و مراكز رفع مايحتاج
1- پیشنهادات کلی در جهت طراحی شهری34
2- ضوابط و مقررات اجرایی مجتمع‏های تجاری44
فصل سوم: بررسي‌هاي كلي در مقياس شهر
1- بررسی‏های تاریخی و روند شکل‏گیری شهر47
1-1- نقطه آغازین 203-995 هـ.ق47
2-1- دوران صفویه 995-1110 هـ..ق48
3-1- دوران قاجاریه48
2- ساختار کالبدی شهر مشهد79
1-2- توسعه شهر مشهد در دوره پهلوی اول49
2-2- توسعه شهر در دوره پهلوی دوم49
3- جهات توسعه شهر از دیدگاه طرح جامع51
1-3- محورهای عمده شهر52
2-3- عناصر شاخص شهر54
3-3- بررسی‏های جمعیتی شهر مشهد55
4- مطالعات اقلیمی و جغرافیایی58
1-4- درجه حرارت59
2-4- میزان بارندگی، رطوبت نسبی، تبخیر و تعرق59
3-4- جریان‏های هوا59
4-4- وزش باد60
5-4- نتيجه‌گيري60
بخش سوم: مطالعات تطبيقي
بررسي مجموعه تجاري Bercy 263
بررسي مجتمع تجاري زيست‌خاور77
بخش چهارم: مطالعات زمينه
1- مكان‌يابي پروژه شهر مشهد88
1-1- بررسي تاريخي88
2-1- بررسي تنوع فضاهاي تجاري89
3-1- بررسي كالبدي محدوده مورد نظر89
4-1- بررسي جمعيت در محدوده مورد نظر89
5-1- بررسي حوزه نفوذ كاركردي89
2- شناخت محدوده مورد نظر90
1-2- شبكه شريان‌هاي اصلي اطراف سايت90
2-2- كاربري اراضي90
3-2- خصوصيات بافت كالبدي محدوده مورد مطالعات91

گام سوم: تحليل و پردازش
1- مباني طراحي مجتمع‌هاي تجاري93
2- مباني برنامه‌ريزي فيزيكي99
3- برنامه‌ريزي فيزيكي فضاهاي تجاري102
4- آناليز محدوده اطراف سايت103
5- آناليز و قابليت‌سنجي سايت104
1-5- دسترسي‌ها104
2-5- ديد105
3-5- اقليم105
منابع و مآخذ110
مدارک مرحله اول طراحی112
مطالعات مجتمع تجاری 115ص + 30صفحه رایگان
قیمت : 11.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image