مطالعات مجتمع تجاری 200ص

مطالعات مجتمع تجاری 200ص
قیمت : 14000 تومان

مقدمه1
لزوم مراکز تجاری در یک شهر2
طرح مسئله2
اهداف پژوهش3
روش پژوهش3
خصوصیات و اهداف پروژه4
فصل اول(مطالعات)5
مشهد6
پیشینه تاریخی شهر مشهد8
مختصات جغرافیایی شهر مشهد8
اطلاعات کلی8
نام مشهد9
مشهد پیش از اسلام10
مشهد در دوره اسلامی10
مشهد در دوره امویان10

مشهد در دوره عباسیان11
از توس تا مشهد11
جغرافیای طبیعی12
زمین شناسی13
دیدنی ها14
فضای سبز15
پارک های جنگلی مهم15
پارک جنگلی طرق15
پارک جنگلی وکیل آباد16
مناطق شهری16
اقتصاد16
صنایع16
مراکز تجاری18
جمعیت شناسی18
هرم جمعیتی مشهد19
فرهنگ 20
موزه ها20
موزه مرکزی آستان قدس رضوی20
موزه بزرگ خراسان رضوی20
موزه بنیاد شهید20
موزه مردم شناسی رباط ایرانی20
موزه علوم و تاریخ طبیعی خراسان20
موزه علوم زمین20
موزه تاریخ طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی21
گنجینه آب22
موزه مردم شناسی حمام مهدی قلی بیک22
موزه فردوسی و شاهنامه توس22
موزه آرامگاه نادری22
موزه حوضخانه هزار دستان22
مکان های مذهبی22
سینما و تئاتر23
فرهنگ سرا23
ورزش23
نشریات23
آموزش23
دانشگاهها23
ترافیک24
مترو مشهد24
بزرگ راههای مشهد25
اطلاعات جغرافیایی شهر مشهد25
ویژگی های اجتماعی اقتصادی شهر مشهد25
برآورد جمعیت شهر مشهد26
ملاحظات اولیه در مورد ایجاد یک مرکز تجاری27
بررسی اقتصادی27
تحلیل جمعیت منطقه28
میزان درآمد خانوار28
وضعیت فروشگاههای منطقه29
جذابیت مرکز تجاری برای مراجعه کنندگان29
فصل دوم(اقلیم و ویژگی های اقلیمی)30
نقشه شهر مشهد32
مختصات جغرافیایی شهر مشهد33
اقلیم34
آلودگی های زیست محیطی35
پوشش گیاهی35
رطوبت شهر مشهد35
یخبندان37
هماهنگی ساختمان با اقلیم37
تعیین جهت بهینه استقرار ساختمان37
با توجه به وزش باد های غالب38
با توجه به موقعییت تابش خورشید38
شکل ساختمان در رابطه با اقلیم39
مصالح ساختمانی در رابطه با اقلیم39
نتیجه گیری و تعیین تدابیر طراحی اقلیمی40
فصل سوم (تاریخچه مجتمع تجاری)41
بازار42
چگونگی پیدایش مجموعه های تجاری42
سیر تکاملی مجموعه های تجاری43
بررسی مجموعه های تجاری گذشته از نظر شهرسازی44
بررسی مجموعه های تجاری گذشته از نظر معماری45
بررسی مجموعه های تجاری گذشته از نظر اقتصادی و اجتماعی46
انواع مجتمع های تجاری و بخش های تشکیل دهنده آن49
تاریخچه شکل گیری مراکز تجاری مدرن دنیا50
مغازه ها و فروشگاههای امروزی50
شناخت مراکز تجاری52
مکان سنجی مرکز تجاری52
روند تکاملی تجارت52
تعاریف واژه بازار53
پیشینه تاریخی بازار53
بازار در دوره کهن تا دوره ماد53
بازار در دوران ماد تا آغاز دوران اسلامی54
بازار در دوران اسلامی55
مسجد و بازار56
بازار و خصوصیات عمده بازار های ایرانی بعد از اسلام57
تقسیم بندی حوزه عمل بازارهای ایرانی58
بازارهای بین المللی58
بازارهای ملی58
بازارهای منطقه ایی58
انواع بازارهای شهری58
عملکردهای بازار59
عملکرد اقتصادی59
عملکرد اجتماعی59
عملکردفیزیکی59
به طور کلی سه کاربرد اساسی برای بازار در نظر گرفته میشود60
عناصر و بخش های تولیدی ایران پس از اسلام60
عناصر بازارهای شهری در نخستین مراحل تکوین و توسعه60
عناصر اصلی بازار سنتی60
شکل گیری بازار61
ارتباط محلات و بازار61
مسجد جامع61
حمام و قهوه خانه61
آب انبارها62
کاروان سراها62
سرا یه خان62
تکیه و حسینیه62
راسته بازار63
رسته بازار63
دالان63
خانبار یا کالنبار63
تیم و تیمچه64
قیصریه یا قیصرا64
دکان65
ارتباط محلات و بازارهای سنتی66
عوامل زیبایی شناسانه در بازار66
ساختار بازار67
تحولات جدید و بازار های سنتی67
شناخت کالبدی بازار سنتی در حال حاضر69
شکل گیری بازار69
فضاهای بازار70
محلات بازار70
جنبه های زیبایی شناسانه کالبد بازار70
مراکز تجاری بین المللی71
مفهوم مراکز تجاری72
تعریف پاساژ72
تعریف مال و تفاوت آن با پاساژ73
خصوصیات شهری ؛ کالبدی ؛معماری بازارها73
روند شکل گیری بازارهای شهری73
کارکرد های شهری بازار و همجواری آن با سایر عناصر شهری74
برخی از خصوصیات فضایی و کالبدی بازارها75
نقش و کارکرد اجتماعی بازار76
توصیفی مختصر از نحوه قرارگیری فعالیت ها در بازار و وجه تسمیه ی بازارها:77
نتیجــــــــه گیری79
فصل چهارم (بررسی نمونه ها)80
نمونه های داخلی81
الماس شرق86
مجتمع ستاره فارس80
مرکز خرید مهستان کرج90
مرکز خرید گلستان92
مرکز خرید سئول(شیخ بهایی)96
ساختمان تجاری – اداری فـــرشته99
نمونه های خارجی101
مرکز خرید و تفرجگاه ساوت دل101
مرکز تجاری سنتر کلمبیو102
مرکز خرید سربس کاوسری111
مرکز خرید رافلز سیتی119
مرکز تجاری نوردست زنتورم127
مرکز تجاری – اداری ادن ممفیس129
فصل پنجم(مبانی نظری)131
پیشگفتار132
آشنایی با شاعر معروف ایرانی(عطار نیشابوری)132
هفت شهر عشق133
وادی اول(طلب)134
وادی دوم(عشق)134
وادی سوم(معرفت)135
وادی چهارم(استغنا)135
وادی پنجم(توحید)136
وادی ششم(حیرت)136
وادی هفتم(فقر و فنا)137
نتیجه گیری137
سبک طراحی شده138
معماری پایدار138
مرحله صرفه جویی در منابع139
مرحله بازگشت به چرخه زندگی139
مرحله طراحی برای انسان140
نمونه معماری پایدار140
آشنایی با معماری سبز141
معماری سبز چیست؟142
اصل اول(حفاظت از انرژی)144
اصل دوم(کار با اقلیم)145
اصل سوم(کاهش استفاده از منابع جدید)146
اصل چهارم(احترام به کاربران)147
نتیجه گیری 148
فصل ششم(استانداردها)149
شبکه های شکل دهی عمودی150
ستون ها150
شبکه شکل دهی افقی150
شبکه های اثاثیه151
شبکه های تاسیساتی و ساختمانی151
راهروها151
پلکان ها152
فضا های تجاری152
روابط داخلی واحدها152
ابعاد مغازه153
ویترین ها154
جهت گیری ویترین ها154
انواع ویترین و پیشخوان154
فضاهای پشت و جلو پیشخوان155
انواع ورودی های فروشگاهها155
سایر ملاحظات در طراحی ورودی157
قابلیت دسترسی157
سطوح ویترین ها157
نوشتار157
انتخاب رنگ157
تابلو ها158
طراحی داخل فروشگاه158
بخش فروش پوشاک158
جواهر آلات و زیور آلات159
صنایع دستی159
لوازم آرایشی و بهداشتی159
لوازم التحریر و مهندسی160
فروش کتاب160
اسباب بازی160
مدیریت مجموعه161
رستوران و کافی شاپ161
آشپزخانه161
سرانه مورد استفاده در رستوران 162
نکات طراحی رستوران163
پله های برقی164
آسانسورها166
آسانسورهای کوچک برای حمل کالا170
آسانسورهای هیدرولیک170
آسانسورهای پانورامیک شیشه ای170
پارکینگ171
انواع مختلف پارکینگ171
نحوه محاسبه پارکینگ مورد نیاز172
محل تخلیه و انبار کالا173
علائم رانندگی173
ضوابط و استانداردهای عمومی معماری173
طراحی مدولار174
فضا و مصالح175
ساختارهای سقف176
عملکرد فضایی و محدودیت ها177
نور177
نور طبیعی177
نور مصنوعی178
رنگ180
تیرگی و روشنی181
سردی و گــــرمی181
کیفیت181
مکان رنگ182
بافت182
دیدهای داخلی و خارجی184
بازشوها184
زیبایی شناسی185
فرم185
عوامل بصری186
مصالح187
نورپردازی187
موسیقی190
گرمایش و سرمایش محیط190
بوی خوش190
کارهای هنری190
تبلیغات190
اندازه متناسب پاساژ193
بررسی مسائل ترافیکی194
تفکیک انواع ترافیک194
اصول و طراحی واحدها194
جذب مشتری195
کشش و انگیزه ورود195
نحوه استقرار و بخش های مختلف196
ویترین های داخلی196
وسایل و تسهیلات رفاهی196
هم جواری فعالیت های سازگار197
سئوال198
کنترل خاموش کردن روشنایی198
برق اضطراری198
تلفن199
پخش صوت199
مرکز پخش صوت199
کنسول پخش اتاق خاص199
بلندگوهای سقفی199
آنتن مرکزی200
اتصال زمین200
برق گیر200
تجهیزات روی بام201
سیستم زنگ خطر201
نتیجه گیری201
فصــل هفتم202
مقدمه203
آنالیز سایت203
نقشه ای هوایی از سایت204
نتجه گیری206

چکــــــیده:
مرکز خرید به مجموعه ای از مغازه ها و امکانات وابسته به آن اطلاق می شود ؛ که به صورت یک گروه متعهد بالاترین امکانات خرید را به مشتریان و حداکثر عرضه محصولات را برای فروشندگان فراهم می آورد
و از طرف دیگر ساخت و ساز بی رویه در مناطق مختلف و جانشین شدن ساختمان های چند طبقه به جای خانه ای تک وا حدی سبب بالارفتن حریم محلات کوچک می شود،خرده فروش ها و مغازه های محلی جوابگوی نیاز این جمعیت در زمینه ارائه کالا و دیگر خدمات نمی باشداز سوی دیگر ازدیاد جمعیت به نوبه خود تردد خودروها و ترافیک را موجب می شود که عوامل متفاوتی در ایجاد آن موثرند یکی از این عوامل را می توان طی کردن مسیر های مختلف شهروندان برای رسیدن به خدمات گوناگون و تهیه کالا و هم چنین توقف خودروها به این منظور در مسیر های حرکتی دانستدر چنین شرایطی حرکت در شهر برای شهروندان روز به روز مشکل تر و بسیار وقت گیر می شود حتی در بعضی مواقع برای افراد با شرایط خاص مثل افراد مسن و معلولین تقریباً ناممکن استدر نتیجه ایجاد مراکز تجاری- اداری جهت تأمین خدمات و ارائه کالا در یک فضای امن و مطبوع و در مکان قابل دسترس با در نظر گرفتن مسئله پارکینگ ،ورود و خروج سواره و مجموعه می توان در کاهش این مشکل و بهبود فضای شهری مؤثر می باشد
مطالعات مجتمع تجاری 200ص
قیمت : 14000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image