مطالعات مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي – متل 115ص

مطالعات مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي – متل 115ص
قیمت : 14.000 تومان
همراه این مطالعات یک فایل ورد 90صفحه ای با عنوان ضوابط و استاندارد های مجتمع اقامتی بین راهی نیز ارسال می شود.

فهرست مطالب :

چکیده1
پیشگفتار2
فصل اول: مطالعات پایه ( مبانی نظری ) 5
1-1- تعریف موضوع6
2-1- طرح مسأله 6
3-1 سایت مورد نظر طراحی 7
4-1 ضرورت واهمیت 8
5-1 اهداف کلی 9
2-1 سوابق مجتمع های خدماتی – رفاهی 9
1-2-1 سوابق تاریخی9
2-2-1 سوابق جهانی 10
3-1 بررسی نقش های مجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی13
1-11-3 نگرش تاریخی – تکاملی13
1-11-4 نگرش فضاگرا15

فصل دوم: مطالعات معماری18
1- 2مطالعات تاریخی19
1: پست های نظامی و توقفگاه های مسافران 31
2:رباط ها 32
3: چایخانه وقهوه خانه32
4: چاپارخانه32
5: اصطبل ها32
6: میل ها33
7: ساباط34
8: کاربات34
9: کاروانسراها 34
10: خان34
11: آب انبارها 34
12: حوض ،برکه،پایاب ،چاه35
مطالعات بستر طرح37
2-2 موقعیت بستر طرح37
3-2 معرفی استان قم38
4-2 اقلیم استان قم52
1-4-2 دما52
2-4-2 تابش خورشيد52
3-4-2 باد53
5-2 بررسی نمونه های مشابه داخلی وخارجی54
1-5-2 بررسی نمونه های داخلی56
1-1-5-2 مجتمع خدماتی رفاهی ” شهر آفتاب ” جاده ی قم – اصفهان56
2-1-5-2 مجتمع بین راهی مهتاب58
2-5-2 بررسی نمونه های مشابه خارجی60
1-2-5-2مجتمع خدماتی رفاهیRasthause Gruibingen61
1-2-5-2 بررسی مجتمع های خدماتی – رفاهی در کشور ترکیه 68
برنامه ریزی فضاها و برنامه فیزیکی74
1-3-3اصول معمول در برنامه ریزی فضا75
ضوابط و معيارهاي فضاهاي مورد نياز پروژه 75
الف : تسهيلات مربوط به مسافرين 75
رستوران75
سرويس بهداشتي 77
تأسيسات و نگهداري 78
نمازخانه 79
محوطه بازي پيک نيک 79
متل و کمپ 79
ب : تسهيلات مربوط به وسائط نقليه 80
شبکه دسترسي در مجموعه 80
محوطه پارکينگ 81
ضوابط طراحي 83
تسهيلات مربوط به اهالي شهر 84
اختصاص قسمتهايي از زمين به مکان بازي بچه‌ها 85.
تأسيسات سوختگيري 86
تعميرگاه وسائط نقليه 89
دفع زباله 91
د) تأسيسات جانبي راه 91
پمپ بنزين تعميرگاه خودرو 92
فصل سوم ( روند طراحی ) 97
لکه گذاری اولیه98
دیاگرام ها102
اسکیس104
منابع
مطالعات مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي – متل 115ص
قیمت : 14.000 تومان
همراه این مطالعات یک فایل ورد 90صفحه ای با عنوان ضوابط و استاندارد های مجتمع اقامتی بین راهی نیز ارسال می شود.

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image