مطالعات مجتمع فرهنگی ورزشی 55ص

مطالعات مجتمع فرهنگی ورزشی 55ص
قیمت : 6.000 تومان

*1- پيشگفتار4
1-1- طرح مسئله4
1-2- خلاصه اي از علت انتخاب موضوع4
1-3- روش تحقيق5
*2- شناخت و بررسي ويژگيهاي كلي منطقه7
2-1- پبشينه و وجه تسميه بابل7
2-2- رشد شهر (عامل جايگزيني شهر در مقر فعلي)8
2-2-1- وجه عملکردی8
2-2-2-وجه جمعیتی9
2-2-3-وجه فضایی9
2-3- دین، سواد و آموزش11
2-4- جمعيت و نيروي انساني12
2-5- معماري و مسكن (معماري بومي منطقه)14
2-6-امكانات ارتباطي15
2-6-1- راه ها15
2-7-جاذبه هاي توريستي19
2-8- نتیجه گیری22
*3- خصوصيات جغرافيايي و اقليمي23
3-1- موقعيت شهرستان بابل23
3-2-شرايط اقليمي استان26
3-2-1- بافت شهری27
3-3-ويژگيهاي معماري بومي مناطق معتدل و مرطوب28
3-4-فرم ساختمان در اقليم معتدل29
3-5- تهويه مورد نياز در اقليم معتدل و مرطوب30
3-6-اقليم بابل 31
3-6-1- درجه حرارت31
3-6-2- بارندگی34
3-6-3- رطوبت35
3-7-پوشش گياهي36
3-7-1- جنگل ها36
3-7-2- مراتع38
3-8-منابع آب38
3-8-1- آب های سطحی38
3-8-2- آب های زیرزمینی39
3-9- نتیجه گیری39
*4- برآورد كمبودها و نيازهاي عمراني شهر بابل در زمينه خدمات فرهنگي و وزشي
4-1- كاربري فرهنگي40
4-2- كاربري ورزشي41
4-3- برنامه ی فیزیکی پروژه41
*5- گذران فراغت و فضاهاي شهري43
5-1-مقدمه43
5-2-ضرورت گذراندن فراغت44
5-3-تعريف فراغت44
5-4-محيط گذراندن فراغت46
* 6- برنامه ريزي اوقات فراغت47
6-1-پيش فرضهاي برنامه ريزي اوقات فراغت47
6-2-فرآيند و مراحل برنامه ريزي اوقات فراغت48
6-3-اصول برنامه ريزي اوقات فراغت48
6-4-عوامل موثر در برنامه ريزي اوقات فراغت49
*7- بررسي اصول و ضوابط نظري و طراحي فضاي فرهنگي50
7-1-رابطه فرهنگ، معمار و معماري50
7-2-تاثير فرهنگ در معماري51
7-3-تأثير تكنولوژي در فضاهاي معماري51
7-4-نقش مردم و استفاده كنندگان در ايجاد فرم معماري51
7-5-معماري فن و هنر52
7-6-خاستگاه صورت (فرم در معماري)53
7-7-عوامل فرهنگي54
7-8-بازتاب فرهنگ در صورت فضاي معماري56
* 8- طراحی 58
8-1- مبانی شکل گیری ایده معماری58
8-2- زمین طرح59
مطالعات مجتمع فرهنگی ورزشی 55ص
قیمت : 6.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image