مطالعات مجتمع مسکونی 90ص

مطالعات مجتمع مسکونی 90ص
قیمت : 8.000 تومان

مفهوم سکونت
خانه؛ مفاهيم و معناها
مفهوم سکونت از ديدگاه کريستين نوربرگ شولتز
جنبه¬هاي مختلف سکونت در معماري
مفهوم سکونت از ديدگاه گاستون بشلار
خانه ايراني
از معماري گذشته چه درسي مي‏توان گرفت
هادي مير ميران
نادر اردلان
محمد رضا حائري
ويژگيهاي فضاهاي سكونتي معاصر
سازمان فضايي خانه‏هاي معاصر و معيارهاي پيشنهادي براي طراحي خانه
خانه؛ نقش¬ها و کارکردها
مسکن نيازها ، اهداف ، انواع
نيازهاي عملکردي
نيازهاي پايه
نيازهاي ساختاري
نيازهاي اجتماعي 
رابطة همســايگي
حـــريم
نيازهاي نمادين
هدفهاي كلي مسكن
انواع خانه ها
خانه تک خانواري مستقل
خانه هاي کم ارتفاع با دسترسي چندگانه
خانه هاي کم ارتفاع با دسترسي خصوصي
خط صفر مرزي (خانه هايي با ديوار مشترک)
مجموعه متراکم شهري
خانه هاي چند خانواري مرتفع با دسترسي چندگانه
برج ها واحدهاي نقطه اي
-عوامل سکونت پذيري
فعاليت ها
عملكرد فضاهاي مسكوني
– عرصه هاي خانه
-تامين خلوت و انعطاف پذيري در طرح
– آسايش حرارتي
گرمايش و سرمايش
– ايمني
– نورپردازي معماري بيست و چهار ساعته
اقليم و مسکن
اثاثيه و چيدن آنها
مطالعات زمينه
مشهد از ديدگاه عام
نگاهي به مشهد از بعد تاريخي
مشهد از ديد کالبدي
مشهد از ديد بافت شهري
مشهد از ديد بافت عملکردي
مشهد از بعد بصري
توسعه کالبدي شهر مشهد
بررسي شرايط اقليمي شهر مشهد
طراحي اقليمي در شهر مشهد
موقعيت فضاي سبز
نکات اقليمي خاص مجتمع مسکوني
بررسي تکنيک ساخت مسکن
فضاهاي مورد نياز
بررسي ضوابط طراحي دسترسي ها، مسيرها و پارکينگ در مجموعه مسکوني
بررسي سيستمهاي مناسب تأسيساتي و سازه اي
تأسيسات مکانيکي
مقررات ملي و تأثير آن در طراحي مسکن در ايران
معيارهاي عمومي طراحي بلوکها
دسترسي و ورودي به بلوک هاي ساختماني
روابط بين واحدهاي مسکوني
تناسب و عملکرد فضاها
نما
سيماي شهري
معرفي نمونه هايي از مجتمع هاي مسکوني
مجتمع مسکوني هبيتات موشه صفوي
مطالعات سايت
موقعيت سايت در شهر
بعد خانوار
اشتغال
شناخت الگوهاي رفتاري
الگوهاي رفتاري در مقياس خرد فضاها
حضور كودكان در فضاهاي شهري و خيابانها
حضور زنان در فضاهاي شهري و خيابان ها
ضوابط كلي كاربري اراضي و تراكم ساختماني در طرح راهبردي نوسازي وبازسازي محله آبكوه مشهد
جمع بندي و ارائه ساختاري ارتباطي سواره و پياده در محدوده طرح ونسبت به كل شهر
برنامه فيزيکي
ضوابط و مقررات 
جداول
تصاویر
نقشه
نمودار
مطالعات مجتمع مسکونی 90ص
قیمت : 8.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image