مطالعات مجموعه تالار شهر و شورای شهر 200ص

مطالعات مجموعه تالار شهر و شورای شهر 200ص
این پروژه بسیار کامل، دارای پاورقی و 50 منبع می باشد. حاوی بیش از 150 عکس می باشد.
قیمت : 20.000 تومان

چکیدهالف
فصل اول: مبانی نظری
مقدمه2
بخش اول: توسعه پایدار3
1-1) تعریف واژه ای توسعه پایدار4
1-2) پایداری اجتماعی6
1-3) پایداری اقتصادی8
1-3-1) دموکراسي و توسعه اقتصادي پايدار9
1-4) بعد زیست محیطی با هدف تعادل اکولوژیک10
1-5) اهداف توسعه پایدار11
بخش دوم: پایداری فرهنگی11
1-6) پایداری فرهنگی و نقش نمادین معماری11
1-6-1) تعریف فرهنگ12
1-6-2) ویژگی های فرهنگ13
1-6-3) تکنولوژی و فرهنگ14
1-6-4) عینیت بخشیدن به فرهنگ از طریق نماد16
1-6-5) معماری، نمادی از فرهنگ17
1-6-6) نتیجه گیری19
بخش سوم: پایداری سیاسی21
1-7)پایداری سیاسی21
1-7-1) اجتماعی شدن21
1-7-2) جامعه21
1-7-3) جامعه مدنی22
1-7-4) حقوق شهروندی22
1-7-5) دموکراسی25
1-7-6) دموکراسی و جامعه مدنی26
1-7-7) مفهوم مشارکت27
1-7-8) توسعه و پایداری سیاسی28
1-7-9) پیشینهشورا در ایران و جهان29
1-7-10) شورا، نهادی مدنی و مشارکت جو31
1-7-11) شورا به مثابه یک دولت محلی32
1-7-12) سازمان های غیر دولتی NGO
1-8)تالار شهر و نقش آن در پایداری سیاسی33
بخش چهارم: معماری پایدار و نقش آن در توسعه پایدار35
1-9) معماری پایدار 35
1-9-1) معماری پایدارواصول حاکم برآن 35
1-9-2) طراحی پایدار و اصول اولیه آن 38
1-9-3) ساختمان‌پایدار39
1-9-4) اهدف کلی ساختمان‌های پایدار40
1-9-5) ساختمان اکولوژیک40
1-9-6) معماري پايدار و انرژي40
1-9-7) اصول طراحی پایدار41
1-10) معماری سبز44
1-10-1)معماري سبز چيست؟44
1-10-2)دلایل شکل گیری معماری سبز46
1-10-3)کلیات و اهداف معماری سبز 46
1-10-4)موضوعات کلی مطرح در معماری سبز 47
1-10-5)دستور العمل های اجرائی معماری سبز47
1-10-6)دستور العمل های استفاده از مصالح سبزبرای پیشبرد معماری سبز47
1-10-7) هفت مرحه معماری سبز48
1-10-8)ارزیابی و ارائه راهبرد51
1-10-9)معرفی چند راهبرد تکنولوژیک معماری سبز52
1-10-9-1)گرمایش وسرمایش ساختمان52
1-10-9-2)تاسیسات بهداشتی ساختمان61
1-10-10)موارد مرتبط با معماری پایدار و معماری سبز62
1-10-10-1)معماری اکوتک(Eco Tech) 62
1-10-10-2) ساختمان های هوشمند63
1-10-10-3)مصالح پایدار
1-10-10-4)معرفی تعدادی از برترین پروژه های تأیید شده از سوی انجمن معماران آمریکا(AIA) در سال های 2007 و 200872
مؤخره 77
فصل دوم: شناخت محیط پروژه
2-1) قم در گذر زمان
2-1-1) مكان شهر باستاني قم
2-1-2) پيدايش شهر اسلامي قم
2-1-3) مكان شهر اسلامي قم
2-1-4) شا لوده شهر قم
2-1-) ساخت شهر قديم قم
2-1-) بناهاي تاريخي شهر قم
2—1) تيمچه بازار82
2—) مسجد جامع82
2—) گنبد سبز
2—) آتشکده نويس
2—) مدرسه جهانگير خان
2-2) مطالعات اقليمي قم
2-2-1) بارندگي و رطوبت
2-2-2) باد
2-2-3) بررسي شرايط اقليمي و آسايش در شهر قم
2-2-) وضعيت جغرافيايي و طبيعي
2-2-) اوضاع جوي – درجه حرارت و بارندگيطبيعي
2-2-) باد و رطوبت
2-2-) شناسايي محدوديت ها
2-2-) انتخاب جهت مناسب ساختمانها
2-2-) نتايج و پيشنهادات كلي
2-3) معرفی و تحلیل سایت90

فصل سوم: نمونه های موجود تالار شهر در جهان
3-1) مقدمه
3-1-1)پیشینه بناها و فضاهای عمومی در جهان و ایران
3-2) معرفی نمونه های مشابه
3-2-1) تالار شهر لندن
3-2-2) شورای شهر کاستویاس
3-2-3) تالار شهر اوستین (ایالت تگزاس)
3-2-4) تالار شهر بوستون
3-2-5) تالار شهر اوتاوا
3-2-6) تالار شهر توکیو
3-2-7) تالار شهر شیکاگو
3-2-8) تالار شهر مونترال
3-2-9) تالار شهر منچستر
3-2-10) ساختمانتالار شهر پاریس
3-2-11) تالارشهر دالاس
3-2-12) ساختمان تالار شهر تورنتو
3-2-13) تالار شهر میسی سائوگا
3-2-14) تالار شهر اصفهان
3-2-14) تالار شهر کرمانشاه
3-3) ملاحظات معماری مجموعه تالار شهر

فصل چهارم: معانی، ضوابط و استانداردها، سرانه ها و برنامه فیزیکی
4-1) معانی 129
4-1-1) نقش بناها و فضاهای عمومی در شهر 129
4-1-2) انواع گردهمایی ها 130
4-1-2-1) جلسه 130
4-1-2-2) کنفرانس 130
4-1-2-3) کنوانسیون 130
4-1-2-4) کنگره 131
4-1-2-5) سمینار 131
4-1-2-6) سمپوزیوم 131
4-1-2-7) مناظره 132
4-1-2-8) فوزیوم 132
4-1-3) انواع مراکز تجمع 132
4-1-3-1) اتاق جلسه 132
4-1-3-2) سالن کنفرانس 133
4-1-3-3) تالار اجتماعات 134
4-2) ضوابط و استانداردها 134
4-2-1) استانداردهاي فرد پياده 134
4-2-2) استانداردهای فضاهای اداری 135
4-2-2-1) اصول طراحی و مبلمان فضاهای اداری 135
4-2-2-2) مبانی محاسبات سطوح زیر بنا136
4-2-2-3) تکنولوژی در ادارات 138
4-2-2-4) آکوستیک در بخش اداری 143
4-2-2-5) استانداردهاي فضاهاي اداري- خدماتي 145
4-2-2-6)جمع بندی مسائل مطرح در طراحی ساختمانهای اداری 149
4-2-3) استانداردهای تالار 150
4-2-3-1) سالن انتظار تالار 150
4-2-3-2) ورودي‏ها و خروجي‏هاي تالار 151
4-2-3-3) آکوستیک در تالار 154
4-2-3-4) شيب كف و صندلي‏ها 160
4-2-3-5) نحوه انتظام صندلي‏ها در سالن‏ها 161
4-2-3-6) مشخصات راهروهاي داخل سالن‏ها 162
4-2-3-7) سالن چند منظوره 164
4-2-3-8) آمفي تئاتر در فضاي باز 166
4-2-3-9) مصادیق 166
4-2-3-9-1) خانه اپرای سیدنی 166
4-2-3-9-2) خانه اپرای اسن 169
4-2-3-9-3) سرای موسیقی پارکو دلا-رم 170
4-2-4) استانداردهای موزه 171
4-2-4-1) گردش ومسير حرکت در نمايشگاه 172
4-2-4-2) نور در گالري 172
4-2-4-3) ديوار و كفپوش گالری ها 174
4-2-4-4) ارتفاع مناسب براي ديدن 174
4-2-4-5) نحوه نمایش آثار175
4-2-5) استانداردهای فضاهای خدماتی موزه 176
4-2-5-1) چايخانه و كافه تريا 176
4-2-5-2) انبار و تاسيسات 177
4-2-5-3) استانداردهای پارکینگ عمومی 178
4-3) سرانه ها و برنامه فیزیکی 179

فصل پنجم: طراحی و تبیین طرح
5-1) نحو‌ه‌ی تعیین اصول برآمده از مطالعات فصول پیشین181
5-1-1) فصل اول 181
5-1-2) فصل دوم 181
5-1-3) فصل سوم 181
5-1-4) فصل چهارم 181
5-2) روند شکل‌گیری طرح182
5-2-1) تعریف مسأله طراحی 182
5-2-2)ارائه راه حل 182
5-2-3)اسکیس ها و دیاگرام های شکل گیری طرح 183
5-3) معرفی طرح 189
5-3-1) معماری 189
5-3-1-1) تصاویر داخلی و خارجی 190
5-3-2) سازه204
5-3-3) تاسیسات206
5-3-3-1) تأسیسات مکانیکی 203
5-3-3-2) تأسیسات الکتریکی 203

منابع و مآخذ
مطالعات مجموعه تالار شهر و شورای شهر 200ص
این پروژه بسیار کامل، دارای پاورقی و 50 منبع می باشد. حاوی بیش از 150 عکس می باشد.
قیمت : 20.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image