مطالعات مدرسه – دبستان 160ص

مطالعات مدرسه – دبستان 160ص
قیمت : 14000 تومان

چکيده مطالب
مقدمه
فصل اول جستجو براي دستيابي به برنامه کالبدي
گفتگو با مديران و مسئولان آموزش و پروش
از نمونه ها بياموزيم
2-1- دبستان شهيد بهشتي (بهارنو)
2-2- دبستان بهشت
2-3- دبستان رازي
2-4- مجموعه کتابچي
2-5- دبستان آسيه
2-6- راهنمايي محتشم
2-7- دبيرستان دخترانه هدف
2-8- مجموعه غير انتفاعي مهدوي
2-9- مجموعه غير انتفاعي راه رشد
2-10- مدرسه شيروشي ژاپن
2-11- دبستان توت فرنگي در کانادا
2-12- دبستان ميشل زینر دروين
2-13-دبیرستان مارک ایندرسدورف آلمان
2-14- نتايج حاصل از بررسي نمونه ها
3)آنچه از کتب و نشريات ادواري حاصل آمد
3-1-ضوابط طراحي ساختمان هاي آموزشي
3-2-آیین کار طراحی(موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)
3-3-اصول ومبانی طراحی فضاهای آموزشی درمقطع دبستان
3-4-اصول و مباني طراحي فضاهاي آموزشي جلد ششم
3-5- سرشماري نفوس و مسكن 1375 شهرستان كاشان
3-6-انتخاب رنگ مناسب فضاهاي آموزشي
3-7-ويژگي مدارس دخترانه
3-8-پهنه بندي اقليمي ساختمانهاي آموزشي
3-9-اصول و معيارهاي طراحي فضاهاي آموزشي و پرورشي
3-10-معماري سنتي كاشان
3-11- قوانين و دستورالعملهاي احداث بناهاي جديد در حريم بناهاي تاريخي در بافت قديمي
3-12-طراحي اقليمي
3-13-مجلات مدرسه نو (سازمان نوسازي و تجهيزات مدارس)
3-14-الگوسازي مدارس دوره ابتدايي و راهنمايي براي اقليم گرم و مرطوب و اقليم سرد
3-15-نقش فضاهاي آموزشي در يادگيري دانش آموزان
3-16-تاريخ تحولات مدارس ايران
3-17-تهيه بروشور رنگ مناسب فضاي آموزشي در دوره ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان
3-18-اصول و مباني طراحي فضاهاي آموزشي
4) تاملي در بستر طرح
4-1- زمين
4-2- محله
4-3- منطقه
فصل دوم – برنامه کالبدي
1) کليات
1-1- برنامه راهبري ، موضوعي ، عملکردي
1-2- بودجه کلي در اختيار
1-3- شعار هاواهداف از جهت عملکردي و معنوي
2) برنامه فضايي
2-1- عرصه هاي تشکيل دهنده مدرسه، نوع ارتباط عرصه ها با يک ديگر،سطح زيربناي هرعرصه، تذکرات درباره کيفيت عرصه ها
2-2- فضاهاي تشکيل دهنده هرعرصه، نوع ارتباط فضاها با يکديگر ،سطح زير بناي هر فضا ، تذکرات درباره کيفيت فضا ها
2-3- بخش هاي تشکيل دهنده فضاي باز ، نوع ارتباط بخش ها ، سطح هم بخش و تذکرات درباره کيفيت هر بخش
2-4- نوع ارتباط بين فضاي باز و بسته
3) طرح و بستر طرح
3-1- تاثير زمين بر طرح(فضای باز و بسته)
3-2- تاثير همسايگان ( ساختمانها و معابر ) بر طرح
3-3- تاثير خصوصيات منطقه بر طرح(شرایط آب و هوایی-زلزله)
4) فن ساختمان
4-1- سازه
4-2- مصالح
4-3- تاسيسات مکانيکي و الکتريکي
فصل سوم – طرح و طراحي
1)مقدمه (کليات طرح )
2)نقشه ها و تصاویر خارجی و داخلی
3)گام هاي رسيدن به طرح
3-1-گزینه ها(آلترناتيوها )
3-2انتخاب گزينه مطلوب
3-3تجزيه و تحليل طرح به دست آمده
4)خصوصيات کلي طرح
4-1- تفاوت با برنامه
4-2-هماهنگی با محیط اطراف
4-3- مصالح به کار رفته
4-4-تاسيسات مکانیکی
4-5-تدابیر اقليمي
فهرست منابع
مطالعات مدرسه – دبستان 160ص
قیمت : 14000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image