مطالعات مركز تحقيقات برنج كشور (همراه با نقشه هاي اتوكد) 100ص

مطالعات مركز تحقيقات برنج كشور (همراه با نقشه هاي اتوكد) 100ص
قیمت : 12.000 تومان

فصل اول کلیات 1
مقدمه 2
11) تبیین موضوع پروژه 2
111)معرفی موضوع پروژه .2
211)معرفی برنج .4
1211)گیاهشناسی برنج .4
2211) شرایط مناسب کشت برنج .5
21)ضرورت طرح موضوع 6
31) معرفی سایت پروژه 7
131) مکان یابی سایت پروژه 7
231) برخی از دلایل انتخاب سایت .8
41) روش جمع آوری اطلاعات پروژه 8
51) معرفی روش و فرایند طراحی .9
نتیجه گیری 9
فصل دوم مبانی نظری طرح .11
مقدمه .12
12) تئوری های مرتبط با مراکز تحقیقاتی .12
112) تعاریف اولیه ی تحقیق 12
1112)مفهوم تحقیق و محقق .12
2112) عوامل تعیین کننده در زمینه ی یک کار تحقیقاتی 13
3112) دسته بندی تحقیقات و مراکز تحقیقاتی 14
4112) اساسنامه ی مرکز ملی تحقیقات کشور 15
212) شرح وظایف سازمان ترویج ، آموزش و تحقیقات کشاورزی .19
22) معرفی نمونه هایی از مراکز تحقیقاتی 20
122) معرفی و تحلیل نمونه های داخلی مراکز تحقیقاتی 20
1122)مرکز تحقیقات برنج آمل 21
2122) مرکز تحقیقات برنج گیلان 28
222) معرفی و تحلیل نمونه های خارجی مراکز تحقیقاتی 30
1222)مرکز ملی تحقیقات هواشناسی .30
2222) مرکز تحقیقات بالینی لیبسون 34
32) معیارهای نظری برای طراحی مراکز تحقیقاتی 39
نتیجه گیری 40
فصل سوم بستر طراحی 42
مقدمه .43
13) مطالعات اقلیمی سایت پروژه .43
113) سیمای اقلیمی مازندران 43
1113) دما .44
2113) رطوبت 44
3113) ميزان بارندگي 45
4113) تابش آفتاب 46
213)سیمای اقلیمی شهر بابلسر 47
1213) توزيع زماني و مكاني بارش 47
2213)نم نسبي .47
3213) يخبندان 48
4213) درجه حرارت 48
5213) باد 48
313) پوشش گياهي 49
413) زمین شناسی 49
513) سوانح طبیعی.50
23) مطالعات کالبدی فضایی شهر 50
123) روند و جهت توسعه ی کالبدی شهر .50
1123)روند شکل گیری و مراحل توسعه ی شهر .50
2123)عوامل طبیعی محدود کننده ی توسعه ی شهری50
3123)عوامل مصنوعی محدود کننده ی توسعه ی شهری 51
223)ساختار فضایی کالبدی شهر .51
1223) عناصر خطی 51
2223) عناصر پهنه ای 52
3223) نظام حمل و نقل و شبکه ی ارتباطی 52
33) معرفی و تحلیل شاخصه های معماری شهر .52
133) معماري بومي مازندران 52
1133)شرايط محيطي حاكم بر معماري سنتي مازندران .53
2133)روش هاي عمده ساخت بناهاي مسكوني سنتي 53
233) مفاهيم سنتي معماري منطقه .54
1233) خانه 54
2233) ايوان و تالار 54
3233) بام 55
4233) حصار .55
333) معماري خانه هاي شهري 55
43) معرفی سایت با نقشه و تصویر .56
143) معرفی سایت با نقشه 57
342) معرفی سایت با تصاویری از داخل و خارج آن 58
53)احکام حاصل از قوانین شهری و اقلیم .62
نتیجه گیری 63
فصل چهارم برنامه ریزی فیزیکی 65
مقدمه .66
14) لیست فضاهای مورد نیاز مرکز تحقیقات برنج .66
24)مساحت فضاهای خرد و کلان .71
34)دیاگرام روایط فضایی مرکز تحقیقات برنج .76
نتیجه گیری 76
فصل پنجم فرایند طراحی .78
مقدمه .79
15) تحلیل سایت 79
25) مکان یابی بنا در سایت .80
35) ایده های اولیه .81
45) تحلیل گزینه ی برتر 88
55) ملاحظات سازه ای مجموعه .89
65) سناریوی حرکت در فضا .90
فهرست الفبایی منابع و مآخذ 93
نقشه هاي اتوكد شامل :
Joziat
nahayi…tarhe6
saze nahayi
wall section2dwg
مطالعات مركز تحقيقات برنج كشور (همراه با نقشه هاي اتوكد) 100ص
قیمت : 12.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image