مطالعات مرکز کودکان خیابانی 270ص

مطالعات مرکز کودکان خیابانی

مطالعات مرکز کودکان خیابانی , رساله مرکز کودکان خیابانی , نقشه,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, مطالعات مرکز کودکان خیابانی

مطالعات مرکز کودکان خیابانی , رساله مرکز کودکان خیابانی , نقشه,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی , مطالعات مرکز کودکان خیابانی 270ص
مطالعات مرکز نگهداری کودکان خیابانی 270ص

قیمت : 25.000 تومان
همراه این مطالعات یک فایل 150صفحه ای نیز درمورد مرکز نگهداری کودکان خیابانی نیز ارسال می شود.

چکیده: 1
مقدمه: 1
فصل اول: 4
کلیات اطلاعات مربوط به پایان نامه( پروپوزال ) 4
1-1- بیان مسئله تحقیق: 5
2-1- هدف تحقیق: 5
3-1- اهمیت موضوع: 7
4-1- روش تحقیق و چگونگی انجام آن: 8
5-1- محل سایت و اهمیت انتخاب آن: 9
6-1- 6-1- نقشه 1/2000 سایت مورد نظر (‌با مشخص بودن جهت شمال و مقیاس صحیح): 10
فصل دوم: 12
مبانی نظری (‌موضوعی، مفهومی ) 12
1-2- مقدمه: 13
2-2- مبانی نظری (‌موضوعی ): پدیده کودکان خیابانی (تاریخچه و علل آن ): 15
1-2-2- مقدمه: 15
2-2-2- اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع کودکان خیابانی: 17
3-2-2- تاریخچه کودکان خیابانی: 18
4-2-2- تعريف كودكان خياباني: 19
7-2-2- عوامل مؤثر در ازدياد كودكان خياباني: 22
9-2-2- محل كودكان خياباني: 23
10-2-2- سن و جنسيت (بررسی وضع موجود ): 24
11-2-2- تحصيلات: 24
12-2-2- تفريحات: 25
13-2-2- شناخت خوشي از زندگي در خيابان: 25
جدول 1-2- اطلاعاتی درمورد کودکان خیابانی 27
14-2-2- زمينه خانوادگي: 27
1-14-2-2- طلاق و کودکان خیابانی: 28
15-1- اعتیاد و کودکان خیابانی: 29
16-1- فقر، بیکاری، مهاجرت، حاشیه نشینی و ارتباط آن با کودکان خیابانی: 30
17-1- نقش گروه همسالان: 30
18-1- کودکان خیابانی و مشکلات بهداشتی: 31
19-1- علل فرار کودکان از منزل و روی آوردن به خیابان: 31
20-1- ارگان ها و سازمان های حمایت از کودکان خیابانی: 32
21-1- راهكارها و پيشنهادات در خصوص حمايت از كودكان خياباني: 32
2-21-1- چه باید کرد؟ 33
22-1- نتیجه گیری: 35
3-2- مبانی نظری (‌مفهومی ): شناخت روحي و جسمي كودكان (‌جهت ايجادفضايي كارآمد و مناسب آنان): 35
1-3-2- مقدمه: 35
2-3-2- روان شناسي کودک:(Child Psychology) 36
1-2-3-2- اهميت روان شناسي کودک: 36
3-3-2- شخصيت از ديدگاه روانشناسي: 37
1-3-3-2- ديدگاه اريكسون درباره مراحل رشد شخصيت انساني: 37
5-3-2- مطالعه در مورد نيازهاي کودک در سنين مختلف: 39
6-3-2- رفتار اجتماعي: 39
1-6-3-2- انواع رفتار اجتماعي: 40
2-6-3-2- تعريف انحراف: 40
3-6-3-2- انواع انحرافات اجتماعي: 40
4-6-3-2- بزهكاري: 41
11-4-6-3-2- عوامل مرتبط با بزهكاري: 41
2-4-6-3-2- پيشگيري و درمان: 42
7-3-2- تربيت و اهميت آن در زندگي: 43
1 -7-3-2- عوامل مؤثر بر تربيت فرزندان: 43
8-3-2- سرگرمي هاي كودكان: 43
1-8-3-2- کودک و بازی: 44
1-1-8-3-2- تعريف بازي: 44
2-1-8-3-2- بازى کودکان: 44
3-1-8-3- 2- رشد اجتماعي در بازي: 47
4-1-8-3-2- رشد عاطفي در بازي: 47
5-1-8-3-2- رشد جسماني در بازي: 47
7-1-8-3- 2- چگونگي فرآيند شركت در بازي ها : 48
8-1-8-3- 2- عوامل مؤثر در بازي: 48
-1-8-3-2- بازی و خلاقیت: 48
10-1-8-3-2- اسباببازى: 49
11-1-8-3-2- آموزش از طريق بازي: 50
12-1-8-3-2- استفادههاى تربيتى از بازى: 50
13-1-8-3- 2- بازي درماني: 50
1414-1-8-3- 2- استفاده از بازى براى پرورش دوستى بين کودکان: 52
15-1-8-3- 2- نتيجه: 53
11-8-3- 2- نقاشي و روان كودك : 54
2-8-3-2- چرا كودكان نقاشي مي كنند؟ 54
9-3-2- ادراك مفاهيم: 58
1-9-3-2- استدلال در كودكان : 58
2-9-3-2- درك كودك از هندسه: 59
1-9-3-2-2- مشكلات درك پرسپكتيو: 60
10-3-2- کودک ومعماري: 60
13-10-3-2- دریافت حسی و هوشی فضای معماری: 61
2-10-3-2- تصور فضايي كودك: 62
4-10-3-2- معماري براي کودکان: 63
1-4-10-3-2- نقش معمار در معماري براي کودک: 66
5-10-3-2- فضاهاي مورد نياز براي کودکان: 67
6-10-3-2- اهداف اساسي طراحي و مناسب سازي فضاهاي کودکان: 69
7-10-3-2- رهیافتهای طراحی برای کودکان: 70
8-10-3-2- احتياجات کودک براي برخورداري از بهداشت رواني بهتر: 71
9-10-3-2- نتیجه گیری: 73
11-3-2- فیزیولوژی حواس کودک: 76
1-11-3-2-مقدمه و مقوله محيط هاي مناسب كودكان: 76
2-11-3-2- كودك ونقش حواس او در دريافت فضا: 77
1-2-11-3-2- ادراك بينايي كودك: 79
2-2-11-3-2-ادراك شنوايي كودك: 80
3-2-11-3-2- ادراك چشايي و بويايي كودك: 80
4-2-11-3-2- ادراك لامسه كودك: 80
1-12-3-2- مقدمه: 81
2-12-3-2- برخورد فيزيكي، عيني ورواني در رابطه با مقوله رنگ: 83
3-12-3-2- مفهوم فيزيكي: 83
4-12-3-2- مفهوم حسي و رواني: 83
5-12-3-2- برخورد كودك با مقوله رنگ: 85
6-12-3-2- نقش وتأثير رنگ ها در محيط پيرامونمان: 87
7-12-3-2- انتخاب رنگ درکودکان: 89
8-12-3-2-دريافت‌ رنگ‌ها: 90
9-12-3-2- تأثير رنگ بر حواس پنجگانه: 93
10-12-3-2- نقش رنگ در طراحي فضا و تأثيرات فيزيولوژيكي آن بر انسانک 93
1-10-12-3-2- تأثير رنگ بر حس بينايي (باصره ): 95
2-10-12-3-2- تأثير رنگ بر حواس چشايي و بويايي: 96
4-10-12-3-2- تأثير رنگ برحس شنوايي: 98
فصل سوم: 101
بررسی نمونه پروژه های داخلی و خارجی 101
1-3- مقدمه: 102
2-3- بررسي نمونه داخلي: 102
1-2-3- خانه سبز: 102
1-1-2-3- موقعيت خانه سبز و مشخصات آن: 102
-2-3- مجتمع خدماتي حمايتي شيرخوارگاه آمنه: 104
3-3- بررسي نمونه پروژه ها خارجي: 106
1-3-3- ساختمان موزه کودکان DuPage، موزهايبراي آموزش و تفريح: 107
2-3-3-کودکستان توبين گن Tubingen: 115
3-3-3- فضاي انتظار: 116
4-3-3- پارک بازي کودکان در نيويورک (آرونا): 117
5-2-3- يك مهدكودك استاندارد در آلمان: 118
فصل چهارم : 120
استانداردها و برنامه فیزیکی 120
1-4-مقدمه: 121
2-4- تعيين انواع خدمات مجموعه: 121
ب) خدمات حمايتي: 121
ج) خدمات آموزش‌، ورزشي و فرهنگي: 121
د) خدمات اقامتي : 122
3-4-طبقه بندي گروه سني كودكان مجموعه و تعيين تجهيزات موردنياز: 122
4-4- اندازه هاي بدن کودکان: 122
1-4-4- ضرايب اندازه هاي تجهيزات نسبت به قد ايستاده کودک: 123
5-4- خوابگاه: 124
6-4- مقوله استانداردهای سالن تئاتر: 125
1-6-4- فضاهاي آمفي تئاتر: 125
1-1-6-4-پيش ورودي و هال ورودي: 125
2-1-6-4- سرسرا (لابي): 126
3-1-6-4- محل استراحت: 126
4-1-6-4- نشيمن گاه ها 127
1-4-1-6-4- ابعاد و اندازه صندلي ها: 127
2-4-1-6-4-محل آزاد بين دو رديف: 127
3-4-1-6-4- مشخصات صندلي: 127
4-4-1-6-4- جنس صندلي ها: 127
5-4-1-6-4- نحوه استقرار صندلي ها در سالن: 128
6-4-1-6-4- فاصله ي رديف صندلي ها از يكديگر و تعداد صندلي ها در رديف: 128
5-1-6-4- شيب كف سالن: 129
6-1-6-4- انحنا پرده: 129
3-4- طرحی برای محاسبه منحنی دید 129
7-1-6-4- راهروهاي سالن: 129
11-7-1-6-4- مشخصات راهرو ها: 130
2-7-1-6-4- عرض راهروها: 130
8-1-6-4- ورودي ها وخروجي هاي سالن: 130
1-8-1-6-4- تعداد و ابعاد خروجي ها: 130
2-8-1-6-4-مكان خروجي هاي سالن: 131
9-1-6-4- ايمني: 131
10-1-6-4- معلولين سالن: 132
1-7-4- مبحث استانداردهای فضای کتابخانه: 132
1-2-7-4- فضاهاي عملياتی: 133
3-2-7-4-فضاي عمومي كتابخانه: 134
2-2-7-4- فضاهاي پشتيباني: 134
3-7-4-تجهيزات كتابخانه: 135
4-7-4- فضاهاي عمده كتابخانه: 135
1-4-7-4- مخزن كتابخانه: 135
2-4-7-4- سالن مطالعه: 136
تصویر8-4-قفسه ها در کتابخانه، حداقل فضا برای مطالعه 136
5-7-4- ملاحظات طراحي: 136
8-4- آموزشي: 137
1-8-4- سرانه: 137
2-8-4- مبلمان كلاسها: 138
3-8-4- استانداردهاي وسايل آموزشي: 139
9-4- فضاهاي نمايشگاهي: 140
1-9-4- خصوصيات سالن نمايشگاه: 140
2-9-4- روش هاي مختلف بازديد هدايت شونده: 141
-9-4- مسيرهاي حركت: 141
4-9-4- سيركولاسيونک 141
5-9-4- فرم وابعاد: 141
6-9-4- نمايش آثار: 142
1-6-9-4- تابلوهاي ثابت: 142
7-9-4- نور نمايشگاه: 143
10-4- فضاي اداري: 144
1-10-4- مبحث استانداردهای فضاهای اداری: 144
1-1-10-4- فضاي كار مديران و سرپرستان: 145
2-1-10-4- فضاي كار كارشناسان (‌اداري و فني ): 145
3-1-10-4- فضاي كار دستياران و ساير كاركنان: 145
11-4- استانداردهاي سالن غذاخوري: 146
1-11-4- فضاهاي موردنياز: 147
1-1-11-4- فضاي تهيه غذا: 147
12-4-آشپزخانه: 147
14-4- استاندارد رخشویخانه: 150
1-14-4- منطقه يا قسمت آماده سازي: 151
4-14-4- محل اتوكشي: 152
1-16-4- سالن ورزشي چندمنظوره: 155
2-16-4- استانداردهاي معماري فضاهاي ورزشي: 155
3-16-4- سالن ورزشي: 155
4-16-4- اتاق هاي جانبي و فضاهاي فعاليت هاي ورزشي: 156
5-16-4- زمين هاي بازي: 156
1-5-16-4-اندازه فضاي بازي: 156
6-16-4- استخرهاي شناي سرپوشيده: 158
17-4- قوانين و ضوابط شيرخوارگاه ها: 159
18-4- برنامه ريزي فيزيكي: 160
2-18-4- كلياتي از ويژگي هاي فضاهاي مسكوني و خوابگاه: 161
37-4- تجهیزات فضاهای مسکونی 163
1-2-18-4- تقسیم بندی بچه ها در طراحی خوابگاه: 163
2-2-18-4- ايجاد احساس مالكيت و تعلق: 163
3-18-4- فضاهای بازی: 164
1-3-18-4- مروري بر تعريف بازيک 164
2-3-18-4- انواع بازی: 165
3-3-18-4- انواع محوطه هاي بازي: 167
1-3-3-18-4- شرايط مطلوب فضاهاي باز: 168
2-3-3-18-4- خصوصيات محوطه بازي و ورزش كودكان (‌7 الي 11 سال) : 169
4-3-18-4- چگونگي طراحي فضاي بازي كودكان: 169
5-3-18-4- چگونگي طراحي وسايل بازي كودكان: 170
4-18-4- فضاهاي آموزش: 171
1-4-18-4- كلاس هاي درس: 171
2-4-18-4-آموزش عملي: 172
1-2-4-18-4-آتليه طراحي و نقاشي: 174
2-2—4-18-4- آتليه سفالگري: 174
3-2-4-18-4- آتليه موسيقي: 176
4-2-4-18-4- آتليه عكاسي: 176
5-2-4-18-4-آتليه هنرهاي نمايشي و تئاتر: 177
بخش بازيگري: 177
6-2-4-18-4- آتليه مجسمه سازي: 178
3-4-18-4- بخش خدماتي كارگاه: 178
4-4-18-4- انبارها: 178
5-4-18-4- بررسي روشنايي: 179
5-18-4-كتابخانه: 179
6-18-4- سالن اجتماعات و آمفي تئاتر: 180
7-18-4- سالن اجتماعات چندمنظوره كودكان: 181
8-18-4- نمايشگاه و غرفه هاي فروش: 181
9-18-4- بخش اداری: 182
1-9-18-4- فضاي لازم براي مبلمان: 183
10-18-4- بخش بهداري و مراكز مشاوره: 184
11-18-4- غذاخوري: 184
13-18-4- نگهباني: 186
14-18-4- انبار: 186
15-18-4- موتورخانه: 186
16-18-4- پاركينگ: 186
17-18-4- فضاهاي ورودي: 186
18-18-4- رخشویخانه: 188
19-18-4- فضاي سبز: 188
فصل پنجم: 191
مطالعات سایت 191
1-5- شرايط منطقه اي شهر تهران: 192
1-1-5- ويژگي هاي شهر تهران: 192
1-1-1-5- موقعيت جغرافيايي: 193
2-1-1-5- ناهمواريهاي شهر تهران: 194
تصوير 3-5- مقطع شمالي-جنوبي از ناهمواريهاي شهر تهران 195
3-1-1-5- لرزه خيزي تهران و منطقه: 195
1-3-1-1-5- گسلهاي تهران: 196
4-1-1-5- منابع آب شهر تهران : 196
1- آب هاي جاري: 196
2- آب هاي زير زميني: 198
5-1-1-5- پوشش گياهي: 198
2-5- وضعيت اقليمي شهر تهران: 199
1-2-5- تأثير طراحي اقليمي در صرفه جويي انرژي: 199
2-2-5-تجزيه و تحليل عوامل اقليمي: 200
1-2-2-5- دما: 200
2-2-2-5- بارندگي: 200
3-2-2-5- رطوبت: 201
4-2-2-5- باد (‌بررسي جهت وزش باد غالب در تهران ): 202
5-2-2-5- تابش آفتاب: 204
4-2-5- نمودار بيوکليماتيک انساني: 206
5-2-5- نموار بيوکليماتيک ساختماني: 207
6-2-5- تعيين نوع اقليم شهر تهران: 208
7-2-5- هماهنگي ساختمان با اقليم: 209
1-7-2-5- تعيين جهت بهينه استقرار ساختمان: 209
2-7-2-5- شکل ساختمان در رابطه با اقليم : 211
3-7-2-5- مصالح ساختماني در رابطه با اقليم: 211
8-2-5- نتيجه گيري و تعيين تدابير طراحي اقليمي: 211
9-2-5- تحليل سايت ودلائل انتخاب آن: 212
1-9-2-5- ويژگي هاي زمين طرح: 212
1-1-9-2-5- موقعيت: 212
2-1-9-2-5- دسترسي ها : 212
3-1-9-2-5- عناصر همجواري: 212
4-1-9-2-5- ديدو منظر: 213
2-9-2-5- شناسايي بافت منطقه: 213
3-9-2-5- برآورد جمعيت منطقه: 213
4-9-2-5- بررسي امكانات بالقوه و بالفعل منطقه: 214
45-9-2-5- بررسي سيماي طبيعي منطقه: 214
56-9-2-5- بررسي سيماي كالبدي منطقه: 215
-9-2-5- بررسي پوشش گياهي منطقه: 215
78-9-2-5- انتخاب گونه هاي گياهان مناسب: 216
9-9-2-5- بررسي محيط زيست سايت: 216
10-9-2-5- دلايل انتخاب سايت: 216
11-9-2-5-کاربرد گیاهان در فضای سبز: 217
1-11-9-2-5- درختان سایه دار: 218
2-11-9-2-5- درختان بادشکن: 218
3-11-9-2-5- درختان پوششی: 219
4-11-9-2-5- درختان مناسب پرچین و حصار: 219
5-11-9-2-5- گونه شنای درختان موجوددرسایت: 219
1-5-11-9-2-5- افرای سیاه یا افرا زبان گنجشکی: 219
2-5-11-9-2-5- افرای برگ پنجه ای – افرای ژاپنی: 221
13-9-2-5- تحليل كاربري هاي منطقه و بافت اطراف سايت: 234
614-9-2-5- نتيجه گيري از تحليلات سايت: 235
715-9-2-5- درنظرگيري نكات اقليمي سايت در رابطه با طراحي مجموعه: 235
فصل ششم: 237
نتيجه گيري و شكل گيري پروژه جهت فرايند طراحی 237
1-9-مقدمه: 238
2-6- تبين طرح: 238
3-6- شكل گيري ايده و consept نهايي پروژه: 239
4-6- آلترناتيوهاي سازه، تأسيسات و اجراي پروژه: 242
1-4-6-سازه: 242
2-4-6- نما: 242
3-4-6-تأسیسات: 243
5-4-6- استفاده از پنجره هاي PVC: 243
6-4-6- شیشه های دوجداره: 243
7-4-6-مطالعه و بررسي پوسته هاي ژئوديسك: 244
1-4-6-بررسي تكنيك هاي موجود جهت نورپردازي رنگي متنوع (LED lighting): 246
1-8-4-6-لامپ هاي LED: 246
2-8-4-6- مزاياي نورپردازي منابع نوري LED : 247
4-8-4-6- انواع منابع نور LED: 247
فصل هفتم: 250
مدارک طرح 250
فصل هشتم: 265
منابع و مآخذ 265
فهرست منابع فارسي: 266

مطالعات مرکز نگهداری کودکان خیابانی 270ص

قیمت : 25.000 تومان
همراه این مطالعات یک فایل 150صفحه ای نیز درمورد مرکز نگهداری کودکان خیابانی نیز ارسال می شود.

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image