مطالعات هتل 3 ستاره 140ص

مطالعات هتل 3 ستاره 140ص
قیمت : 12.000 تومان

پيشنهاد يا طرح اوليه تحقيق
عنوان تحقيق
بيان مسئله:
اهداف پروژه:
بخش اول : بيان موضوع پروژه
۱ـ بــیان موضــوع پـــروژه
۱-۱- عنوان پروژه
۲-۱- ضرورتهای پروژه(بیان مساله)
١-٣- اهداف پروژه
بخش دوم : مطالعات پايه
٢ـ مطالعات پایه
٢-١- شناخت موضوع
2-1-1- جهانگردی
2-1-1-1- برخی تعاریف اولیه
2-1-1-2- جهانگرد را بهتر بشناسیم
2-1-1-3- حرکت های جهانگردی
2-1-1-4- نگاه کشور میزبان یا منطقه به جهانگرد
2-1-1-5 – نگاه جامعه میزبان به جهانگرد
2-1-1-6- نگاه تجار به جهانگرد
2-1-1-7- ارزش ها و اثرات جهانگردی
2-1-1-8- جهانگردی به عنوان یک صنعت
2-1-1-9 – اهداف جهانگردی
2-1-1-10 – اجزاء ترکیب کننده جهانگردی
2-1-1-11- برنامه ریزی جهانگردی.
2-1-1-12- مشكلات اجتماعي توسعه جهانگردي در ايران
2-1-1-13- مشكلات اقتصادي جهانگردي در ايران
2-1-1-14- بررسي مسائل و مشكلات خدماتي و اجرايي جهانگردي در ايران
2-1-2- اسکان و اقامت
­2-1-2-1- معانی و ریشه واژه هتل
2-1-2-1-1- هتل داری
2-1-2-2- تاریخچه هتل
2-1-2-2-1- سیر تحول هتل در اروپا
گراند هتل
هتل های امروزی
تاریخچه هتلداری.
2-1-2-2-2- تاریخچه پذیرایی و هتلداری در ایران
منازل، مساجد و خانقاه های مهمان خانه ای
سرا، تیم و تیمچه
سرگذشت مهمانخانه ها
2-1-2-2-3-تاریخچه هتل داری در ایران معاصر
2-1-2-3- انواع مکان های اقامت
2-1-2-4- تئوری های پایه در طراحی هتل
2-1-2-5- اقتصاد هتل
2-1-2-6- درجه بندی و نرخ گذاری در هتل ها
2-1-2-7- دسته بندی هتل از نظر کیفیت و طرح
-8-2-1-2 هتل آپارتمان
2-1-2-9-دسته بندی هتل آپارتمان از نظر کیفیت و طرح
2-1-2-11- ضوابط معماری، ساختمانی و درجه بندی هتل آپارتمانهای کشور
2-1-2-12-1- طبقات اتاق‌هاي خواب
2-1-2-12- اجزا و عناصر هتل به طور عام
2-1-2-12-1-1- ضوابط عام در طراحي و طبقه‌بندي اتاق‌هاي خواب
2-1-2-12-1-2- اشكال مختلف سازماندهي پلان اتاق‌هاي خواب
2-1-2-12-1-3- شكل وفرم معماري اتاق‌هاي خواب
2-1-2-12-1-4- مبلمان
2-1-2-12-1-5- ابعاد و اندازه‌ها
2-1-2-12-1-6- پلان‌هاي مختلف اتاق خواب
2-1-2-12-1-7- سوئيت‌‌ها
2-1-2-12-2- فضاهاي عمومي
2-1-2-12-2-1- چيدمان فضاهاي عمومي
2-1-2-12-2-2- درب‌هاي ورودي و دسترسي از خارج به هتل
2-1-2-12-2-3- لابي
2-1-2-12-2-4- فضاهاي عرضه غذا و نوشيدني
2-1-2-12-3- فضاهاي ورزشي
2-1-2-12-3-1- استخر شنا
2-1-2-12-3-2- كلوپ بدنسازي ـ ورزشي
2-1-2-12-4- پاركينگ
2-1-2-12-5- دفاتر اداري
2-1-2-12-5-1- پيشخوان و دفتر لابي
2-1-2-12-5-2- دفتر حسابداري
2-1-2-12-5-3- دفتر مدير اجرائي
2-1-2-12-5-3- دفاتر فروش و تداركات
2-1-2-12-6- فضاهاي خدماتي پشتيباني (دور از ديد)
2-1-2-12-6-1- فضاهاي آماده سازي غذا و انبار آذوقه
2-1-2-12-6-2- نواحي و فضاهاي مربوط به كاركنان
2-1-2-12-6-3- رختشويخانه و خانه‌داري
2-1-2-12-6-4- بخش مهندسي و تاسيسات مكانيكي
2-2- مطلالعات زمینه
2-2-1- خراسان
2-2-1-1- موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي استان خراسان
2-2-1-2- جغرافياي طبيعي و اقليم استان
2-2-1-3- جغرافياي تاريخي استان خراسان:
2-2-1-4- وضعيت اجتماعي و اقتصادي استان خراسان
2-2-2- بررسي وضعيت وامكانات گردشگري خراسان
2-2-2-1- هتل هاي استان
2-2-2-2- هتل آپارتمان های استان
2-2-2-3- مهمان پذيرهاي استان
2-2-3- مشهد
2-2-3-1- نحوه شكل‌گيري شهر مشهد
2-2-3-1-1- چگونگي پيدايش شهر مشهد
2-2-3-1-2- سلسله مراتب تاريخي رشد شهر مشهد
2-2-3-2- خصوصيات شاخص شهر مشهد
2-2-3-2-1- اهميت مشهد به لحاظ ملي و مذهبي
2-2-3-2-2- اهميت بين ‌المللي مشهد
2-2-3-3- مطالعات و بررسي جمعيتي واقتصادي
2-2-3-3-1- تعداد جمعيت و ميزان رشد آن
2-2-3-3-2- توسعه كالبدي شهر و آثار جمعيتي آن
2-2-3-3-3- مطالعات اقتصادي جمعيت ساكن
2-2-3-4- مطالعات و بررسي جمعيتي زائران
2-2-3-4-1- تعداد زائرين و مسافران
2-2-3-4-2- تركيب شغلي زائران و مسافران
2-2-3-4-3- وسيله مسافرت زائران و مسافران
2-2-3-4-4- هدف از مسافرت زائران و مسافران
2-2-3-4-5 – شرایط امکانات مورد نیاز و توانایی های مسافر شهر مشهد
2-2-3-4-5-1- خصوصیات مسافر
2-2-3-4-5-2 – علت سفر
2-2-3-4-5-3- بودجه مسافر
2-2-3-4-5-4- طریقه آشنایی با هتل:
2-2-3-4-5-5- موقعیت و محل قرارگیری هتل
2-2-3-4-5-6- امکانات مورد نیاز در اتاق
2-2-3-4-5-7- امکانات و فضاهای عمومی مورد توجه واستفاده مسافر
2-2-3-4-5-8- امکانات و خدمات جنبی مورد استفاده مسافر
2-2-3-4-5-9- تمایل مسافر و نحوه پاسخگویی به نیازهای خوراکی و غذایی خود
2-2-3-4-5-10- متوسط اقامت مسافر
2-2-3-5- مطالعه و بررسي فضاهاي اقامتي شهر مشهد
2-2-3-5-1-‌‌ واحدهاي اقامتي مجاز(‌داراي پروانه)
2-2-3-5-2- واحدهاي اقامتي غيرمجاز (فاقد پروانه)
2-2-3-6- بررسي شرايط اقليمي شهر مشهد
2-2-3-6-1- تابش خورشيد و تأثيرات آن بر درجه حرارت
2-2-3-6-2- دما، رطوبت و هوا
بخش سوم : تجزيه وتحليل در طراحي و ارائه اصول و روند طراحي و آبوم مدارك
3- تـجزیه و تحلیـل در طراحی و ارائـه اصـول و روند طراحی و آلبـوم مـدارک
3-1- معرفي سايت پروژه
3-1-1- موقعيت سايت پروژه
3-1-2- مشخصات فيزيكي زمين
3-1-3- بررسي ضوابط، مقررات و كاربري پيش‌بيني شده‌ي سايت پروژه در طرح بالادست
3-2- آنالیز سایت
3-3- تدوین و سیاست گذاری وظایف فضاهای هتل آپارتمان مورد نظر و معیار های طراحی فضاها
1- روابط حاکم بر قسمت پشتی هتل
دسته اول خانه داری:
دسته دوم غذا خوری
دسته سوم اداری
روابط حاکم بر قسمت جلویی هتل
دسته اول فضاهای همکف
دسته دوم، طبقات
3-4- ترسیم دیاگرام های بخش های مختلف هتل.
خانه‌داری
رختکن پرسنل
آشپزخانه
رستوران
دریافت انبار مواد اولیه
غذاخوری پرسنل
پذیرش
نگهبانی پرسنلی
– نگهبانی ورودی اصلی هتل
لابی
آپارتمان‌ها
پارکینگ
دیاگرام ارتباطی قسمت اداری
دیاگرام ارتباطی طبقه همکف
دیاگرام ارتباطی طبقه لژ
دیاگرام ارتباطی طبقات
دیاگرام ارتباطی زیرزمین اول
دیاگرام ارتباطی زیرمین دوم
3-5- طراحی (در متن موجود نيست)
بخش سوم : مطالعات تطبيقي
3- مطالعات تطبیقی
3-1- بررسی دو نمونه هتل در ایران
3-1-1- هتل هما(1)
3-1-2-هتل بین المللی خرم آباد
3-2- بررسی دو نمونه هتل در جهان
3-2-1- هتل متروپلتین در لندن
the metropolitan hotel))
3-2-2- هتل مارتینسپارک(hotel martinspark)
اهميت تأسيسات در ساختمانهاي بلند :
سيستم هاي حرارتي و برودتي :
گرمايش متمركز :
تأسيسات مكانهاي ورزشي و تفريحي :
تأسيسات آشپزخانه :
تاسيسات رختشويخانه
حفظ امنيت در مقابل حريق:
تهويه موتور خانه :
فضاي موتور خانه :
نحوه دسترسي و حمل و نقل وسائل:
سازه ساختمان
بار گذاري
محدوديت سختي و جابه جايي:
سازه هاي متداول براي ساختمانهاي بلند :
ديوارهاي باربر موازي :
هسته ها و ديوارهاي باربر نمايي :
صندوقهاي برخورد متكي :
بخش چهارم : تأسيسات
اهميت تأسيسات در ساختمانهاي بلند :
سيستم هاي حرارتي و برودتي :
گرمايش متمركز :
تأسيسات مكانهاي ورزشي و تفريحي :
تأسيسات آشپزخانه :
تاسيسات رختشويخانه
حفظ امنيت در مقابل حريق:
تهويه موتور خانه :
فضاي موتور خانه :
نحوه دسترسي و حمل و نقل وسائل:
بخش پنجم : سازه
سازه ساختمان
بار گذاري
محدوديت سختي و جابه جايي:
سازه هاي متداول براي ساختمانهاي بلند :
ديوارهاي باربر موازي :
هسته ها و ديوارهاي باربر نمايي :
صندوقهاي برخورد متكي :
بخش ششم : جداول ضوابط سه ستاره
6- تجزیه و تحلیل در طراحی و ارائه اصول و روند طراحی و آلبوم مدارک
6-1- معرفی سایت پروژه:
موقیت سایت پروژه :
مشخصات فیزیکی زمین :
6-2- آنالیز سایت
فهرست منابع
مطالعات هتل 3 ستاره 140ص
قیمت : 12.000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image