مطالعات هنرستان و خوابگاه 90ص

مطالعات هنرستان و خوابگاه 90ص + 16صفحه ورد و 70صفحه پی دی اف در مورد خوابگاه
قیمت : 10000 تومان

1-1- مقدمه:
درباره مفهوم «آموزش و پرورش» بايد در نظر داشت كه «آموزش و پرورش» منحصر به افراد ، زمان، مكان يا عمل خاي نيست. تاكنون تعريف واحد يا جامع و مانعي از «آموزش و پرورش» به دست نيامده است و اهل نظر هر يك بر پايه تفكرات و تجربيات خود، تعريفي از آن ارائه داده¬اند.
آموزش در دوره هخامنشي به صورت دولتي انجام نمي¬شد و آموزش¬هاي اوليه در خانه انجام مي¬پذيرفت. با فتح ايران توسط اسكندر، روشهاي آموزش يوناني جاي روش¬هاي آموزش در دوران هخامنشي را گرفت. سيستم آموزش اسلامي در ابتدا تاكيد زيادي روي فنون و امور عملي مانند توسعه سيستم¬هاي آبياري، ابداعات كشاورزي ، تجارت، توليد كاغذ و ….. داشت علوم يوناني و فلسفه، ديگر تنها به صورت خصوصي و به عده كمي تدريس مي¬شد. شروع آموزش به نحوه مدرن در ايران با تاسيس مدرسه دارلفنون در تهران و به همت امير كبير رقم خورد.

فهرست مطالب :
فصل اول: كليات
1-1- مقدمه 10
1-2-1- اهميت و ضرورت انجام تحقيق 10
1-3- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق 10
1-4- اهداف مشخص تحقيق 10
1-5- سوالات تحقيق 11
1-6- فرضيه هاي تحقيق 11
1-7- روش شناسي تحقيق 11
1-8- متغيرهاي مورد بررسي 11
1-9- شرح كامل روش و ابزار 12
1-10- جامعه آماري 12
1-11- روش ها و ابزارهاي تجزيه و تحليل داده ها 12
فصل دوم : مباني نظري
قسمت اول: معماري و پايدار
2-1-1- مقدمه 14
2-1-2-1- برنامه ريزي براي سايت با توجه به مفهوم معماري پايدار 15
2-1-2-2- گرمايش و سرمايش غيرفعال 15
2-1-2-3- عايق بندي 16
2-1-2-4- منابع جايگزين انرژي 16
2-1-2-5- نور روز 16
2-1-2-6- تاسيسات و وسايل كم مصرف انرژي 16
2-1-2-7- انتخاب مواد با انرژي نهادينه پايين 17
2-1-2-8- حفظ آب 17
2-1-2-9- به كارگيري مجدد آب در خود سايت 17
2-1-2-10- كاهش مصرف 18
2-1-2-11- حفظ مواد 18
2-1-2-12- متناسب كردن بناهاي موجود براي استفاده جديد 18
2-1-2-13- به كارگيري مواد احياء و بازيافت شده 19
2-1-2-14- استفاده از موادي كه مي توانند بازيافت شوند 19
2-1-2-15- تعيين كردن اندازه ساختمانها و كيفيت سيستم ها به گونه مناسب 19
2-1-2-16- استفاده مجدد از محصولات غير مرسوم به عنوان مواد ساختماني 19
2-1-2-17- كالاهاي مصرفي 20
2-1-3- طراحي براساس چرخه حيات 20
2-1-3-1- استفاده از موادي كه از منابع تجديدپذير به دست آمده اند 20
2-1-3-1-2- استفاده از مواد بازيافت شده 21
2-1-3-1-3- استفاده از مواد با طول عمر بيشتر و نگهداري كمتر 21
2-1-3-2- مرحله بنا 21
2-1-3-2-1- به حداقل رساندن تأثير بر سايت 21
2-1-3-2-2- استفاده از مواد غيرسمي 22
2-1-4-1- چالش هاي پايداري 22
2-1-4-2- استفاده از مدل هاي طبيعي براي فرم دهي 24
2-1-4-3- ساختمان پايدار 25
2-1-4-4- مصالح پايدار 25
2-1-4-5- منابع انرژي تجديدپذير 27
2-1-4-6- بخشنامه انرژي اتحاديه اروپا 27
2-1-5- انرژي هاي تجديدپذير 27
2-1-5-1- انرژي خورشيدي 28
2-1-5-2- نيروي باد 29
2-1-5-3- پيل هاي سوختي 29
2-1-5-4- انرژي زمين گرمايي 30
2-1-5-5- زيست توده 30
2-1-5-6- اهميت شاخص ها 30
2-1-7- طراحي و ساخت پايدار 31
2-1-7-1- ارزيابي اثرات زيست محيطي مصالح 31
2-1-7-2- راه حل هاي طراحي 32
2-1-7-2-1- درس هايي از معماري بومي 32
2-1-7-2-2- انرژي 32
2-1-7-2-3- مصالح ساختماني 33
2-1-7-3- مدارس سبز 33
2-1-7-3-1- پلان هاي حياط دار 35
2-1-7-3-2- پلان شعاعي 36
2-1-7-3-3- پلان خطي 37
2-1-7-3-4- پلان اورگانيك 37
2-1-7-4- انتخاب نوع پلان 38
2-1-7-5- جمع بندي 38
قسمت دوم: مروري بر تاريخچه مدارس
2-2-1- درآمدي بر فضاهاي آموزشي ايران 39
2-2-2- نخستين مراكز آموزش اسلامي 42
2-2-2-1- مسجد – مدرسه ها 42
2-2-2-3- پيدايش مدارس جديد 45
2-2-2-4- مدارس خارجيان 50
2-2-2-5- گسترش مدارس مدرن 51
قسمت سوم : آموزش و پرورش
2-3- نگاهي به آموزش و پرورش 52
2-3-1- آموزش معلم محور و دانش آموز محور 52
2-3-2- طراحي مدرسه در معماري معاصر 52
2-3-3- كاركرد اجتماعي مدارس 55
2-3-4- طراحي كلاس درس 57
2-3-5- مدارس سالم 58
قسمت چهارم : استانداردها و ضوابط
2-4-1- برخي اصول مرتبط با فضاهاي آموزشي 60
2-4-2- استانداردهاي فضاهاي تخصصي آموزشي 65
2-4-2-1- آتليه معماري 65
2-4-2-2- آتليه ترسيم فني 66
2-5- نتيجه گيري 67
فصل سوم: مصاديق و نمونه هاي موردي و رويكردي
3-1- مقدمه 69
3-2- مدرسه دراگ وايت لوتوس 70
3-3- محوطه و پرورشگاه مدرسه ابنزر تراست 71
3-4- دبيرستان سيدول فرندز 73
3-5- مدرسه ابتدايي دست كلبيا 75
3-6- مدرسه ويلو 76
3-7- آكادمي وود ارد 77
3-8- جمع بندي 79
كتاب دوم
فصل چهارم: مطالعات بستر طراحي
4-1-مقدمه 81
4-2- معرفي استان تهران 82
4-3- آب و هواي شهر تهران 82
4-4- پوشش گياهي 83.
4-5- تقسيمات اداري 83
4-6- تاريخ شهر تهران 83
4-7- رشد جمعيتي 84
4-8- نسبت جنسي 84
4-9- بعد خانوار 84
4-10- اقليم شهر تهران 85
4-11- ويژگي دماي شهر تهران 85
4-12- دما و محدوده آسايش زيست اقليمي 85
4-13- بارش 85
4-14- تابش 86
4-15- رطوبت نسبي 86
4-16- بررسي جريان باد 86
فصل پنجم: فرآيند طراحي
5-1- دسترسي ها 88
5-2- كاربري 88
5-3- همجواري ها 88
5-4- شناخت دقيق تر زمين 88
5-5- آناليز سايت 88
5-6- برنامه فيزيكي 89
(این بخش 5ص می باشد + 16صفحه ورد و 70صفحه پی دی اف در مورد خوابگاه)
5-7- رويكردهاي اقليمي طراحي 89
5-8- بررسي سازه اي طرح 89
5-9- بررسي نهايي طرح 89
مطالعات هنرستان و خوابگاه 90ص + 16صفحه ورد و 70صفحه پی دی اف در مورد خوابگاه
قیمت : 10000 تومان

                       

                                   

                           

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image